Гарантия профессионализма

Гарантия защиты

Гарантия успеха

Юридическая компания «Гаранта»

Законодательство // Закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год»

             Про Державний бюджет України на 2008 рік 
та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України

Розділ I
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державний бюджет України на 2008 рік

Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на
2008 рік у сумі 215.359.392,3 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
168.965.709,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного
бюджету України - у сумі 46.393.683 тис. гривень, згідно з
додатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2008 рік у
сумі 232.372.003,8 тис. гривень, у тому числі видатки загального
фонду Державного бюджету України - у сумі
186.738.567,2 тис. гривень та видатки спеціального фонду
Державного бюджету України - у сумі 45.633.436,6 тис. гривень.
Затвердити на 2008 рік:
обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у
сумі 1.567.659,6 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
368.234 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду
Державного бюджету України - у сумі 1.199.425,6 тис. гривень;
обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі
3.377.260,2 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
518.028 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду
Державного бюджету України - у сумі 2.859.232,2 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету
України на 2008 рік у сумі 18.822.212,1 тис. гривень, у тому числі
граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету
України - у сумі 17.922.651,9 тис. гривень та граничний розмір
дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі
899.560,2 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.
Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України
на 2008 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду
Державного бюджету України, визначених цією статтею.
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду
Державного бюджету України на 2008 рік належать:
1) податок на додану вартість (крім податкової заборгованості
минулих років з податку на додану вартість житлово-комунальних
підприємств, підприємств Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу та
розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" з податку на додану вартість, термін
сплати яких наступає у 2008 році, які є джерелом формування
спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами,
визначеними у цьому Законі);
2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток
підприємств комунальної власності, податкової заборгованості
минулих років з податку на прибуток житлово-комунальних
підприємств, підприємств Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу та
розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" з податку на прибуток підприємств,
термін сплати яких наступає у 2008 році, які є джерелом формування
спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами,
визначеними у цьому Законі);
3) збір за спеціальне водокористування;
4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення;
5) платежі за користування надрами загальнодержавного
значення (крім розстрочених податкових зобов'язань Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" з платежів за користування
надрами загальнодержавного значення, термін сплати яких наступає у
2008 році, які є джерелом формування спеціального фонду державного
бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);
6) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок Державного бюджету України;
7) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується
платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів);
8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів
(крім акцизного збору з ввезених на територію України
нафтопродуктів і транспортних засобів);
9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
(крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими
органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);
10) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території
України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом
Міністрів України порядку;
11) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти і
транспортні засоби та шини до них);
12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат,
що видобуваються в Україні (крім розстрочених податкових
зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з
рентної плати за нафту, природний газ, газовий конденсат, що
видобуваються в Україні, термін сплати яких наступає у 2008 році,
які є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за
відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);
13) надходження від розміщення в установах банків тимчасово
вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного
казначейства України;
14) державне мито в частині, що відповідно до закону
зараховується до державного бюджету;
15) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що
застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб
Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади
(крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими
органами відповідних рад та утвореними ними в установленому
порядку адміністративними комісіями, штрафних санкцій за порушення
законодавства про патентування; штрафних санкцій за порушення
законодавства з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів), а також за рішеннями судів, прийнятими за
зверненнями уповноважених підрозділів органів виконавчої влади;
штрафних санкцій внаслідок невиконання укладених розпорядником
бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання
товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету;
16) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням
суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, у тому числі такого, від якого
відмовився власник або отримувач, валютних цінностей, що
пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням
норм актів Всесвітнього поштового союзу, не вручених міжнародних
та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном
зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або
з метою відшкодування належних державному бюджету платежів,
знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких
невідомі;
17) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що
вилучається до бюджету (крім надходження коштів від Державного
підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія
"Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про
впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної
безпеки") ( 18) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами
та організаціями, що утримуються за рахунок коштів Державного
бюджету України, за здані у вигляді брухту і відходів золото,
платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і
50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та
організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
19) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
20) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;
21) надходження від реалізації розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку
N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету
України;
22) 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності, до розмежування земель державної та комунальної
власності (крім земельних ділянок, визначених пунктом 29 статті 7
та абзацом третім пункту 1 частини першої статті 52 цього Закону);
100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності (після розмежування земель державної та комунальної
власності);
23) рентна плата за транзитне транспортування природного газу
(крім податкової заборгованості, в тому числі реструктуризованої,
з рентної плати за транзитне транспортування природного газу
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та
розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" з рентної плати за транзитне
транспортування природного газу, термін сплати яких наступає у
2008 році, які є джерелом формування спеціального фонду державного
бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);
24) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів
магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
25) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;
26) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною
виконавчою службою;
27) надходження від Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про
передачу з України до Російської Федерації важких
бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання ( 28) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії
ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та
видачу копій і дублікатів таких ліцензій;
29) плата за виділення номерного ресурсу;
30) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії
ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу
дублікатів таких ліцензій;
31) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил
України (крім надходжень від реалізації об'єктів нерухомого
військового майна, у тому числі разом із земельними ділянками, на
яких вони розташовані);
32) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового
майна і майна Національної академії наук України та галузевих
академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються
за рахунок державного бюджету;
33) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв
і тютюнових виробів;
34) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в
басейнах річок загальнодержавного значення;
35) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів
поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом,
установленим для митних органів (з моменту набуття Україною
членства в Світовій організації торгівлі);
36) митні збори (до моменту набуття Україною членства в
Світовій організації торгівлі);
37) надходження коштів від продажу спеціальних дозволів на
користування надрами та збору за видачу таких дозволів;
38) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої
регіональної організації за участь українського контингенту
Збройних Сил України в миротворчих операціях;
39) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів
забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню
учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 40) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури
закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення
його виконання, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю,
відповідно до умов договору;
41) надходження від плати за оренду цілісних майнових
комплексів та іншого державного майна (крім надходжень, визначених
пунктом 32 цієї статті);
42) вивізне мито;
43) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України;
44) плата за використання інших природних ресурсів;
45) збір за користування радіочастотним ресурсом;
46) надходження від державних грошових лотерей;
47) надходження від перевищення кошторисних доходів над
кошторисними видатками Національного банку України;
48) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного
бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України
( Стаття 3. Установити, що підприємства, частка держави у
статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, господарські
товариства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких
знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств,
акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом
акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких
підприємств і товариств, учасники договорів про спільну
діяльність, та/або уповноважені особи договорами про спільну
діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно
здійснюють продаж:
нафти сирої і газового конденсату власного видобутку
(видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування
надрами), крім обсягів, які використовуються на власні
технологічні потреби, а також газу скрапленого - виключно на
біржових аукціонах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України;
всього природного газу (у тому числі нафтового (попутного)
газу) власного видобутку (видобутого на підставі спеціальних
дозволів на користування надрами) для формування ресурсу
природного газу, що використовується для потреб населення,
безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України
на формування такого ресурсу, за ціною, затвердженою Національною
комісією регулювання електроенергетики України для кожного
суб'єкта господарювання, визначеного в абзаці першому цієї статті.
Установити, що за рахунок природного газу (у тому числі
нафтового (попутного) газу), що видобувається суб'єктами
господарювання, визначеними в абзаці першому цієї статті,
формується та використовується у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, ресурс природного газу, що використовується для
потреб населення.
З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої,
газового конденсату, природного газу, у тому числі нафтового
(попутного) та скрапленого, на умовах договорів комісії,
давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають
передання права власності на них, не допускається.
Дія цієї статті поширюється виключно на тих учасників
договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість
вкладу підприємств, частка держави у статутному фонді яких
перевищує 50 відсотків, господарських товариств, більше ніж 50
відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах
інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє
в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніх підприємств,
представництв та філій таких підприємств і товариств перевищує
50 відсотків загальної вартості вкладів учасників договорів про
спільну діяльність.
Стаття 4. Кабінету Міністрів України погасити у 2008 році
частину заборгованості, визначену абзацом третім частини першої
статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань
Кабінету Міністрів України перед Національним банком України"
( Установити, що Національний банк України у 2008 році вносить
до Державного бюджету України щоквартально рівними частинами
перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками
Національного банку України на загальну суму не менш як
3.813.944 тис. гривень.
Стаття 5. Установити, що у 2008 році продаж спеціальних
дозволів на користування надрами здійснюється на аукціонах, крім
випадків, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок
проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами та порядок їх надання встановлюються
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 6. Установити, що кошти, які надходять від Державного
підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія
"Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про
впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної
безпеки" ( Ці кошти можуть спрямовуватися Міністерством палива та
енергетики України на придбання державних цінних паперів без права
зміни власника у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 7. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2008 рік у частині доходів є:
1) акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів;
2) акцизний збір із ввезених на територію України
нафтопродуктів і транспортних засобів;
3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини
до них;
4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських
дій за межами України;
5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію, у тому числі
807.403,3 тис. гривень нарахованих і не сплачених зобов'язань
Державного підприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом по
збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну
і теплову енергію за минулі роки;
6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної
28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом
Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України ( 7) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною
виконавчою службою;
8) надходження коштів від реалізації надлишкової космічної
техніки військового та подвійного призначення, що належить
Національному космічному агентству України;
9) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених
відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних
Сил України), правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи;
10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що
відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових
операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із
золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при
відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу
нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку
(додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;
11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
13) надходження від зборів за підготовку до державної
реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права
автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних
марок;
14) надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні
операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і
прекурсорами;
15) власні надходження бюджетних установ (у тому числі
наукових установ Національної академії наук України і галузевих
академій наук), які утримуються за рахунок коштів державного
бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна, майна
Національної академії наук України і галузевих академій наук та 50
відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним
установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
16) надходження від реалізації матеріальних цінностей
державного резерву;
17) надходження від реалізації розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком
N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету
України;
18) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ та іншої
регіональної організації за участь українського персоналу органів
внутрішніх справ України в миротворчих операціях;
19) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
20) 65 відсотків збору за забруднення навколишнього
природного середовища;
21) 70 відсотків надходжень від збору за проведення
гастрольних заходів;
22) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок Державного бюджету України;
23) надходження від плати за оформлення посвідчення
закордонного українця;
24) надходження від Державного підприємства "Національна
атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від погашення
заборгованості компанії перед цільовим галузевим фондом створення
ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат
природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі
протягом 1994-1999 років ядерне паливо у сумі
229.860,4 тис. гривень;
25) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства;
26) надходження коштів від Державного підприємства
"Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань,
пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 27) надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;
28) надходження від енергогенеруючих компаній у рахунок
погашення заборгованості перед Державним комітетом України з
державного матеріального резерву за поставлене протягом
1997-2000 років органічне паливо, але не менше
50.000 тис. гривень;
29) 90 відсотків коштів, отриманих від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у
державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації;
30) відсотки за користування пільговим довгостроковим
державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
31) платежі, що пов'язані з виконанням Угоди між Урядом
України і Урядом Російської Федерації про участь Російської
Федерації у розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя
та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові
формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території
України ( 32) надходження від реалізації об'єктів нерухомого
військового майна Збройних Сил України, у тому числі разом із
земельними ділянками, на яких вони розташовані;
33) надходження, одержані в рахунок погашення заборгованості
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед
Державним комітетом України з державного матеріального резерву за
використані матеріальні цінності з державного резерву, у сумі не
менше 50.000 тис. гривень;
34) надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного
забезпечення розгляду справ у судах;
35) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;
36) надходження розстрочених податкових зобов'язань
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", термін
сплати яких наступає у 2008 році, з податку на додану вартість;
податку на прибуток підприємств; платежів за користування надрами
загальнодержавного значення; рентної плати за нафту, природний
газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні; рентної плати
за транзитне транспортування природного газу;
37) штрафні санкції за порушення законодавства з питань
забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
38) надходження коштів від реалізації продуктів утилізації
боєприпасів, що передаються для утилізації Міністерству
промислової політики України та Національному космічному агентству
України;
39) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або
габаритні параметри яких перевищують нормативні;
40) надходження коштів від сплати інвалідами часткової
вартості автомобілів та коштів від реалізації автомобілів,
повернутих інвалідами;
41) 65 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
42) податкова заборгованість та нараховані суми податків, які
виникли після проведення розрахунків згідно із статтею 33 цього
Закону житлово-комунальних підприємств, Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" і підприємств паливно-енергетичного
комплексу з податку на прибуток підприємств (крім підприємств
комунальної власності), податку на додану вартість та з рентної
плати за транзитне транспортування природного газу та інших
надходжень, що зараховуються до державного бюджету, яка
спрямовується на розрахунки з погашення зобов'язань держави по
знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного
банку колишнього СРСР та державних цінних паперах колишнього СРСР;
43) податкова заборгованість підприємств з податку на
прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності),
податку на додану вартість, рентної плати за транзитне
транспортування природного газу, яка спрямовується на розрахунки з
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,
послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з
водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.
Стаття 8. Державному підприємству "Національна атомна
енергогенеруюча компанія "Енергоатом" забезпечити щомісячно
рівними частинами протягом 2008 року перерахування до спеціального
фонду державного бюджету 229.860,4 тис. гривень заборгованості
перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в
Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене
йому на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядерне
паливо.
Стаття 9. Установити, що у 2008 році надходження, одержані в
рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" за використані матеріальні цінності з
державного резерву, у сумі не менше 50.000 тис. гривень
спрямовуються у рахунок зобов'язань Державного комітету України з
державного матеріального резерву за зберігання запасів державного
резерву перед суб'єктами господарювання, які мають заборгованість
по розрахунках з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз
України" та її підприємствами.
Порядок проведення розрахунків відповідно до цієї статті
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 10. Установити на 31 грудня 2008 року граничний розмір
державного боргу України в сумі 85.960.062,3 тис. гривень.
Стаття 11. Установити, що державні запозичення здійснюються в
межах загального обсягу встановленого цим Законом граничного
розміру державного боргу України. У разі надходження коштів із
внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу,
визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповному
обсязі, допускається збільшення надходжень коштів із зовнішніх
(внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним
перевищенням граничного розміру державного боргу України за
рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з відповідним
коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного
статтею 10 цього Закону, із щомісячним обов'язковим інформуванням
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 12. Установити, що у 2008 році державні підприємства,
в тому числі господарські товариства, у статутному фонді яких
державі належить 50 та більше відсотків акцій, здійснюють
внутрішні довгострокові (більше одного року) та зовнішні
запозичення, надають гарантії або є поручителями за погодженням з
Міністерством фінансів України, внутрішні короткострокові
запозичення (до одного року) - за погодженням з відповідними
органами центральної виконавчої влади, у сфері діяльності яких
вони знаходяться.
