Гарантия профессионализма

Гарантия защиты

Гарантия успеха

Юридическая компания «Гаранта»

Бесплатная юридическая консультация // Вопрос №1267

Сергей, 4.02.2009
13.01.2009 г банк отправил мне уведомление об увеличении кредитной ставки. Договор с банком у нас заключен 01.03.2008г, в нем предусмотрено, что банк может изменить ставку в одностороннем порядке. Законны ли действия банка после вступления в силу изменений в Законы, которые запрещают банкам изменять самостоятельно процентные ставки?
Тема вопроса: Безопасность
Процентна ставка за кредитами розраховується як середньозважена величина процентних ставок за обсягами фактично наданих і пролонгованих кредитів суб’єктам господарювання та фізичним особам у національній та іноземній валютах у річному обчисленні. Банки зобов’язані в кредитному договорі зазначити:
• вид і предмет кожної супутньої послуги, яка надається споживачу;
• обґрунтування вартості супутньої послуги (нормативно-правові акти щодо визначення розмірів зборів та обов’язкових платежів, тарифів нотаріусів, страхових компаній, суб’єктів оціночної діяльності, реєстраторів за надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про наявність чи відсутність обтяжень рухомого майна, інших реєстрів тощо);
• про відкриття банківського рахунку, відкритого з метою зарахування на нього суми наданого кредиту або надання кредиту за рахунком (овердрафт), умови відкриття, ведення та закриття такого рахунку, тарифи та всі суми коштів, які споживач має сплатити за договором банківського рахунку у зв’язку з отриманням кредиту, його обслуговуванням і погашенням;
• правило, за яким змінюється процентна ставка за кредитом, якщо договором про надання кредиту передбачається можливість зміни процентної ставки за кредитом залежно від зміни облікової ставки Національного банку або в інших випадках.
Банки мають право змінювати процентну ставку за кредитом лише в разі настання події, не залежної від волі сторін договору, яка має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів банку.
Банки не мають права змінювати процентну ставку за кредитом у зв’язку з волевиявленням однієї із сторін (зміни кредитної політики банку).
У разі надання кредиту в іноземній валюті банки зобов’язані під час укладення кредитного договору:
• попередити споживача, що валютні ризики під час виконання зобов’язань за кредитним договором несе споживач;
• надати інформацію щодо методики, яка використовується банком для визначення валютного курсу, строків і комісій, пов’язаних з конвертацією валюти платежу у валюту зобов’язання під час погашення заборгованості за кредитом та процентами за користування ним.
Таким чином, зміна кредитної ставки в односторонньому порядку повинна бути обгрунтованою та відповідати вищенаведеним вимогам законодавства. В будь-якому разі Ви маєте право в судовому порядку визнати це положення догвору недійсним.

З повагою, помічник юриста Юлія Галушка
Юридична компанія «Гаранта»
www.garanta.com.ua 788-70-20
© 2007—2021 Юридическая компания «Гаранта». Юридические услуги и юридические консультации. г. Днепропетровск, Украина.
IT Movement