Гарантия профессионализма

Гарантия защиты

Гарантия успеха

Юридическая компания «Гаранта»

Бесплатная юридическая консультация // Вопрос №25

Евгения, 24.12.2007
Я купила сапоги. Через три дня у меня отлетел каблук. Я хочу вернуть сапоги в магазин и получить деньги, но мне предлагают только ремонт. Имею ли я право получить деньги (ведь еще не прошло двух недель)?
Тема вопроса: Права потребителя
Вернуть всю сумму денег Вы сможете, если будет установлено, что вам продали товар с существенными недостатками. Данный факт может установить экспертиза. Руководствуйтесь ст. 8 п. 1 ч. 2 Закона «О защите прав потребителей»:

« істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового
призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин
і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:
а) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором»
«У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця,
виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у
строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати
від продавця або виробника:
1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.


Если же недостатки – несущественные, Вы имеете право требовать провести бесплатный ремонт либо соответствующего уменьшения цены.

« У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені
законодавством, має право вимагати:
1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару».

© 2007—2021 Юридическая компания «Гаранта». Юридические услуги и юридические консультации. г. Днепропетровск, Украина.
IT Movement