Стаття 13. Установити, що у 2008 році державні гарантії
надаються Кабінетом Міністрів України за зобов'язаннями Державної
служби автомобільних доріг України в обсязі, що не перевищує
800.000 тис. гривень, за зобов'язаннями Державної іпотечної
установи у сумі 1.000.000 тис. гривень, а також при необхідності
за зобов'язаннями Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" за зовнішніми запозиченнями, які здійснені за станом на
1 січня 2008 року, в обсязі цих запозичень, але не більше суми,
яка еквівалентна 12.000.000 тис. гривень, в разі невиконання
компанією зобов'язань відповідно до умов цих запозичень.
Юридичні особи, щодо яких приймається рішення про надання
кредитів або гарантій, зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні
та безумовні гарантії банків, які протягом 2006-2008 років
додержуються встановлених Національним банком України обов'язкових
економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення та
сплатити до Державного бюджету України плату за їх отримання у
розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Установити, що у 2008 році надання гарантій Ради міністрів
Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого
самоврядування (крім гарантій за кредитами, які надаються
міжнародними фінансовими організаціями або на умовах
співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями)
не здійснюється.
Кабінет Міністрів України при прийнятті рішення про надання
кредитів або гарантій юридичним особам, у розпорядженні яких є
майно, що є державною або комунальною власністю і не підлягає
приватизації, приймає рішення щодо розміру та виду забезпечення
виконання зобов'язань.
Стаття 14. Міністр фінансів України має право брати
зобов'язання від імені України, які пов'язані із передбаченими цим
Законом запозиченнями і державними гарантіями, у тому числі щодо
відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах,
пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з
угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових
платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених
коштів.
Стаття 15. У разі виконання державою гарантійних зобов'язань
перед кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів
Державного бюджету України або шляхом укладання з такими
кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких
гарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання яких
гарантовані, з моменту такого виконання виникає прострочена
заборгованість перед державою за кредитами, залученими під
державні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджету
та/або таких реструктурованих сум, а до держави, відповідно,
переходять права кредитора та право вимагати від боржника
погашення такої заборгованості в установленому законом порядку.
Якщо договором з позичальником передбачається зобов'язання з
погашення та обслуговування кредитів, залучених державою,
невиконання або неналежне виконання позичальником таких
зобов'язань тягне за собою перехід до держави права стягнення
простроченої заборгованості у повному обсязі незалежно від стану
виконання державою зобов'язань за такими кредитами.
Стаття 16. З метою економії бюджетних коштів надати право
Міністерству фінансів України здійснювати правочини з державним
боргом України, включаючи обмін, випуск та викуп державних
боргових зобов'язань, при дотриманні граничного розміру державного
боргу на кінець року.
Стаття 17. Надати право Міністерству фінансів України
здійснювати на конкурсних засадах розміщення коштів єдиного
казначейського рахунку та коштів валютних рахунків державного
бюджету на умовах договорів тимчасової купівлі (продажу) державних
цінних паперів з наступним їх поновленням до кінця року у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 18. Установити, що до надходжень фінансування
загального фонду Державного бюджету України на 2008 рік належать:
1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх
та державних зовнішніх запозичень;
2) кошти, одержані від приватизації державного майна та інших
надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та
кредитуванням підприємств, а також кошти, які надійдуть від сплати
штрафів та пені за невиконання власниками приватизованих об'єктів
умов договорів їх купівлі-продажу, з урахуванням пункту 2 статті
19 цього Закону;
3) повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних
паперів, що використовуються для управління ліквідністю;
4) зміни обсягів готівкових коштів загального фонду
Державного бюджету України.
Стаття 19. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2008 рік у частині
фінансування є:
1) позики, що залучаються державою від міжнародних та
іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або
надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;
2) 90 відсотків коштів, які надійдуть від приватизації
об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно
до Чорнобильської будівельної програми, але не більше ніж
1.462,5 тис. гривень;
3) невикористаний залишок коштів у сумі 212.000 тис. гривень,
джерелом формування яких були надходження збору у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що
спрямовується на державну підтримку вугледобувних підприємств на
часткове покриття витрат із собівартості для погашення
заборгованості за електричну енергію, спожиту у минулих роках.
Стаття 20. Визначити в 2008 році органи державної податкової
служби України органами стягнення заборгованості юридичних осіб
перед державою за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на
поворотній основі (кошти від повернення якої надходять за кодами
програмної класифікації видатків та кредитування державного
бюджету 2801380, 2801400, 2801410, 2801440, 3401360, 3511550,
3511560, 3511630).
Дозволити Міністерству фінансів України залучати в 2008 році
юридичних осіб для представництва органів державної влади в судах
у справах про стягнення заборгованості перед державою за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії,
бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на
поворотній основі, в тому числі в процесі банкрутства, стосовно
стягнення якої органам податкової служби було відмовлено.
Надати Міністерству фінансів України право використовувати на
оплату таких послуг юридичних осіб до п'яти відсотків від
фактичних надходжень до державного бюджету внаслідок забезпечення
цими особами здійснення стягнення.
Стаття 21. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 6
статті 7 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу
України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної
міжурядової угоди.
Стаття 22. Фонду державного майна України забезпечити в
2008 році надходження до Державного бюджету України коштів,
отриманих від приватизації державного майна, відповідно до
пункту 2 статті 18 та до пункту 2 статті 19 цього Закону, у сумі
не менш як 8.602.206,7 тис. гривень.
Стаття 23. Надати Міністерству фінансів України право
здійснювати у 2008 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги
погашення простроченої більше ніж три роки заборгованості перед
державою за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на
поворотній основі, у тому числі оформленої простими векселями на
ім'я Міністерства фінансів України.
Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та
фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, за якими
юридичні особи - резиденти мають заборгованість перед державою.
При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу прав
вимоги до 50 відсотків їх номінальної суми.
Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником
зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою
допомогою, наданою на поворотній основі, на оформлену векселями
суму заборгованості, списується.
Міністерство фінансів України здійснює продаж таких прав
вимоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 24. На часткову зміну частини другої статті 21 Закону
України "Про приватизацію державного майна" ( Стаття 25. Затвердити бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2008 рік у
розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами та
централізовані заходи і програми в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатками N 3, N 4
та N 5 до цього Закону.
У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках
за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного
бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл
видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації
в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по
загальному та спеціальному фондах державного бюджету. Перерозподіл
бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального
обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету,
збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок
зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по
загальному та спеціальному фондах здійснюються лише за погодженням
із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Передача
бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23
Бюджетного кодексу України ( Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному
та спеціальному фондах Державного бюджету України на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок
зменшення інших видатків;
видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з
функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення
інших видатків.
Перелік бюджетних програм, по яких затверджуються порядки
використання коштів державного бюджету, визначається Кабінетом
Міністрів України.
Установити, що у 2008 році норми законодавства щодо
виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і
порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків,
врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих
бюджетів на 2008 рік.
Розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів (далі -
розпорядникам коштів) при виконанні бюджету забезпечити у повному
обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги
зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи
будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених
товарів та послуг. Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод
по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним
головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання з
урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як
на 10 відсотків.
Державне казначейство України відкриває бюджетні асигнування
головним розпорядникам бюджетних коштів виключно за наявності
затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм
(крім загальнодержавних видатків).
Перерозподіл обсягів коштів між субвенціями з державного
бюджету місцевим бюджетам та місцевими бюджетами у межах
загального обсягу відповідних субвенцій у 2008 році здійснюється у
порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
Стаття 26. Перелік об'єктів та обсягів бюджетних коштів на
будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних
доріг загального користування державного та місцевого значення
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 27. Видатки, пов'язані з утриманням працівників
закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх
відомчої підпорядкованості (крім військових аташе), проводяться
виключно через Міністерство закордонних справ України.
Стаття 28. Установити, що у 2008 році вступ до міжнародних
організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в
яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших
виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за
рішенням Кабінету Міністрів України в межах обсягів, визначених на
цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у порядку, визначеному
Законом України "Про міжнародні договори України" ( Стаття 29. Затвердити такий перелік захищених статей видатків
загального фонду Державного бюджету України на 2008 рік за
економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код
1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
виплата процентів за державним боргом (код 1200);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на
2008 рік видатки на будівництво (придбання) житла для
військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил
України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та
вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і
боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів
боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та
використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними
виробами, засобами пересування та реабілітації, підготовку кадрів
вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації,
фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні
розробки, а також видатки на розселення та облаштування
депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які
були депортовані з території України, видатки на компенсацію
Пенсійному фонду України втрат від застосування платниками
фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки по
збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Стаття 30. Установити, що у 2008 році оплата послуг з
оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень у
системі електронних переказів Національного банку України
Державним казначейством України не здійснюється.
Стаття 31. Установити, що виконання рішення, яке прийнято
органом державної влади, що відповідно до закону має право на його
застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним
казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства
фінансів України.
Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного
казначейства України.
Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету
здійснюється виключно органами Державного казначейства України за
черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних
бюджетних асигнувань.
Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2008 році за
вимогою органів державної виконавчої служби України здійснюється
органами Державного казначейства України в межах бюджетних
призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету,
в такому порядку:
Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі,
списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи
встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського
рахунку Державного бюджету України;
відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством
України та відображаються у звітності про виконання державного
бюджету;
у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних
призначень в установленому законодавством порядку подаються
відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду
державного бюджету або внесення змін до закону про Державний
бюджет України.
До прийняття спеціального Закону України у 2008 році списання
коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості
конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність
держави, для юридичних осіб, здійснюється у розмірах сум коштів,
що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.
Списання коштів за відповідним рішенням на користь
працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу бюджетної установи, які мають право на безоплатне або
пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється
Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку
за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на
утримання цієї установи.
Списання коштів за відповідним рішенням на користь
працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених
абзацами дев'ятим - одинадцятим частини першої статті 57 Закону
України "Про освіту" ( Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України
згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету
України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих
Державному бюджету України, згідно з цією статтею, виступають
органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами
Державного казначейства України.
Органи Державного казначейства України виконують рішення, які
прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків
розпорядників бюджетних коштів з відображенням в обліку органів
Державного казначейства України відповідних бюджетних зобов'язань.
Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.
Стаття 32. Установити, що в 2008 році рівноцінна та повна
компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу (в тому числі відряджених до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних з
оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення
служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України
"Про податок з доходів фізичних осіб" ( При цьому керівники бюджетних установ (організацій,
підприємств), які утримують чисельність військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до
органів виконавчої влади та інших цивільних установ), передбачають
асигнування на зазначену компенсацію у межах видатків на грошове
забезпечення, передбачених кошторисами або фінансовими планами.
Стаття 33. Установити, що у 2008 році розрахунки з погашення
зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в
установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних
паперів колишнього СРСР здійснюються за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам шляхом оплати
такими громадянами електричної і теплової енергії, природного
газу, твердого палива, послуг водопостачання і водовідведення,
квартирної плати, в рахунок податкового боргу, у тому числі
розстроченого, підприємств (структурних підрозділів підприємств)
житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу
та інших підприємств, що надають ці послуги, за видами податків,
визначеними у пункті 42 статті 7 цього Закону, та за рахунок інших
податків і зборів (обов'язкових платежів), що зараховуються до
Державного бюджету України, а також пені, штрафних санкцій,
нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства,
повернення бюджетних позичок та кредитів, в тому числі шляхом
переводу боргу.
Зазначені розрахунки проводяться територіальними органами
Державного казначейства України, які відкривають усім учасникам
спеціальні рахунки.
Кабінету Міністрів України встановити порядок проведення
таких розрахунків та розподілу зазначеної субвенції в розрізі
місцевих бюджетів.
Стаття 34. Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у
2008 році на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію
заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України
"Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим
категоріям працівників навчальних закладів" ( Установити, що розподіл та перерозподіл цих бюджетних
призначень у 2008 році між бюджетними програмами, головними
розпорядниками коштів державного бюджету та місцевими бюджетами
здійснюється Кабінетом Міністрів України з подальшим інформуванням
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 35. Видатки, передбачені цим Законом на виконання
завдань (проектів) Національної програми інформатизації
( Стаття 36. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2008 рік у частині
кредитування є:
1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
індивідуальним сільським забудовникам;
2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла, і пеня;
3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років;
4) повернення коштів у частині відшкодування вартості
сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання
на умовах фінансового лізингу;
5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії і
наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання (крім надходжень за рахунок відшкодування з
державного бюджету сум податку на додану вартість та надходжень,
визначених пунктом 9 цієї статті);
6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
фермерським господарствам;
7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики
України на формування державного продовольчого резерву Аграрним
фондом та для здійснення державних форвардних закупівель, товарних
та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку;
8) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у
2004 році підприємствам державної форми власності
паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та
організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості
із заробітної плати працівникам;
9) до 5 відсотків фактичних надходжень до Державного бюджету
України внаслідок забезпечення юридичними особами стягнення
простроченої заборгованості перед державою за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, бюджетними
позичками та фінансовою допомогою на поворотній основі;
10) повернення кредиту, наданого на реконструкцію
гідроелектростанцій;
11) повернення бюджетних позичок, наданих за рахунок коштів
Державного бюджету України підприємствам машинобудування для
здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва
та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу;
12) повернення коштів, наданих як часткова фінансова допомога
сільськогосподарським підприємствам, які зазнали збитків внаслідок
стихійного лиха у 2007 році;
13) повернення підприємствами (структурними підрозділами
підприємств) житлово-комунального господарства,
паливно-енергетичного комплексу та іншими підприємствами, що
надають послуги, визначені статтею 33 цього Закону, бюджетних
позичок та кредитів.
Стаття 37. Установити, що у 2008 році кошти, отримані до
спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими
пунктами статей 7, 19 та 36 цього Закону, спрямовуються відповідно
на:
1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального
користування та погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під
гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі
автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів,
визначених пунктами 1, 2, 3 та 39 статті 7 цього Закону).
При цьому із загального обсягу зазначених коштів, за
вирахуванням зобов'язань за кредитами, 40 відсотків спрямовується
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого значення, в першу чергу у
сільській місцевості;
будівництво автодорожньої складової залізнично-автомобільного
мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві в обсязі
1.200.000 тис. гривень (за рахунок коштів, визначених пунктами 1,
2 та 3 статті 7 цього Закону);
субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку
Дніпро у місті Запоріжжя в обсязі 350.000 тис. гривень (за рахунок
коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 7 цього Закону);
субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Севастополя на розбудову транспортної мережі міста Севастополя в
обсязі 60.340 тис. гривень (за рахунок коштів, визначених пунктами
1, 2 та 3 статті 7 цього Закону);
2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів
дипломатичних представництв та консульських установ України за
кордоном, представництв та консульської служби Міністерства
закордонних справ України на території України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 4 статті 7 цього Закону);
3) заходи з реалізації Комплексної програми будівництва
вітрових електростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 7 цього Закону);
4) будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та
інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній
електропередачі за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів
України, а також здешевлення кредитів на створення запасів
твердого палива для теплоелектростанцій (за рахунок джерел,
визначених пунктом 5 статті 7 цього Закону);
5) заходи по реалізації Комплексної програми створення
ядерно-паливного циклу в Україні та Державної програми приведення
небезпечних об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський
хімічний завод" в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту
населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання
( 6) державну підтримку підприємств з видобутку кам'яного
вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу на будівництво, технічне
переоснащення та капітальний ремонт гірничошахтного обладнання, в
тому числі торфяній промисловості - 25000,0 тис. гривень, а також
на здешевлення кредитів для будівництва та технічного
переоснащення вугле- і торфодобувних підприємств (за рахунок
джерел, визначених пунктом 5 статті 7 цього Закону);
7) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості
(за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7 цього Закону);
8) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням
виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за
рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 7 цього Закону);
9) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній
галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 7 цього
Закону);
10) потреби утворених відповідно до законів України
військових формувань (крім Збройних Сил України), правоохоронних
органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за
рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 7 цього Закону);
11) дотацію Пенсійному фонду України на виплату пенсій,
надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними
програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 7
цього Закону);
12) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та
участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання
Державної авіаційної адміністрації (за рахунок джерел, визначених
пунктом 11 статті 7 цього Закону);
13) морську і річкову транспортну діяльність та участь
України у міжнародних організаціях морського і річкового
транспорту, утримання Державного департаменту морського і
річкового транспорту та Головної державної інспекції України з
безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України
(за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 7 цього Закону,
крім тих, що надходять від риболовних портів);
14) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за
рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 7 цього Закону, в
частині тих, що надходять від риболовних портів);
15) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності
(за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 7 цього Закону);
16) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених
пунктом 14 статті 7 цього Закону);
17) заходи, пов'язані з організацією надання послуг,
реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та
інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за
рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 7 цього Закону);
18) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву (за рахунок 70 відсотків джерел, визначених
пунктом 17 статті 7 цього Закону, за рахунок 95 відсотків джерел,
визначених пунктом 16 статті 7 цього Закону, та за рахунок джерел,
визначених пунктом 28 статті 7 цього Закону);
19) відшкодування підприємствам, установам та організаціям
витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей
державного резерву (за рахунок 30 відсотків джерел, визначених
пунктом 17 статті 7 цього Закону, за рахунок 5 відсотків джерел,
визначених пунктом 16 статті 7 цього Закону, та за рахунок джерел,
визначених пунктом 33 статті 7 цього Закону);
20) участь українського персоналу органів внутрішніх справ
України у миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх
справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ
України (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 7 цього
Закону);
21) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у
тому числі на функціонування всеукраїнських, державних,
міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і
державних та обласних центрів соціальної реабілітації
дітей-інвалідів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 7 цього
Закону);
22) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного
середовища (за рахунок джерел, визначених пунктами 20 та 41
статті 7 цього Закону);
23) захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів
та сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених
пунктом 20 статті 7 цього Закону);
24) комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиса у
Закарпатській області (за рахунок джерел, визначених пунктом 20
статті 7 цього Закону);
25) реструктуризацію та ліквідацію об'єктів підприємств
гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів
у зоні їх діяльності (за рахунок джерел, визначених пунктом 20
статті 7 цього Закону);
26) утилізацію твердого ракетного палива (за рахунок джерел,
визначених пунктом 20 статті 7 цього Закону);
27) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження
і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел,
визначених пунктом 20 статті 7 цього Закону);
28) фінансову підтримку гастрольної діяльності вітчизняних
виконавців (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 7
цього Закону);
29) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел,
визначених пунктом 22 статті 7 цього Закону);
30) формування державного продовольчого резерву Аграрним
фондом, здійснення державних форвардних закупівель, товарних та
фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку (за
рахунок джерел, визначених пунктами 7 та 12 статті 36 цього
Закону);
31) рекредитування або надання трансфертів для впровадження
проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1
статті 19 цього Закону);
32) державні капітальні вкладення на реалізацію
Чорнобильської будівельної програми, перелік яких затверджується
Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених
пунктом 2 статті 19 цього Закону), але не більше
1.462,5 тис. гривень;
33) надання державного пільгового кредиту індивідуальним
сільським забудовникам за відповідною бюджетною програмою (за
рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 36 цього Закону);
34) надання пільгового довгострокового державного кредиту
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених
пунктом 2 статті 36 цього Закону);
35) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного
насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3
статті 36 цього Закону);
36) придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки на
умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених
пунктом 4 та 5 статті 36 цього Закону);
37) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок
джерел, визначених пунктом 6 статті 36 цього Закону);
38) державну підтримку вугледобувних підприємств (включаючи
підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття
витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення
гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик, а також
погашення простроченої заборгованості за електричну енергію, яка
утворилася у минулих роках, у сумі 1.019.403,3 тис. гривень (за
рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7, пунктом 3 статті 19
та пунктом 8 статті 36 цього Закону);
39) оплату послуг юридичних осіб, які залучаються для
стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, бюджетними
позичками та фінансовою допомогою на поворотній основі (за рахунок
джерел, визначених пунктом 9 статті 36 цього Закону);
40) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення
закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 23
статті 7 цього Закону);
41) будівництво пускового комплексу "Вектор" (за рахунок
джерел, визначених пунктами 5 та 20 статті 7 цього Закону);
42) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними
відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за
рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7 цього Закону);
43) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та
ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 7
цього Закону);
44) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок
джерел, визначених пунктом 25 статті 7 цього Закону);
45) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних
вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку
споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію
теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію
населених пунктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 27
статті 7 цього Закону);
46) видатки і надання кредитів за кодами програмної
класифікації видатків та кредитування державного бюджету: 2201390,
2311020, 2701180, 2711020, 2761110, 3121020; а також 2801170,
2801210, 2801240, 2801490, 2801560, 2804100, спрямованих на
підтримку розвитку агропромислового комплексу у сумі
1.500.000 тис. гривень, та на забезпечення житлом працівників
освіти, культури, охорони здоров'я та інших працівників бюджетної
сфери, які постійно проживають і працюють в селі та уклали трудові
контракти на 20 років, у сумі 1.000.000 тис. гривень (за рахунок
джерел, визначених пунктом 29 статті 7 цього Закону);
47) компенсацію витрат державних органів приватизації на
виготовлення землевпорядної документації та організацію продажу
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації (за рахунок 0,2 відсотка джерел,
визначених пунктом 29 статті 7 цього Закону);
48) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 30
статті 7 цього Закону);
49) здійснення природоохоронних заходів по недопущенню
потрапляння мастила з гідротурбін в річку Дніпро (за рахунок
джерел, визначених пунктом 10 статті 36 цього Закону);
50) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших
населених пунктів, в яких дислокуються військові формування
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за
рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 7 цього Закону);
51) підготовку, реформування і розвиток Збройних Сил України
(за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 7 цього Закону);
52) інформування учасників судового процесу про хід і
результати розгляду справи, а також виготовлення та видачу копій
судових рішень (за рахунок джерел, визначених пунктом 34 статті 7
цього Закону);
53) державну підтримку органів реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обмежень (за рахунок джерел, визначених
пунктом 35 статті 7 цього Закону);
54) державну підтримку вітчизняного машинобудування для
агропромислового комплексу (за рахунок джерел, визначених
пунктом 11 статті 36 цього Закону);
55) утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для
подальшого використання та зберігання (за рахунок джерел,
визначених пунктом 38 статті 7 цього Закону);
56) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,
послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв'язку з
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з
водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (за
рахунок джерел, визначених пунктом 43 статті 7 цього Закону);
57) придбання Фондом соціального захисту інвалідів
автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту
інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за
рахунок джерел, визначених пунктом 40 статті 7 цього Закону);
58) державна підтримка заходів з енергозбереження через
механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених
пунктом 37 статті 7);
59) погашення зобов'язань держави по знецінених грошових
заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР
та державних цінних паперах колишнього СРСР (за рахунок джерел,
визначених пунктом 43 статті 7 цього Закону та пунктом 13
статті 36 цього Закону);
60) компенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз
України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного
газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво
теплової енергії, яка споживається населенням (за рахунок джерел,
визначених пунктами 27 та 36 статті 7 цього Закону).
Стаття 38. Установити, що до доходів загального фонду
місцевих бюджетів у 2008 році належать:
1) податок з доходів фізичних осіб;
2) єдиний податок і фіксований податок (крім частини цих
податків, що зараховується до Пенсійного фонду України, та
відрахувань на обов'язкове соціальне страхування) та у повному
обсязі фіксований сільськогосподарський податок;
3) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів), що сплачується платниками, які
зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету
Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів;
4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів
міст Києва і Севастополя;
5) дотації та субвенції з Державного бюджету України;
6) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;
7) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених
розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання
на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих
бюджетів; штрафні санкції за порушення законодавства про
патентування;
8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду
місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу
України ( 9) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів
забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню
учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 10) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури
закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення
його виконання, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю,
відповідно до умов договору, в частині здійснення закупівель за
рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих
бюджетів;
11) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами
та організаціями, що утримуються за рахунок коштів місцевих
бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину,
метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків
коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями
за здане у вигляді брухту і відходів срібло.
Податок на прибуток підприємств комунальної власності,
засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується
відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних,
районних, міських, селищних та сільських бюджетів.
Фіксований податок зараховується до відповідних місцевих
бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України
( Стаття 39. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів
підприємницької діяльності - платників податків сплата визначених
законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після
реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до
закінчення поточного бюджетного періоду.
Стаття 40. Затвердити на 2008 рік обсяги міжбюджетних
трансфертів згідно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.
Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2008 року
перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим
бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг, субсидій
та допомоги населенню, між їх видами, виходячи з фактично
нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та
перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між
місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів
відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.
Розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової
забезпеченості місцевих бюджетів між бюджетом Автономної
Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення
та бюджетами районів здійснюється у таких пропорціях відповідно:
не більш як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення
та бюджетів районів.
Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової
дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих
бюджетів з урахуванням особливостей депресивних та гірських
територій і тих, що мають низький показник чисельності населення і
розгалужену мережу бюджетних установ.
Розподіл коштів субвенції з державного бюджету обласному
бюджету Київської області на проведення експерименту за принципом
"гроші ходять за дитиною" здійснює Київська обласна державна
адміністрація.
Стаття 41. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у сумі
124.850,5 тис. гривень. Надати право Кабінету Міністрів України
здійснювати протягом 2008 року додатковий розподіл та перерозподіл
загальних обсягів зазначеної субвенції між місцевими бюджетами.
Стаття 42. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги
ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни;
особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого
газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
надаються пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( Стаття 43. Установити, що обсяги цільових коштів на 2008 рік,
які враховані при визначенні міжбюджетних трансфертів між
державним бюджетом та місцевими бюджетами, під час формування,
затвердження та виконання відповідних місцевих бюджетів зменшенню
не підлягають.
Стаття 44. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються
видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України
( Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного
місцевого бюджету до Державного бюджету України органами
Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів
відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.
Стаття 45. Установити, що у 2008 році суми дотації
вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів
щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного
бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів
Державного бюджету України на відповідній території, згідно з
додатком N 6 до цього Закону.
До доходів загального фонду Державного бюджету України, за
рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання,
включаються:
1) податок на прибуток підприємств;
2) податок на додану вартість (без врахування бюджетного
відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами);
3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення;
4) збір за спеціальне водокористування;
5) платежі за користування надрами загальнодержавного
значення;
6) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується
платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів);
7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів
(крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і
транспортних засобів);
8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
(крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими
органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);
9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти,
транспортні засоби та шини до них);
10) вивізне мито;
11) плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого
державного майна;
12) державне мито в частині, що відповідно до закону
зараховується до державного бюджету;
13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України;
14) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат,
що видобуваються в Україні;
15) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних
бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.
У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної
суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних
відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону,
Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок
відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації
вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше
10 числа наступного місяця.
Стаття 46. Установити, що перерахування коштів до Державного
бюджету України з міських бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних
бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за
рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів,
згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку
N 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних
і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного
значення здійснюється органами Державного казначейства України за
рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів,
згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними
районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування
зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен
становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у
додатку N 6 до цього Закону.
Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з
обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 6
до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками
згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими
розписом Державного бюджету України на 2008 рік.
Стаття 47. Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при
затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі
потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних
установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити
ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній
бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених
розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження
відповідних бюджетів на 2008 рік.
Стаття 48. Установити, що в розрахунках міжбюджетних
трансфертів на 2008 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується
лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передається до
державного бюджету з місцевих бюджетів.
Стаття 49. Установити, що видатки бюджету міста Києва на
виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про
столицю України - місто-герой Київ" ( Стаття 50. Установити, що у 2008 році:
рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований
мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України
"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"
( розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
не може бути більш ніж 75 відсотків від рівня забезпечення
прожиткового мінімуму для сім'ї.
Збільшити на 2008 рік рівень забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення
від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих
дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну
освіту" ( Стаття 51. Установити, що за рахунок субвенції з Державного
бюджету України місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу надаються пільги виходячи із
розрахунку вартості однієї тонни твердого палива та одного балону
скрапленого газу на домогосподарство в рік, а особам, які мають
таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України
( Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування мають право:
встановлювати збільшені норми на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу особам, які
мають право на пільги та житлові субсидії відповідно до
законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
надавати пільги на тверде та рідке пічне побутове паливо та
скраплений балонний газ у натуральному виразі або готівкою.
Натуральні норми забезпечення населення твердим та рідким
пічним побутовим паливом та скрапленим газом, відповідно до яких
населенню будуть надаватися пільги і житлові субсидії готівкою для
відшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах
мінімальних норм та граничних показників їх вартості, встановлених
Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу коштів, призначених
на зазначену мету.
Стаття 52. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду місцевих бюджетів у 2008 році є:
1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які
включають:
кошти від відчуження майна, яке належить Автономній
Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;
90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності до розмежування земель державної і комунальної власності
(крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації, 10 відсотків від продажу яких
зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування, а
також земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної
Республіки Крим, кошти від продажу яких зараховуються у розмірі
35 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та
55 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування Автономної
Республіки Крим); 100 відсотків коштів від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у
комунальній власності (після розмежування земель державної та
комунальної власності);
надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, що є у власності відповідної
територіальної громади;
кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного
бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України
( кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за
рішенням відповідної ради;
запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;
субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних
проектів;
2) податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів, що зараховується у розмірі
30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних
бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів
міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на
території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної
Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських,
селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних
засобів на відповідній території.
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, зараховується у
розмірі 85 відсотків до доходів Київського міського бюджету та
15 відсотків до доходів обласного бюджету Київської області;
3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу
нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);
4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за
рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
5) 35 відсотків збору за забруднення навколишнього природного
середовища, в тому числі: до бюджетів місцевого самоврядування
(сільських, селищних, міських) - 10 відсотків, обласних та
республіканського Автономної Республіки Крим бюджетів -
25 відсотків, Київського та Севастопольського міських бюджетів -
35 відсотків;
6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами
підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води
через системи централізованого водопостачання з відхиленням від
відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ
та сіл;
7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим та місцевими радами;
8) надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
9) 30 відсотків надходжень від збору за проведення
гастрольних заходів;
10) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів
індивідуальним сільським забудовникам;
11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла, пеня, відсотки за користування
ними;
12) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних
вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку
споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію
теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію
населених пунктів;
13) субвенція з державного бюджету міському бюджету
міста Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через
річку Дніпро у місті Запоріжжя;
14) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального
захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в
Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у
містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення
заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту
"Вдосконалення системи соціальної допомоги";
15) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів
і трамваїв);
16) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво та розвиток мережі метрополітенів;
17) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших
населених пунктів, в яких дислокуються військові формування
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
18) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських
пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для
сільських закладів охорони здоров'я;
19) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,
послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв'язку з
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з
водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування;
20) 35 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому
числі: до бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних,
міських) - 10 відсотків, обласних та республіканського Автономної
Республіки Крим бюджетів - 25 відсотків, Київського та
Севастопольського міських бюджетів - 35 відсотків;
21) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення житлом працівників бюджетної сфери, які заключили
контракт на 20 років;
22) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста
Севастополя на розбудову транспортної мережі міста Севастополя;
23) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
заходи щодо оплати громадянами електричної і теплової енергії,
природного газу, твердого палива, послуг водопостачання і
водовідведення, квартирної плати в рахунок часткової компенсації
втрат від знецінення грошових заощаджень.
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на
заходи, передбачені законодавством.
При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що
суміщаються з автомобільними дорогами загального користування
державного значення, або відсутності потреби у проведенні
відповідних робіт кошти від надходження податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого
самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених
пунктах.
Стаття 53. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на проведення відповідних виборів депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів у сумі 14.400 тис. гривень.
Дозволити Центральній виборчій комісії за погодженням з
Міністерством фінансів України здійснювати розподіл зазначеної
субвенції між місцевими бюджетами, виходячи з прийнятих рішень
щодо проведення відповідних місцевих виборів та обсягу видатків,
необхідних на проведення цих виборів.
Стаття 54. Установити, що перерахування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з
різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися
населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної
вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та
водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної
влади чи органами місцевого самоврядування, здійснюється у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок
надходжень від погашення податкової заборгованості підприємств до
державного бюджету та додаткових податкових зобов'язань, які
виникають у результаті виконання цієї статті. Розрахунки з різниці
в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися
населенню, з місцевих бюджетів може здійснюватись за рахунок
належних їм додаткових податкових зобов'язань, які виникають у
результаті виконання цієї статті.
Стаття 55. Установити, що розподіл субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток за
об'єктами здійснюється Кабінетом Міністрів України за пропозиціями
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних рад, обласних державних
адміністрацій, міської ради та міської державної адміністрації
міста Севастополя і народних депутатів України за погодженням із
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 56. Зарахування податків, зборів (обов'язкових
платежів), що сплачують підприємства, які здійснюють свою
діяльність у зоні відчуження та у зоні безумовного (обов'язкового)
відселення і перебувають на податковому обліку у Іванківській
міжрайонній державній податковій інспекції в Київській області,
визначених статтями 64 і 69 Бюджетного кодексу України
( Стаття 57. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів
місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального
фонду в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ
та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування
і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в
обов'язковому порядку покривається Державним казначейством України
в межах планового бюджетного періоду, а тимчасові касові розриви
Пенсійного фонду України, пов'язані з виплатою пенсій в межах його
фактичного дефіциту коштів на цю мету за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування
відсотків за користування цими коштами.
Стаття 58. Затвердити на 2008 рік прожитковий мінімум на одну
особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 592 гривні, з
1 квітня - 605 гривень, з 1 липня - 607 гривень, з 1 жовтня -
626 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і
демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня - 526 гривень, з 1 квітня -
538 гривень, з 1 липня - 540 гривень, з 1 жовтня - 557 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 663 гривні, з
1 квітня - 678 гривень, з 1 липня - 680 гривень, з 1 жовтня -
701 гривня;
працездатних осіб: з 1 січня - 633 гривні, з 1 квітня -
647 гривень, з 1 липня - 649 гривень, з 1 жовтня - 669 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 470 гривень, з
1 квітня - 481 гривня, з 1 липня - 482 гривні, з 1 жовтня -
498 гривень.
Розміри державних соціальних гарантій на 2008 рік, що
визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються
відповідними законами, цим Законом та нормативно-правовими актами
Кабінету Міністрів України.
Стаття 59. Установити з 1 січня 2008 року розмір мінімальної
заробітної плати 515 гривень, з 1 квітня 2008 року - 525 гривень,
з 1 жовтня 2008 року - 545 гривень та з 1 грудня 2008 року -
605 гривень на місяць.
Стаття 60. Установити, що з 1 січня 2008 року розмір
мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учня
професійно-технічного навчально закладу становитиме 150 гривень на
місяць, для студента вищого навчального закладу I-II рівня
акредитації - 200 гривень на місяць, для студента вищого
навчального закладу III-IV рівня акредитації - 300 гривень на
місяць, а з 1 вересня 2008 року розмір мінімальної ординарної
(звичайної) стипендії для учня професійно-технічного навчального
закладу становитиме 200 гривень на місяць, для студента вищого
навчального закладу I-II рівня акредитації - 400 гривень на
місяць, для студента вищого навчального закладу III-IV рівня
акредитації - 530 гривень на місяць.
Для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних
закладів I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування з 1 січня 2008 року стипендія
встановлюється в розмірах відповідно 500 та 1060 гривень на
місяць.
Стаття 61. Установити, що державні унітарні підприємства
(крім державного підприємства обслуговування повітряного руху
України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання
України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів")
( Порядок відрахування частини чистого прибутку (доходу)
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх
об'єднання сплачують до загального фонду місцевих бюджетів частини
чистого прибутку (доходу) відповідно до порядків і нормативів, які
встановлюються відповідними радами.
Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до Державного
бюджету України або місцевих бюджетів наростаючим підсумком
щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2008 році у
строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
Державними підприємствами енергетичної галузі чистий
прибуток, з якого розраховується та сплачується частина чистого
прибутку (доходу), зменшується на суму цільових коштів (обсяг
інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і
спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення по яких
приймаються Кабінетом Міністрів України.
Державні унітарні підприємства та їх об'єднання подають
розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою
звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, до органів Державної податкової служби у
строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.
Установити, що господарські товариства 50 і більше відсотків
акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах
господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них
контрольним пакетом акцій, сплачують безпосередньо до Державного
бюджету України дивіденди, нараховані за результатами
фінансово-господарської діяльності за 2007 рік пропорційно розміру
державної частки (акцій, паїв) у статутних фондах господарських
товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним
пакетом акцій.
Установити, що господарські організації за результатом
фінансово-господарської діяльності 2007 року, сплачують частину
чистого прибутку (доходу) до загального фонду державного бюджету
відповідно до статті 63 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2007 рік" ( Стаття 62. Органи Державного казначейства України здійснюють
облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку,
визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у
звітності про виконання Державного бюджету України і місцевих
бюджетів.
Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та
здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в
межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи
необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих
на облік в органах Державного казначейства України, та у разі їх
відповідності бюджетним паспортам.
Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за
спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних
надходжень до спеціального фонду бюджету.
При цьому зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг
по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій
громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право
відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного
казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних
призначень.
Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без
відповідних бюджетних асигнувань (крім витрат, що здійснюються
відповідно до абзацу четвертого цієї статті), не вважаються
бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок
бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним
правопорушенням.
Будь-які видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ,
можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли
відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати (грошового
забезпечення), а також за спожиті комунальні послуги та
енергоносії.
Стаття 63. Заборонити у 2008 році:
реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання
перед державою за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на
поворотній основі, крім розстрочення її сплати під час санації
такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на
себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у
термін не більше ніж на три роки. При цьому, сума пені, яка
нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за
таким кредитом, бюджетною позичкою або фінансовою допомогою на
реструктуровану суму заборгованості, списується;
списання заборгованості суб'єктів господарювання перед
державою за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на
поворотній основі, крім заборгованості суб'єктів господарювання,
визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення
заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю
їх активів;
надання відстрочок щодо термінів сплати податкових
зобов'язань суб'єктів господарювання за податками, зборами
(обов'язковими платежами).
Стаття 64. Установити, що у 2008 році по населених пунктах,
грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки
земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону
України "Про плату за землю" ( По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів,
грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня
2008 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені
статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за
землю" ( Стаття 65. Установити, що керівники бюджетних установ
утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу (далі - працівників) та
здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове
забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень
чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної
плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних
установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове
забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право
окремі категорії працівників (крім категорій, пільги яким
передбачаються пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( Стаття 66. Установити, що до членів сім'ї пільговика при
наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти
(до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами
з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка
проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним за
умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні
батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням
громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.
Стаття 67. З метою приведення окремих норм законів у
відповідність із цим Законом зупинити на 2008 рік дію:
1) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання
спеціальних дозволів на користування надрами), частини шостої
статті 30 (в частині встановлення Кабінетом Міністром України
базових і диференційних нормативів платежів за користування
надрами для видобування корисних копалин), частини першої
статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток
мінерально-сировинної бази) та частини першої статті 34 (щодо
визначення розміру збору за видачу спеціальних дозволів на
користування надрами) Кодексу України про надра ( 2) абзацу третього частини першої статті 1 в частині
погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними
для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній
валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про
реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України
перед Національним банком України" ( 3) статей 14, 15, 16 та 17 Закону України "Про нафту і газ"
( 4) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6
Закону України "Про державну геологічну службу України"
( 5) підпункту "б" пункту 7 частини першої статті 87 в частині
фінансування професійно-технічних навчальних закладів Львівської
та Харківської областей, а також міста Києва з державного бюджету
та підпункту "в" пункту 2 частини першої статті 89 в частині
фінансування дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей
Бюджетного кодексу України ( 6) статті 6, частини другої статті 7, статті 8, абзаців
третього і четвертого частини першої, частини другої - п'ятої
статті 9, статті 14, пункту 3 та підпункту 2 пункту 4 розділу IV
"Прикінцеві положення" (в частині функціонування спеціального
рахунку) Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із
забезпеченням ядерної безпеки" ( 7) підпункту 4.2.20 пункту 4.2 статті 4 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 8) частини першої статті 17 щодо встановлення цільової
надбавки на фінансування будівництва вітрових електростанцій
згідно з Комплексною програмою будівництва вітрових електростанцій
та частини сьомої статті 20 Закону України "Про електроенергетику"
( 9) статті 14 Закону України "Про виноград та виноградне вино"
( 10) частини четвертої статті 46, частини третьої статті 43 (в
частині встановлення Кабінетом Міністрів України базових і
диференційованих нормативів платежів за користування надрами для
видобування корисних копалин та нормативів збору за спеціальне
водокористування) Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 11) частини четвертої статті 40 Закону України "Про
автомобільні дороги" ( 12) частини четвертої статті 19 Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 13) частини другої статті 50 Закону України "Про
професійно-технічну освіту" ( 14) частини шостої статті 11, частини другої статті 36 Закону
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" ( 15) статті 3, статті 22 Закону України "Про плату за землю"
( 16) пункту 8 статті 14 (в частині встановлення Кабінетом
Міністрів України нормативів збору за спеціальне водокористування,
крім встановлення нормативів збору, які справляються за скидання
забруднюючих речовин у водні об'єкти) Водного кодексу України
( 17) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний
газ і газовий конденсат" ( 18) частини другої статті 127 (щодо продажу земельних ділянок
державної та комунальної власності за конкурсом), частини першої
(щодо проведення земельних торгів у формі конкурсу) та частини
третьої статті 135 Земельного кодексу України ( 19) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7,
підпункту "г" підпункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( Стаття 68. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ
перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3
до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет,
розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у
першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань
на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник
бюджетних коштів спрямовує:
50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок
відповідних надходжень;
50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання
основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду
бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування
обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету
для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду
бюджету.
Стаття 69. Установити, що допущення нецільового використання
бюджетних коштів у поточному чи минулих роках має наслідком:
для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань цим
розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим
призначенням;
для одержувачів бюджетних коштів - повернення коштів у сумі,
що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід відповідних
бюджетів.
Порядок зменшення асигнувань та повернення бюджетних коштів
до відповідних бюджетів визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 70. Установити, що контроль за справлянням
(стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які
повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком N 8
до цього Закону.
Стаття 71. Установити, що у 2008 році обсяг збору у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову
енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання
електроенергетики України, становить 3.607.403,3 тис. гривень, у
тому числі 807.403,3 тис. гривень нарахованих і не сплачених
зобов'язань Державного підприємства "Енергоринок" перед державним
бюджетом по збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну і теплову енергію за минулі роки. Помісячні обсяги
зазначеного збору затверджуються Національною комісією регулювання
електроенергетики України.
Стаття 72. Установити, що надходження в сумі
368.263,3 тис. гривень від реалізації об'єктів нерухомого
військового майна Збройних Сил України, у тому числі разом із
земельними ділянками, на яких вони розташовані, зараховуються до
спеціального фонду державного бюджету та спрямовуються на
підготовку, реформування і розвиток Збройних Сил України.
Будь-які зобов'язання та платежі за рахунок цих надходжень
здійснюються виключно в межах коштів, що надійшли до спеціального
фонду бюджету.
Стаття 73. Надати право Кабінету Міністрів України у
2008 році встановлювати розміри соціальних виплат, які відповідно
до законодавства визначаються залежно від розміру мінімальної
заробітної плати, в абсолютних сумах у межах асигнувань,
передбачених за відповідними бюджетними програмами.
Стаття 74. Національній комісії регулювання електроенергетики
України під час формування ціни та проведення розрахунків за
електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями,
передбачити кошти у сумі не менше 50.000 тис. гривень на витрати,
пов'язані з погашенням заборгованості перед Державним комітетом
України з державного матеріального резерву за отримане у
1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України
органічне паливо.
Енергогенеруючим компаніям забезпечувати перерахування до
спеціального фонду Державного бюджету України коштів у рахунок
погашення зазначеної заборгованості у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 75. Установити, що в 2008 році продаж об'єктів
нерухомого військового майна, у тому числі разом із земельними
ділянками, на яких вони розташовані здійснюється на відкритих
аукціонах у порядку та за переліком, визначеними Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 76. Установити, що у 2008 році передача в оренду
державного та комунального майна здійснюється виключно на
конкурсних засадах, крім державного та комунального майна, що
передається в оренду бюджетним установам, музеям, підприємствам і
громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (в тому числі
національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні),
Пенсійному фонду України та його органам, державним видавництвам
та підприємствам книгорозповсюдження.
При визначенні орендних ставок за комунальне майно в містах
обласного значення, містах Києві та Севастополі, орендні ставки за
державне майно, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, є
індикативними і застосовуються як стартові при проведенні
конкурсу.
Стаття 77. Установити, що у 2008 році продаж визначених
Законом України "Про особливості приватизації об'єктів
незавершеного будівництва" ( Стаття 78. Кабінету Міністрів України здійснити запровадження
з 1 листопада 2008 року III етапу Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери.
Стаття 79. Установити, що надходження від приватизації
державного майна понад обсяги, визначені статтею 33 цього Закону,
спрямовуються на додаткову компенсацію громадянам втрат від
знецінення грошових заощаджень у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету.
На суму зазначених надходжень до державного бюджету Кабінет
Міністрів України збільшує відповідні показники фінансування та
видатки державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках
N 2, 3 до Закону.
Стаття 80. У 2008 році установити Національній акціонерній
компанії "Нафтогаз України" компенсацію різниці між цінами
закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації
суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка
споживається населенням, в тому числі за рахунок надходження до
спеціального фонду державного бюджету збору у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх
форм власності та розстрочених податкових зобов'язань Компанії,
термін сплати за яким наступає у 2008 році.
Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України"
забезпечити у 2008 році перерахування до спеціального фонду
Державного бюджету України наданих розстрочень податкових
зобов'язань, термін сплати за якими наступає у 2008 році, у сумі
1.516.177 тис. гривень.
Стаття 81. Установити, що виручка від реалізації товарів,
робіт і послуг Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" як окремої юридичної особи, її дочірніх компаній
"Укргазвидобування", "Укртрансгаз", "Газ України" та інших
дочірніх компаній та підприємств Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" зараховується на окремі рахунки в органах
Державного казначейства України і спрямовується, у першу чергу, на
здійснення платежів з погашення та обслуговування грошових
запозичень компанії відповідно до укладених угод, у порядку
визначеному Кабінетом Міністрів України та з метою забезпечення
належного державного контролю за фінансовим станом компанії.
Стаття 82. Установити, що у 2008 році продаж земельних
ділянок державної та комунальної власності здійснюється виключно
на конкурентних засадах (аукціонах), крім викупу земельних
ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є
власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки,
паї), що належать державі.
Стаття 83. Дозволити Кабінету Міністрів України у 2008 році
вирішувати питання придбання технічних та інших засобів
реабілітації, виготовлених за індивідуальним замовленням інвалідів
та осіб, які мають право на безоплатне забезпечення такими
засобами згідно із законодавством, а також послуг з ремонту
технічних та інших засобів реабілітації, головним розпорядником
коштів у безпосередніх виконавців без застосування тендерної
процедури для всіх категорій осіб, що потребують забезпечення
засобів реабілітації.
Стаття 84. Дозволити Міністерству оборони України у 2008 році
для забезпечення безперервності процесу харчування особового
складу Збройних Сил України укладати із суб'єктами
господарювання - переможцями процедур закупівлі у 2007 році
додаткові угоди щодо продовження дії договорів про закупівлю
послуг з харчування в межах відповідних бюджетних призначень
Міністерства оборони України.
Дозволити військовим частинам, військовим навчальним закладам
та установам Збройних Сил України на термін дії договору про
закупівлю послуг з харчування передавати закріплене за ними рухоме
та нерухоме майно, необхідне для організації харчування в
стаціонарних та польових умовах, зазначеним суб'єктам
господарювання на умовах позички.
Стаття 85. Додатки N 1-8 до цього Закону є його невід'ємною
частиною.
Розділ II
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ
1. У розділі XXI "Прикінцеві положення" Митного кодексу
України ( 1) пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Митний кодекс України набирає чинності з 1 січня
2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає
чинності з моменту набуття Україною членства у Світовій
організації торгівлі";
2) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:
"Митний кодекс України ( 2. У Земельному кодексі України ( 1) статтю 15 доповнити пунктом "и" такого змісту:
"и) продаж земель сільськогосподарського призначення, крім
земель, переданих у приватну власність, та земельних ділянок, на
яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";
2) доповнити Кодекс ( "Стаття 17-1. Повноваження державних органів приватизації у
галузі земельних відносин
Державні органи приватизації здійснюють розпорядження (крім
відчуження земель, на яких розташовані об'єкти, що не підлягають
приватизації) землями, на яких розташовані державні, в тому числі
казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах
яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного
будівництва та законсервовані об'єкти, а також продаж земельних
ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації";
3) у статті 84:
а) частину другу після слів "районних державних
адміністрацій" доповнити словами "державних органів приватизації,
центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів";
б) частину третю доповнити пунктом "ж" такого змісту:
"ж) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому
числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних
фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти
незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти";
4) частину першу статті 116 після слів "органів місцевого
самоврядування" доповнити словами "або державних органів
приватизації, або центрального органу виконавчої влади з питань
земельних ресурсів";
5) доповнити частину першу статті 124 абзацами другим та
третім такого змісту:
"Набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у
державній або комунальній власності, здійснюється виключно на
аукціонах, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти
нерухомого майна, які перебувають у власності громадян і юридичних
осіб і в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі.
Не допускається проведення аукціонів щодо ділянок, які (або
будівлі на яких) орендують бюджетні установи, музеї, підприємства
і громадські організації у сферах культури і мистецтв (у тому
числі національні творчі спілки та їх члени (під творчі
майстерні)";
6) у статті 127:
а) частину першу після слів "органи місцевого самоврядування"
доповнити словами "державні органи приватизації і центральний
орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів";
б) частину другу викласти у такій редакції:
"2. Продаж земельних ділянок державної та комунальної
власності громадянам та юридичним особам здійснюється на
конкурентних засадах (аукціон), крім викупу земельних ділянок, на
яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців
цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать
державі";
7) у статті 128:
а) у частині першій:
після слів "земельних ділянок державної" доповнити словами
"крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які
підлягають приватизації, і земель сільськогосподарського
призначення";
доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
"Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на
яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації,
здійснюється державними органами приватизації у порядку, що
затверджує Кабінет Міністрів України.
Продаж громадянам і юридичним особам земель
сільськогосподарського призначення здійснюється центральним
органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів у порядку, що
затверджує Кабінет Міністрів України";
б) перше речення абзацу першого частини другої доповнити
словами "або державного органу приватизації, або центрального
органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів";
в) частину третю після слів "міська рада" доповнити словами
"або державний орган приватизації, або центральний орган
виконавчої влади з питань земельних ресурсів";
г) частину шосту після слів "міської ради" доповнити словами
"державного органу приватизації, центрального органу виконавчої
влади з питань земельних ресурсів";
ґ) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
"11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації, а також земель сільськогосподарського
призначення зараховуються державними органами приватизації або
центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів
до державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом
про Державний бюджет України";
8) у статті 129:
а) у частині першій:
після слів "у власності держави" доповнити словами "крім
земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній
власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам
здійснюється державними органами приватизації за погодженням з
Кабінетом Міністрів України";
б) перше речення частини п'ятої доповнити словами "і
державного органу приватизації";
в) частину шосту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації, здійснюються державними органами
приватизації після отримання погодження Кабінету Міністрів
України";
9) текст статті 134 викласти в такій редакції:
"Земельні ділянки державної або комунальної власності,
призначені для продажу суб'єктам підприємницької діяльності,
підлягають продажу на конкурентних засадах (земельні торги), крім
викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого
майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції
(частки, паї), що належать державі";
10) у статті 135:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Земельні торги проводяться у формі аукціону";
б) частину третю виключити;
11) у статті 136:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Органи державної влади або органи місцевого
самоврядування, або державні органи приватизації, або центральний
орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, уповноважені
приймати рішення про відчуження земель, що перебувають у державній
або комунальній власності, визначають переліки земельних ділянок,
призначених для продажу суб'єктам підприємницької діяльності на
земельних торгах";
б) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
"1. Земельна ділянка, призначена для продажу суб'єктам
підприємницької діяльності на земельних торгах, виставляється на
земельні торги після";
в) пункт "г" частини третьої доповнити словами "яка не може
бути нижчою оцінки земельної ділянки за цінами, що склалися на
земельних аукціонах у відповідному населеному пункті або районі
населеного пункту";
12) у статті 137:
а) пункт "в" частини другої доповнити словами "яка не може
бути нижчою оцінки земельної ділянки за цінами, що склалися на
земельних аукціонах у відповідному населеному пункті або районі
населеного пункту";
б) частину третю викласти в такій редакції:
"3. Організатором земельних торгів є орган державної влади чи
орган місцевого самоврядування, чи державний орган приватизації,
чи центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів,
уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки,
призначеної для продажу, або державний виконавець відповідно до
рішення суду. Проведення земельних торгів здійснює юридична особа,
яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів, на
підставі договору з відповідним органом державної влади чи органом
місцевого самоврядування, чи державним органом приватизації, чи
центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів";
13) У розділі X "Перехідні положення":
1) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. До розмежування земель державної і комунальної власності
повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у
приватну власність, та земель, зазначених в абзаці третьому цього
пункту) в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські,
селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - відповідні
органи виконавчої влади.
Центральний орган виконавчої влади з питань земельних
ресурсів здійснює продаж земель сільськогосподарського
призначення, крім земель, переданих у приватну власність, та
земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації.
Державні органи приватизації здійснюють розпорядження (крім
відчуження земель, на яких розташовані об'єкти, що не підлягають
приватизації) землями, на яких розташовані державні, в тому числі
казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах
яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного
будівництва та законсервовані об'єкти, а також продаж земельних
ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації";
2) у пункті 14, абзаці першому пункту 15 слова та цифри "до
1 січня 2008 року" замінити словами "до набрання чинності законами
України про державний земельний кадастр та про ринок земель", а в
абзаці другому підпункту "б" пункту 15 слова "з 1 січня 2008 року"
виключити".
3. У Законі України "Про приватизацію державного майна"
( 1) у частині другій статті 3 слова "земельного та житлового
фондів" замінити словами "житлового фонду";
2) частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
"земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти, які
підлягають приватизації";
3) частину третю статті 7 доповнити абзацом такого змісту:
"здійснюють розпорядження (крім відчуження земель, на яких
розташовані об'єкти, що не підлягають приватизації) землями, на
яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства,
господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать
частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та
законсервовані об'єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких
розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";
4) частину другу статті 13 після слів "державного органу
приватизації" доповнити словами "центрального органу виконавчої
влади з питань земельних ресурсів";
5) у статті 14:
а) частину першу після абзацу четвертого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"центрального органу виконавчої влади з питань земельних
ресурсів".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно
абзацами шостим і сьомим;
б) абзац четвертий частини другої доповнити словами "та
технічний паспорт земельної ділянки державної власності, яка
підлягає продажу державним органом приватизації";
6) доповнити статтею 18-1 такого змісту:
"Стаття 18-1. Відчуження земельних ділянок державної
власності, на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації
1. Державні органи приватизації у порядку, що затверджується
Кабінетом Міністрів України, здійснюють продаж земельних ділянок
державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації.
2. Продаж земельної ділянки державної власності здійснюється
після:
а) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
та закріплення їх межовими знаками;
б) виготовлення технічної документації щодо продажу земельної
ділянки, яка включає її технічний паспорт.
3. Вартість земельної ділянки визначається на підставі її
експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою,
затвердженою Кабінетом Міністрів України.
4. Покупці об'єктів, які підлягають приватизації, разом з
об'єктами приватизації здійснюють придбання земельних ділянок, які
перебувають під ними, на аукціонах. Земельні ділянки, що не
підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України
( 5. Відчуження земельних ділянок державної власності
здійснюється за договорами купівлі-продажу, укладеними з
урахуванням вимог Земельного кодексу України ( 7) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації, зараховуються державними органами
приватизації до державного та місцевих бюджетів у порядку,
визначеному законом про Державний бюджет України";
8) у статті 27:
а) частину другу після абзацу дванадцятого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"подальшого використання земельної ділянки відповідно до
вимог Земельного кодексу України ( У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - дев'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцятим;
б) абзац другий частини четвертої після слів "приватизований
об'єкт" доповнити словами "та земельну ділянку" і після слів
"об'єкта приватизації" доповнити словами "та земельної ділянки";
в) частину дев'яту доповнити словами "включаючи земельну
ділянку";
9) у частині четвертій статті 29:
абзац перший після слів "об'єкт приватизації" доповнити
словами "включаючи земельну ділянку";
абзац другий після слів "викуп об'єкта" доповнити словами
"включаючи земельну ділянку".
4. У Законі України "Про розмежування земель державної та
комунальної власності" ( 1) статтю 6 доповнити абзацом такого змісту:
"земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі
казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах
яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного
будівництва та законсервовані об'єкти;
2) частину першу статті 8 після слів "установ та організацій"
доповнити словами "меж земельних ділянок, на яких розташовані
державні, в тому числі казенні підприємства, господарські
товариства, у статутних фондах яких державі належать частки
(акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані
об'єкти".
5. У Законі України "Про державні гарантії відновлення
заощаджень громадян України" ( 1) у статті 1:
а) у частині першій слова "цінні папери" замінити словами
"цінні папери, придбані в установах Ощадного банку СРСР, що діяли
на території України";
б) у частині другій слова "на рахунках Ощадного банку
України" замінити словами "на рахунках цих установ";
в) частини четверту - шосту виключити;
2) частину другу статті 3 виключити;
3) у статті 6:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Компенсація громадянам України втрат від
знецінення грошових заощаджень проводиться в грошовій формі за
рахунок Державного бюджету України починаючи з 1997 року та інших
формах відповідно до діючого законодавства";
б) після частини першої доповнити двома новими частинами
такого змісту:
"Компенсація втрат від знецінення грошових заощаджень,
поміщених в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку
СРСР, що діяли на території України, та у державні цінні папери:
облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року,
облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року,
державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного
банку СРСР, проводиться їх власникам в готівковій чи безготівковій
формі після внесення в інформаційно-аналітичну систему "Реєстр
вкладників заощаджень громадян" даних про них, необхідних для
ідентифікації вкладника при відкритті рахунку. Обслуговування
громадян, пов'язане з внесенням відповідних відомостей,
здійснюється безоплатно.
У межах одного бюджетного року проводиться виплата
компенсації громадянину лише за одним рахунком".
У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно
частинами четвертою - сьомою;
в) частину п'яту після слова "Порядок" доповнити словами
"проведення компенсаційних виплат, в тому числі";
4) у статті 7:
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Компенсаційні виплати в межах одного бюджетного року
проводяться громадянам рівновеликими сумами у межах залишку
проіндексованого вкладу за одним рахунком власника, за винятком
випадку, передбаченого статтею 8 цього Закону".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
5) статтю 8 викласти у такій редакції:
"Стаття 8. У разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи,
представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе
організацію похорону, можуть у разі пред'явлення ощадної книжки
вкладника або страхового свідоцтва та свідоцтва про смерть
одержати в установах Ощадного банку України та колишнього
Укрдержстраху за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску
частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску для
організації похорону та проведення необхідних відповідно до
національних традицій поминально-ритуальних заходів, сума якої
визначається Кабінетом Міністрів України";
6) доповнити статтею 8-1 такого змісту:
"Стаття 8-1. Установити, що у 2008 році компенсація втрат від
знецінення грошових заощаджень, поміщених в період до 2 січня
1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території
України, та у придбані на території України державні цінні папери:
облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року,
державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного
банку СРСР, проводиться їх власникам станом на 1 січня 2008 року в
готівковій чи безготівковій формі в національній або іноземній
валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України у
межах залишків на рахунках, але не більше 1000 гривень на
вкладника в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Порядок проведення розрахунків з погашення зобов'язань
держави за знеціненими заощадженнями громадян понад розмір,
встановлений в абзаці першому цієї статті, встановлюється
Кабінетом Міністрів України в рахунок часткової сплати за купівлю
товарів довготривалого використання, в тому числі житла, за
встановленим Кабінетом Міністрів України переліком груп товарів".
6. Частину четверту статті 47 Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( "г) частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища в
результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним
законодавством".
7. У Законі України "Про плату за землю" ( 1) у статті 7:
а) частину другу викласти у такій редакції:
"Ставки податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не
проведено, встановлюються у таких розмірах:
------------------------------------------------------------------ | Групи населених | Ставка податку | Коефіцієнт, що | |пунктів з чисельністю| (гривень за 1 кв. | застосовується у | |населення (тис. осіб)| метр) | містах Києві, | | | | Сімферополі, | | | | Севастополі та | | | | містах обласного | | | | значення | |---------------------+---------------------+--------------------| |до 0,2 | 0,075 | | |---------------------+---------------------+--------------------| |від 0,2 до 1 | 0,105 | | |---------------------+---------------------+--------------------| |від 1 до 3 | 0,135 | | |---------------------+---------------------+--------------------| |від 3 до 10 | 0,15 | | |---------------------+---------------------+--------------------| |від 10 до 20 | 0,24 | | |---------------------+---------------------+--------------------| |від 20 до 50 | 0,375 | 1,2 | |---------------------+---------------------+--------------------| |від 50 до 100 | 0,45 | 1,4 | |---------------------+---------------------+--------------------| |від 100 до 250 | 0,525 | 1,6 | |---------------------+---------------------+--------------------| |від 250 до 500 | 0,6 | 2,0 | |---------------------+---------------------+--------------------| |від 500 до 1000 | 0,75 | 2,5 | |---------------------+---------------------+--------------------| |від 1000 і більше | 1,05 | 3,0 |"; ------------------------------------------------------------------
б) після частини другої доповнити новою частиною такого
змісту:
"У разі придбання земельної ділянки на підставі
цивільно-правової угоди розмір податку розраховується від суми, що
дорівнює грошовій оцінці землі, але в будь-якому разі сума, від
якої розраховується розмір податку, не може бути меншою ціни
земельної ділянки, що вказана в угоді".
У зв'язку з цим частини другу - одинадцяту вважати відповідно
частинами третьою - дванадцятою;
2) у статті 8:
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі придбання земельної ділянки на підставі
цивільно-правової угоди розмір податку розраховується від суми, що
дорівнює грошовій оцінці землі, але в будь-якому разі сума, від
якої розраховується розмір податку, не може бути меншою ціни
земельної ділянки, що вказана в угоді".
У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно
частинами третьою і четвертою.
8. У Законі України "Про оренду землі" ( 1) у статті 6:
а) у частині другій слова "чи конкурсу" виключити;
б) у частині третій слова "чи конкурсу" виключити.
2) у частині першій статті 9 слова "конкурсі (аукціоні)"
замінити словом "аукціоні", а слова "конкурсу (аукціону)" замінити
словом "аукціону";
3) текст статті 16 викласти в такій редакції:
"Набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у
державній або комунальній власності, здійснюється виключно на
аукціонах, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти
нерухомого майна, які перебувають у власності громадян і юридичних
осіб і в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі.
Порядок проведення аукціону та набуття права оренди земельної
ділянки на конкурентних засадах визначається законодавством";
4) частину четверту статті 21 викласти в такій редакції:
"Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у
державній або комунальній власності, надходить до відповідних
бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і
не може бути меншою:
для земель сільськогосподарського призначення - розміру
земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату
за землю" ( для інших категорій земель - трикратного розміру земельного
податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю"
( Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у
державній або комунальній власності, не може перевищувати
12 відсотків їх нормативної грошової оцінки. При цьому у разі
визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений
більший розмір орендної плати, ніж зазначений у цій частині".
9. Абзаци третій - дев'ятий частини першої статті 7 Закону
України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби"
( "Маркування алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного
збору, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Маркуванню підлягають усі алкогольні напої з вмістом спирту
етилового понад 8,5% об'ємних одиниць. Кожна марка акцизного збору
на алкогольні напої повинна мати окремий номер, місяць і рік
випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного збору за
одиницю маркованої продукції. Порядок запровадження марок
акцизного збору нового зразка встановлюється Кабінетом Міністрів
України".
У зв'язку з цим абзаци десять - дванадцять вважати відповідно
абзацами четвертим - шостим.
10. У частині другій статті 2 Закону України "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 11. У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на
тютюнові вироби" ( 1) слова і цифри:
------------------------------------------------------------------ "Код товару | Опис товару (продукції) | Ставки | Ставки (продукції) | згідно з УКТ ЗЕД | акцизного |акцизного згідно з | ( УКТ ЗЕД | | твердих |процентах ( | | одиниці | з | |реалізованого|реалізації | | товару | товару | |(продукції) |(продукції) ------------------------------------------------------------------ 2402 20 90 10 Сигарети без фільтру 5 грн. за 10
з тютюну (цигарки) 1000 шт.
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром 13 грн. 10"
з тютюну за 1000 шт.
замінити словами і цифрами:
------------------------------------------------------------------ "Код товару | Опис товару (продукції) | Ставки | Ставки (продукції) | згідно з УКТ ЗЕД | акцизного |акцизного згідно з | ( УКТ ЗЕД | | твердих |процентах ( | | одиниці | з | |реалізованого|реалізації | | товару | товару | |(продукції) |(продукції) ------------------------------------------------------------------ 2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, 5 гривень за 12,5
цигарки 1000 шт.
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром 14 гривень 12,5";
за 1000 шт.
2) абзац другий викласти у такій редакції:
"Податкове зобов'язання із сплати акцизного збору за кожну
власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик
продукту, в разі її наявності), що обчислюється одночасно за
ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з
одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менш як:
8 гривень за 1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код товару
(продукції) згідно з УКТ ЗЕД ( 12. У Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт
етиловий та алкогольні напої" ( "1) у статті 1 слова і цифри:
------------------------------------------------------------------ "Код товару | | Ставки згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару |акцизного збору ( | | одиниці товару ------------------------------------------------------------------ 2207 Спирт етиловий 19 грн. за 1 л
неденатурований з 100-відсоткового
концентрацією алкоголю не спирту
менш як 80 відсотків
об'єму, спирт етиловий та
інші спирти денатуровані
будь-якої концентрації
2208 Спирт етиловий 19 грн. за 1 л
(крім 2208 20) неденатурований з 100-відсоткового
концентрацією спирту менш спирту
як 80 відсотків об'єму,
спиртові настоянки, лікери
та інші спиртові напої
2208 20 Спиртові напої, одержані 19 грн. за 1 л
(крім перегонкою виноградного 100-відсоткового
2208 20 12 00, вина або вичавок винограду спирту
2208 20 29 00 -
тільки бренді,
2208 20 89 00 -
тільки спирт
коньячний)
2208 20 12 00 Коньяк 7 грн. за 1 л
100-відсоткового
спирту
2208 20 29 00 Тільки бренді 7 грн. за 1 л
100-відсоткового
спирту
2208 20 89 00 Тільки спирт коньячний 16 грн. за 1 л
100-відсоткового
спирту"
замінити словами і цифрами:
------------------------------------------------------------------ "Код товару | | Ставки згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару |акцизного збору ( | | одиниці товару ------------------------------------------------------------------ 2207 Спирт етиловий, 21,5 грн. за 1 л
неденатурований, з 100-відсоткового
концентрацією спирту 80 спирту
об. % або більше;
спирт етиловий та
інші спиртові дистиляти та
спиртні напої, одержані
шляхом перегонки,
денатуровані, будь-якої
концентрації
2208 Спирт етиловий, 21,5 грн. за 1 л
неденатурований з 100-відсоткового
концентрацією спирту менш спирту";
як 80 об. %;
спиртові дистиляти
та спиртні напої,
одержані шляхом
перегонки, лікери
та інші напої, що
містять спирт
2) статтю 2 доповнити абзацом такого змісту:
"з 1 січня 2008 року до 1 січня року, наступного за роком, в
якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання
України до Світової організації торгівлі, на спиртові дистиляти та
спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або
вичавок винограду (код згідно з УКТ ЗЕД 2208 20) ( 13. У Законі України "Про податок на додану вартість"
( 1) у підпункті 6.2.6 пункту 6.2. статті 6 слова та цифри "До
1 січня 2008 року" замінити словами "До 1 січня року, наступного
за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про
приєднання України до Світової організації торгівлі";
2) у статті 7:
абзац перший підпункту 7.4.2 пункту 7.4 після слова та цифри
"статтею 5" доповнити словами та цифрами "та пункту 11.44
статті 11";
у пункті 7.7:
у підпункті "а" підпункту 7.7.2 слова "у попередньому
податковому періоді" замінити словами "у попередніх податкових
періодах";
абзац другий підпункту "а" підпункту 7.7.11 замінити двома
абзацами такого змісту:
"була зареєстрована як платник цього податку менш ніж за
12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається
заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового
кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних
фондів за рішенням Кабінету Міністрів України);
мала обсяги оподатковуваних операцій за останні
12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного
відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок
придбання або спорудження (будівництва) основних фондів)".
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
3) у статті 11:
абзац одинадцятий пункту 11.5 замінити шістьма абзацами
такого змісту:
"Дія цього пункту не поширюється на операції із ввезення на
митну територію України:
підакцизних товарів;
товарів, що відносяться до товарних груп 1-24 згідно з УКТ
ЗЕД ( товарів за товарною підпозицією 270900 та товарними позиціями
2710, 2711 згідно з УКТ ЗЕД ( будь-яких товарів, що здійснюється особою, яка була
зареєстрована як платник цього податку менш ніж за дванадцять
календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке ввезення,
крім товарів, що ввозяться з метою включення до складу основних
фондів такого платника податку за рішенням Кабінету Міністрів
України;
будь-яких товарів, що здійснюється суб'єктами оподаткування
за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених
систем оподаткування, які передбачають сплату цього податку у
спосіб, відмінний від встановленого цим Законом".
У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом
сімнадцятим;
у пунктах 11.21 і 11.29 слова і цифри "До 1 січня 2008 року"
замінити словами "до 1 січня року, наступного за роком, в якому
Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до
Світової організації торгівлі";
включити пункт 11.22 такого змісту:
"11.22. Тимчасово до дня вступу України до Світової
організації торгівлі зупинити дію статті 8-1 цього Закону";
у пункті 11.44 цифри "2008" замінити цифрами "2009".
14. Пункт 22.13 статті 22 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( "22.13. У 2008 році платники податку за результатами
одинадцяти місяців 2008 року зобов'язані подати декларацію,
складену за правилами, встановленими для повного податкового
періоду, з урахуванням приросту (убутку) матеріальних запасів за
одинадцять місяців 2008 року, суми амортизаційних відрахувань,
нарахованих за три квартали поточного року, та двох третин
амортизаційних відрахувань четвертого кварталу цього року та
сплатити податкове зобов'язання, нараховане згідно із зазначеною
декларацією у строки, встановлені законом для місячного
податкового періоду".
15. Частину другу статті 14 Закону України "Про Збройні Сили
України" ( 16. У підпункті 4.3.3 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про
податок з доходів фізичних осіб" ( 17. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( "Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають
під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю,
контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства,
контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів, використанням державного та комунального майна,
банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального
державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на
ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням
законодавства про захист економічної конкуренції, під час
проведення процедур, передбачених Кодексом України про
адміністративні правопорушення ( 18. У пункті 3.4 статті 3 Закону України "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу" ( 19. Установити, що у 2008 році:
1) у кожному податковому (звітному) періоді, що дорівнює
календарному місяцю, суб'єкти господарювання, які здійснюють
видобуток (у тому числі під час геологічного вивчення)
вуглеводневої сировини, а саме природного газу (у тому числі
нафтового (попутного) газу) та газового конденсату і нафти на
підставі спеціальних дозволів на право користування надрами,
вносять у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до
Державного бюджету України:
1.1) рентну плату за природний газ (у тому числі нафтовий
(попутний) газ):
а) який реалізується у звітному податковому періоді, коли
такий газ був видобутий, суб'єкту, уповноваженому Кабінетом
Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому
числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб
населення:
у розмірі 50 гривень за 1000 куб. метрів видобутого
природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з
покладів, що повністю або частково залягають на глибині до
5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території
України;
у розмірі 40 гривень за 1000 куб. метрів видобутого
природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з
покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на
ділянках надр (родовищах) в межах території України;
у розмірі 10 гривень за 1000 куб. метрів видобутого
природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з
покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального
шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України;
б) який реалізується або використовується у звітному
податковому періоді для інших цілей, ніж передбачено у підпункті
"а" цього підпункту, в тому числі для формування запасів в
підземних сховищах газу:
у розмірі 200 гривень за 1000 куб. метрів видобутого
природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу);
у розмірі 100 гривень за 1000 куб. метрів видобутого
природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з
покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на
ділянках надр (родовищах) в межах території України;
1.2) рентну плату за нафту:
у розмірі 1090 гривень за одну тонну нафти, видобутої з
покладів, які повністю або частково залягають на глибині до
5000 метрів;
у розмірі 404 гривні за одну тонну нафти, видобутої з
покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів;
1.3) рентну плату за газовий конденсат:
у розмірі 1090 гривень за одну тонну газового конденсату,
видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на
глибині до 5000 метрів;
у розмірі 404 гривні за одну тонну газового конденсату,
видобутого з покладів, які повністю залягають на глибині понад
5000 метрів.
Протягом 2008 року у кожному податковому (звітному) періоді
до затверджених цим пунктом ставок рентної плати за нафту та
газовий конденсат застосовується коригуючий коефіцієнт, який
обчислюється Міністерством економіки України для кожного звітного
(податкового) періоду шляхом ділення середньозваженої (за обсягом)
ціни однієї тонни нафти на базових умовах поставки
(перевалювальний комплекс), що склалася на останньому у звітному
(податковому) періоді аукціоні, який проводився у порядку,
затвердженому Кабінетом Міністрів України, на базову ціну однієї
тонни нафти 1940,83 гривень без урахування податку на додану
вартість.
Якщо величина коригуючого коефіцієнта, обчислена
Міністерством економіки України у звітному (податковому) періоді,
нижча ніж така величина, обчислена за вартістю нафти, що склалася
в процесі її митного оформлення під час ввезення на територію
України з Російської Федерації (далі - митна вартість нафти), або
у разі коли у звітному (податковому) періоді аукціони не
відбувалися, застосовується коефіцієнт, обчислений за динамікою
митної вартості нафти.
Величину коригуючого коефіцієнта за динамікою митної вартості
нафти обчислює Міністерство фінансів України за даними Державної
митної служби України виходячи із середнього рівня митної вартості
нафти за звітний (податковий) період та у базовому періоді (з
1 січня по 1 грудня 2006 року).
Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим
дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів
законодавства з питань проведення статистичних спостережень за
змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку
індексу споживчих цін.
Інформацію про результати обчислення коригуючого коефіцієнта
за динамікою митної вартості нафти Міністерство фінансів України
подає щомісяця до 5 числа наступного звітного (податкового)
періоду Міністерству економіки України.
Міністерство економіки України щомісяця до 10 числа
наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену
величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному сайті у
спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Державній
податковій адміністрації України.
Якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до
ставок рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, є
меншою одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із
значенням 1 (одиниця);
2) у кожному податковому (звітному) періоді, що дорівнює
календарному місяцю, суб'єкти господарювання, які надають
транспортні послуги з транспортування трубопровідним транспортом
територією України природного газу, нафти, нафтопродуктів та
аміаку, вносять до Державного бюджету України:
рентну плату за транзитне транспортування природного газу в
розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу за кожні
100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його
транспортування;
рентну плату за транспортування нафти магістральними
нафтопроводами в розмірі 4,5 гривні за одну тонну нафти, що
транспортується;
рентну плату за транспортування нафтопродуктів магістральними
нафтопродуктоводами в розмірі 4,5 гривні за одну тонну
нафтопродуктів, що транспортуються;
рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі
5,1 гривні за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані
відповідних маршрутів його транспортування.
Сплата зазначених платежів здійснюється у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, авансовими платежами
щодекади (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного
місяця) виходячи з обсягів природного газу і аміаку та відстані
відповідних маршрутів їх транспортування територією України та
виходячи з обсягів нафти і нафтопродуктів, що транспортуються
територією України.
Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування
природного газу, аміаку через територію України та рентної плати
за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктоводами подаються до органів
стягнення за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному
місяцю (у тому числі під час сплати місячних авансових внесків), -
протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним
днем звітного (податкового) місяця.
Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і
не була внесена в установлений строк (протягом 10 календарних
днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку
для подання податкової декларації), сплачується до Державного
бюджету України з нарахуванням пені у порядку, встановленому
Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 3) до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок державного бюджету, які затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року N 115
( 4) запроваджуються базові нормативи платежів за користування
надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком N 1
до розділу II цього Закону, який є його невід'ємною частиною;
5) запроваджуються нормативи збору за спеціальне
водокористування в частині використання поверхневих та підземних
вод згідно з додатком N 2 до розділу II цього Закону, який є його
невід'ємною частиною;
6) суб'єкти господарювання, які здійснюють експорт:
газу, природного газу у газоподібному стані, сплачують ставку
вивізного (експортного) мита у розмірі 35 відсотків митної
вартості таких товарів, але не менш як 400 гривень за
1000 куб. метрів;
природного газу у скрапленому стані, сплачують ставку
вивізного (експортного) мита у розмірі 35 відсотків митної
вартості таких товарів, але не менш як 400 гривень за одну тонну;
скраплених газів (крім природного), сплачують ставку
вивізного (експортного) мита у розмірі 8 відсотків митної вартості
таких товарів, але не менш як 250 гривень за одну тонну,
якщо більші розміри не встановлені міжнародними договорами,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
7) для всіх суб'єктів підприємницької діяльності у разі
ввезення (пересилання) ними на території спеціальних (вільних)
економічних зон і територій пріоритетного розвитку підакцизних
товарів та товарів 1-24 груп згідно з УКТ ЗЕД ( У разі якщо іншими законами України незалежно від дати їх
прийняття, в тому числі законами України, якими надаються гарантії
незмінності податкового законодавства, встановлено інший порядок
та умови сплати такими суб'єктами підприємницької діяльності
податків і зборів (обов'язкових платежів), застосовуються норми
цього Закону.
Відповідно до вимог статті 19 Конституції України
( 20. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 1) у статті 12:
а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням
або одержання компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та
порядок виплати компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів
України";
б) частину п'яту викласти в такій редакції:
"Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується
разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом
Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених
законом про Державний бюджет України";
2) у статті 13:
а) у пункті 3 частини першої:
абзац перший викласти в такій редакції:
"3) безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним
лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного
закладу і назад або одержання замість путівки грошової
компенсації. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати
компенсацій визначаються Кабінетом Міністрів України";
абзац третій виключити;
б) частину п'яту викласти в такій редакції:
"Щорічно до 5 травня інвалідам війни виплачується разова
грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів
України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про
Державний бюджет України";
3) у статті 14:
а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням
або одержання компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та
порядок виплати компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів
України";
б) частину п'яту викласти в такій редакції:
"Щорічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і
медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну
військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, та іншим
учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах,
які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних
призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";
4) у статті 15:
а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням
або одержання компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та
порядок виплати компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів
України";
б) частину п'яту викласти в такій редакції:
"Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1
статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих
інвалідів війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам)
померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя
інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з
інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова
грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів
України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про
Державний бюджет України";
5) у статті 16:
а) у частині першій:
пункт 1 доповнити словами "разова грошова допомога у розмірі,
який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних
призначень, встановлених законом про Державний бюджет України, яка
виплачується щорічно до 5 травня";
пункт 6 викласти в такій редакції:
"6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним
лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного
закладу і назад. Порядок надання путівок, розмір та порядок
виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України".
21. У Законі України "Про жертви нацистських переслідувань"
( 1) у статті 6-1:
а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням
або одержання компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та
порядок виплати компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів
України";
б) частини другу і третю викласти в такій редакції:
"Особам, зазначеним у цій статті, пенсії або щомісячне
довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що
виплачується замість пенсії, підвищуються на 25 процентів
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Особам, зазначеним у цій статті, щороку до 5 травня
виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається
Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень,
встановлених законом про Державний бюджет України";
2) у статті 6-2:
а) у пункті 3 частини першої:
абзац перший викласти в такій редакції:
"3) безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним
лікуванням або одержання замість путівки грошової компенсації.
Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації
визначаються Кабінетом Міністрів України";
абзац третій виключити;
б) частини другу і третю викласти у такій редакції:
"Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна
соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються:
інвалідам I групи - на 50 процентів прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність, II групи - на 40 процентів
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
III групи - на 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
Щороку до 5 травня інвалідам виплачується разова грошова
допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України
в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний
бюджет України";
3) у статті 6-3:
а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням
або одержання компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та
порядок виплати компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів
України";
б) частини другу і третю викласти в такій редакції:
"Особам, зазначеним у цій статті, нагородженим орденами і
медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну
військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії
або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна
допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на
15 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, іншим особам, зазначеним у цій статті, на
10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.
Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цій статті, які
нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу РСР за
самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки
Великої Вітчизняної війни, а також іншим особам, зазначеним у цій
статті, виплачується разова грошова допомога у розмірі, який
визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних
призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";
4) у статті 6-4:
а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням
або одержання компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та
порядок виплати компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів
України";
б) частини другу і третю викласти в такій редакції:
"Дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, зазначених у
статті 6-2 цього Закону, які не одружилися вдруге, пенсії або
щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна
допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на
25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність. Дружинам (чоловікам) померлих інших жертв
нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від
загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які
не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове
утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість
пенсії, підвищуються на 10 процентів прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність.
Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам) померлих інвалідів,
зазначених у статті 6-2 цього Закону, а також дружинам (чоловікам)
померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя
інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з
інших причин, які не одружилися вдруге, щорічна разова грошова
допомога виплачується у розмірах, які визначаються Кабінетом
Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених
законом про Державний бюджет України".
22. У Законі України "Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"
( 1) пункт 12 статті 7 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Пільговий проїзд надається за умови, якщо середньомісячний
сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість
місяців не перевищував величини доходу, який дає право на
податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України";
2) у статті 9:
а) пункт 6 частини першої викласти в такій редакції:
"6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним
лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного
закладу і назад. Порядок надання путівок, розмір та порядок
виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України";
б) доповнити частиною другою такого змісту:
"Пільги, передбачені пунктами 7, 12, 15 та 16 частини першої
цієї статті, надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний
доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
не перевищував величини доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу, збільшену на коефіцієнт 1,5, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України";
3) статтю 21 виключити.
23. У Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
( 1) у пункті 2 частини першої статті 3, назві розділу III,
назві та тексті статті 11 слово "одноразова" в усіх відмінках
виключити;
2) статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Право на допомогу при народженні дитини
Допомога при народженні дитини за цим Законом надається
одному з батьків дитини (усиновителю чи опікуну)";
3) у частині третій статті 11 слово "шести" замінити словом
"дванадцяти";
4) статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини
Допомога при народженні дитини надається у розмірі
12 240 гривень - на першу дитину, 25 000 гривень - на другу
дитину, 50 000 гривень - на третю і наступну дитину. Виплата
допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в
сумі 4 800 гривень, другої дитини - 4 840 гривень, третьої та
наступної дитини - 5 000 гривень, решта на першу дитину
виплачується протягом наступних 12 місяців, на другу дитину -
24 місяців, на третю і наступну дитину - 36 місяців рівними
частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
5) у статті 13 слова "не застрахована в системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування"
виключити;
6) у статті 14:
а) після частини другої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Особам, які працюють на умовах трудового договору
(контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, допомога
по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
призначається на підставі витягу з наказу (розпорядження)
роботодавця про надання особі, яка фактично здійснює догляд за
дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку".
У зв'язку з цим частини третю-сьому вважати відповідно
частинами четвертою-восьмою;
б) частину п'яту після слова "працевлаштування" доповнити
словами "або виходу на роботу", а після слів "строку догляду"
доповнити словами "у режимі повного робочого часу";
в) частину сьому після слів "трьох років і" доповнити словами
"вийшли на роботу та працюють у режимі неповного робочого часу або
вдома, що підтверджується довідкою з місця роботи, або", а після
слова "призначається" доповнити словом "(виплачується)";
г) частину восьму виключити;
7) частину першу статті 15 викласти в такій редакції:
"Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим
мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним
сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні
шість місяців, але не менше 130 гривень";
8) пункт 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" викласти у
такій редакції:
"3. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між: з
1 січня 2008 року - 50 відсотками, з 1 січня 2009 року -
75 відсотками, з 1 січня 2010 року - 100 відсотками прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним
сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні
шість місяців".
24. В Основах законодавства України про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування ( 1) у частині третій статті 2 слова "народження дитини" та
слова "малолітньою дитиною або" виключити;
2) в абзаці третьому частини першої статті 4 та абзаці
четвертому частини п'ятої статті 6 слова "народженням та"
виключити;
3) у частині першій статті 25:
у пункті 3:
в абзаці першому слова "народженням та" виключити;
абзац четвертий виключити;
в абзаці п'ятому пункту 5 слова "створення робочих місць"
замінити словами "працевлаштування безробітних, в тому числі
молоді на перше робоче місце";
4) в абзаці третьому частини першої статті 26 слова "догляд
за малолітньою дитиною" виключити.
25. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 1) у назві і тексті Закону слова "народженням та" виключити;
2) в абзаці першому преамбули слова "народженням дитини та
необхідністю догляду за нею" виключити;
3) у статті 1 слова "догляду за малолітньою дитиною" та слова
"народженням дитини" виключити;
4) у частині другій статті 3 слова "народження дитини,
необхідності догляду за малолітньою дитиною" виключити;
5) статтю 4 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Застрахованим особам (крім добровільно застрахованих та
застрахованих, які знаходились у страхових випадках, передбачених
цим Законом, або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку), які сплачують страхові внески менше повних
шести календарних місяців протягом останніх дванадцяти календарних
місяців перед настанням страхового випадку, допомога по тимчасовій
непрацездатності, вагітності та пологах відповідно до цього Закону
виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було
сплачено страхові внески, але не вище розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.
Особи, які застраховані на добровільних засадах у Фонді
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та
фізичні особи - підприємці, що сплачують єдиний податок (крім
осіб, які знаходились у страхових випадках, передбачених цим
Законом, або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку), мають право на матеріальне забезпечення та
соціальні послуги за цим Законом за умови сплати страхових внесків
(встановленого розміру єдиного податку) не менше повних шести
календарних місяців протягом останніх дванадцяти календарних
місяців перед настанням страхового випадку";
6) у пункті 8 статті 11, частині третій статті 19, пункті 3
частини першої статті 20 слова "на місяць" замінити словами "не
менш як на п'ять календарних днів";
7) у пункті 1 частини першої статті 20 слова "при народженні
дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку"
виключити;
8) частину другу статті 21 викласти в такій редакції:
"2. Страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, нараховуються в межах граничної
суми заробітної плати (доходу), що встановлюється щороку на рівні
п'ятнадцяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом
для працездатних осіб та є розрахунковою величиною при обчисленні
допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за
хворою дитиною), вагітності та пологах";
9) пункти 3 і 4 частини першої статті 34 виключити;
10) статтю 37 доповнити частиною другою такого змісту:
"Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи
догляд за хворою дитиною або хворим членом сім'ї) в розрахунку на
місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини
(граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), з якої
сплачувались страхові внески на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням";
11) статтю 39 доповнити частиною другою такого змісту:
"Сума допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на
місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини
(граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), з якої
сплачувались страхові внески на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням";
12) статті 40-44 виключити;
13) частини другу та третю статті 51 виключити;
14) у статті 52:
в абзаці першому частини першої слова "по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку" виключити;
частину третю виключити;
у частині четвертій слова "при народженні дитини та допомога
на поховання призначаються і виплачуються" замінити словами "на
поховання призначається та виплачується";
доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Матеріальне забезпечення, передбачене цим Законом,
виплачується у разі, якщо звернення за його призначенням надійшло
не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення
працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у
зв'язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або
члена сім'ї, який перебував на її утриманні";
15) частину першу статті 53 після слів "місячної заробітної
плати (доходу)" доповнити словами "за відпрацьований час";
16) у пункті 5 розділу IX "Прикінцеві положення" слова і
цифри "розмір виплат, передбачених статтями 41, 43, 46" замінити
словами і цифрами "розмір виплати, передбаченої статтею 46".
26. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
"2. Видами соціальних послуг за цим Законом та Законом
України "Про зайнятість населення" ( професійна підготовка або перепідготовка, підвищення
кваліфікації у навчальних закладах державної служби зайнятості або
на договірній основі в інших навчальних закладах, на
підприємствах, в установах і організаціях;
профорієнтація;
пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у
тому числі шляхом надання роботодавцю дотації для працевлаштування
безробітних, у тому числі молоді на перше робоче місце, та
фінансування оплачуваних громадських робіт для безробітних у
порядку (розмірах), встановленому спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної
політики за погодженням з центральним органом виконавчої влади у
сфері фінансів та правлінням Фонду;
інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з
працевлаштуванням.
У разі необхідності для проходження професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації особа:
направляється до закладів охорони здоров'я для проходження
попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до
чинного законодавства;
забезпечується місцем проживання на період проходження
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
та їй компенсуються витрати на проїзд до місця проходження
навчання та у зворотному напрямку, у порядку, встановленому
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
сфері праці та соціальної політики за погодженням з правлінням
Фонду";
2) пункт 5 частини другої статті 12 доповнити словами
"проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості
виплати матеріального забезпечення в порядку, встановленому
спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у
сфері праці та соціальної політики, державної податкової політики,
Пенсійним фондом за погодженням з правлінням Фонду";
3) в абзаці другому частини третьої статті 16 слова "на
місяць" замінити словами "не менш як на п'ять календарних днів";
4) частину другу статті 19 викласти в такій редакції:
"2. Страхові внески нараховуються на зазначені у цій статті
фактичні виплати (доходи), що не перевищують максимальної величини
фактичних витрат страхувальника на оплату праці найманих
працівників і доходу фізичних осіб, з якої справляються внески до
Фонду, що встановлюється щороку на рівні п'ятнадцяти розмірів
прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних
осіб";
5) у статті 30:
а) у назві слова "на створення додаткових робочих місць"
замінити словами "для працевлаштування безробітних";
б) у частинах першій та третій слова "на створення додаткових
робочих місць для працевлаштування безробітних" замінити словами
"для працевлаштування безробітних, у тому числі молоді на перше
робоче місце";
6) частину четверту статті 31 викласти в такій редакції:
"4. Виплата допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у
період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації відкладається на строк, що дорівнює періоду, протягом
якого застрахованій особі відповідно до законів надається вихідна
допомога або інші виплати при звільненні з підприємств, установ і
організацій або закінченні строку повноважень за виборною посадою,
що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого
заробітку";
7) частину третю статті 36 доповнити абзацом третім такого
змісту:
"Якщо застрахована особа не здійснювала підприємницьку
діяльність протягом шести календарних місяців з дня отримання
допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької
діяльності (за винятком обставин, що унеможливлюють провадження
підприємницької діяльності), виплачена сума коштів вважається
використаною нею не за призначенням та підлягає поверненню в
порядку, установленому спеціально уповноваженими центральними
органами виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики,
державної податкової політики за погодженням з правлінням Фонду".
27. У частині п'ятій статті 1 Закону України "Про прожитковий
мінімум" ( 28. У Законі України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 1) у статті 20:
а) у частині першій:
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) позачергове безоплатне надання санаторно-курортних
путівок або одержання компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та
порядок виплати компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів
України";
пункт 21 виключити;
у пункті 26 слова "гарантованою виплатою стипендії,
підвищеної на 100 процентів" замінити словами "виплатою підвищеної
стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів
України";
пункти 29 і 30 виключити;
2) у статті 21:
а) у частині першій:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) першочергове безоплатне надання санаторно-курортних
путівок або путівок на відпочинок чи одержання компенсації
вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок
надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості
самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом
Міністрів України";
пункт 7 виключити;
3) у статті 22:
а) у частині першій:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною
путівкою або путівкою на відпочинок чи одержання компенсації
вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок
надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості
самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом
Міністрів України";
пункт 5 виключити;
у абзаці другому пункту 6 слова "стипендії, підвищеної на
100 процентів" замінити словами "підвищеної стипендії в порядку та
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України";
пункти 7 та 12 виключити;
пункт 13 викласти в такій редакції:
"13) особам, які постійно проживають до відселення чи
самостійного переселення або постійно працюють на території зон
відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого
добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня
1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного
(обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні
гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, -
надання пільг, передбачених пунктом 18 статті 20, а також
позачергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок або
одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного
лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати
компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування
визначаються Кабінетом Міністрів України";
4) у статті 23:
а) пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
"2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною
путівкою або путівкою на відпочинок чи компенсація вартості
самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання
путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості
самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом
Міністрів України";
5) у статті 30:
а) у частині першій:
друге та третє речення абзацу другого пункту 5 викласти в
такій редакції: "У разі неможливості надання путівки виплачується
компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
Порядок надання путівок, а також розмір та порядок виплати
компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування
визначаються Кабінетом Міністрів України";
у пункті 6 цифри та слова "50 процентів мінімальної
заробітної плати" замінити словами "в порядку та розмірі,
встановлених Кабінетом Міністрів України";
у пункті 8 слова "мінімальної заробітної плати" замінити
словами "в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів
України";
перше речення абзацу третього пункту 10 виключити;
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12) виплата грошової компенсації батькам потерпілих дітей,
які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні
заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому
складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному
забезпеченні, здійснюється в порядку та розмірах, встановлених
Кабінетом Міністрів України";
б) у частині третій:
у пункті 4 слова "гарантованою виплатою підвищеної на
100 процентів стипендії" замінити словами "виплатою підвищеної
стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів
України";
пункт 10 викласти в такій редакції:
"10) щорічне безплатне забезпечення дитини-інваліда та одного
з батьків чи особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду
оздоровлення чи відпочинку. У разі неможливості надання путівки
виплачується компенсація вартості самостійного
санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та
порядок виплати компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів
України";
6) статтю 31, пункти 5 і 6 частини першої, частину четверту
статті 35 виключити;
7) у статті 36:
у частині першій:
у пункті 1 слова "у розмірі трьох мінімальних заробітних
плат" замінити словами "в порядку та розмірі, встановлених
Кабінетом Міністрів України";
пункт 5 виключити;
8) текст статті 37 викласти в такій редакції:
"Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного
забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв'язку з
обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва
та особистого підсобного господарства в порядку та розмірах,
встановлених Кабінетом Міністрів України.
Перелік населених пунктів, жителям яких виплачується
щомісячна грошова допомога, затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Ця допомога виплачується щомісячно органами праці та
соціального захисту населення за місцем реєстрації. Виплата за два
і більше місяців забороняється";
9) частини першу та другу статті 39 замінити однією частиною
такого змісту:
"Громадянам, які працюють на територіях радіоактивного
забруднення, провадиться доплата в порядку та розмірах,
встановлених Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою;
10) статті 42 і 46 виключити;
11) текст статті 48 викласти в такій редакції:
"Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із
числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою, щорічна допомога на оздоровлення виплачується в
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України";
12) текст статті 50 викласти в такій редакції:
"Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна
додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірах:
інвалідам I групи - 30 процентів прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність;
інвалідам II групи - 20 процентів прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність;
інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим
внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу -
15 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.
Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, визначається на момент виплати додаткової пенсії
згідно із законом про Державний бюджет України і не може
коригуватися іншими нормативно-правовими актами";
13) текст статті 51 викласти в такій редакції:
"Особам, віднесеним до категорії 2, щомісячна додаткова
пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається в розмірі
15 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.
Особам, віднесеним до категорії 3, щомісячна додаткова пенсія
за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається в розмірі 10 процентів
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Особам, віднесеним до категорії 4, щомісячна додаткова пенсія
за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається в розмірі 5 процентів
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, визначається на момент виплати додаткової пенсії
згідно із законом про Державний бюджет України і не може
коригуватися іншими нормативно-правовими актами";
14) у статті 52:
у частині першій слова "50 процентів мінімальної пенсії за
віком" замінити словами "10 процентів прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність";
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, визначається на момент виплати компенсації згідно
із законом про Державний бюджет України і не може коригуватися
іншими нормативно-правовими актами".
У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно
частинами третьою - п'ятою;
15) частини третю і четверту статті 54 замінити чотирма
частинами такого змісту:
"У всіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких
встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути
нижчими:
для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у 1986 році:
по I групі інвалідності - 220 процентів прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність;
по II групі інвалідності - 200 процентів прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
по III групі інвалідності - 180 процентів прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у 1987-1990 роках та осіб, евакуйованих у 1986 році із зони
відчуження:
по I групі інвалідності - 160 процентів прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність;
по II групі інвалідності - 150 процентів прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
по III групі інвалідності - 140 процентів прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
по I групі інвалідності - 130 процентів прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність;
по II групі інвалідності - 120 процентів прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
по III групі інвалідності - 110 процентів прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
дітям-інвалідам - 70 процентів прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність.
Пенсія в разі втрати годувальника призначається
непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на
його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від
того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі:
на одного непрацездатного члена сім'ї - 50 процентів пенсії
по інвалідності померлого годувальника;
на двох та більше непрацездатних членів сім'ї - 100 процентів
пенсії по інвалідності померлого годувальника, визначеної згідно
із зазначеною статтею, що розподіляється між ними рівними
частками.
До непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника
належать особи, зазначені у статті 36 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, визначається на момент виплати пенсії згідно із
законом про Державний бюджет України і не може коригуватися іншими
нормативно-правовими актами".
У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною сьомою;
16) текст статті 63 викласти в такій редакції:
"Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону,
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів, які
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, та інших
джерел, не заборонених законодавством";
17) частину третю статті 67 викласти в такій редакції:
"Максимальний розмір пенсій, призначених відповідно до цього
Закону (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій,
цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед
Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством)
не може перевищувати дванадцять мінімальних розмірів пенсії за
віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 29. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 1) текст статті 14 викласти в такій редакції:
"Мінімальний розмір пенсії за вислугу років, що призначається
відповідно до цього Закону, встановлюється у розмірі прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного
законом";
2) абзаци другий та третій частини першої статті 22 замінити
трьома абзацами такого змісту:
"інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби
I групи - у розмірі 120 відсотків, II групи - 110 відсотків,
III групи - 105 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність;
іншим інвалідам з числа солдатів і матросів строкової служби
I групи - у розмірі 110 відсотків, II групи - 105 відсотків,
III групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність;
інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів,
старших матросів і старшин строкової служби - у розмірі
110 відсотків, з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців
надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб
молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ і державної пожежної охорони - 120 відсотків, а з числа осіб
офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого)
органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони -
130 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій,
передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової
служби";
3) текст статті 37 викласти в такій редакції:
"Пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам
сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим
Законом, не можуть бути нижче розміру прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність, визначеного законом";
4) у статті 43:
в частині третій слова "за останньою штатною посадою перед
звільненням" виключити та доповнити словами "та у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України";
після частини третьої доповнити двома новими частинами такого
змісту:
"Обчислення пенсій окремим категоріям військовослужбовців,
осіб рядового і начальницького складу, які були відряджені для
виконання службових обов'язків до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, інших цивільних установ,
організацій і підприємств, у тому числі у довготермінові
закордонні відрядження, здійснюється за переліком посад і в
порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Максимальний розмір пенсій, призначених відповідно до цього
Закону (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій,
цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед
Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством)
не може перевищувати дванадцять мінімальних розмірів пенсії за
віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( У зв'язку з цим частини четверту - дванадцяту вважати
відповідно частинами шостою - чотирнадцятою.
30. У Законі України "Про збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1) у статті 1:
а) у частині першій:
пункт 4 після слів "творчі працівники, які не є членами
творчих спілок" доповнити словами "військовослужбовці (крім
військовослужбовців строкової служби), особи рядового і
начальницького складу";
у пункті 5:
слова "купівлі-продажу валют" замінити словами
"купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню";
доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
"Платниками збору з купівлі-продажу безготівкової іноземної
валюти за гривню є юридичні особи - резиденти, нерезиденти,
постійні представництва юридичної особи - нерезидента, власники
корпоративних картрахунків іноземної валюти, банки - члени
міжнародних платіжних систем, банки (у тому числі уповноважені
банки з операцій за власними зовнішньоекономічними договорами) та
фізичні особи, в тому числі нерезиденти, що здійснюють операції з
купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню. Банки та
їх установи зобов'язані нараховувати, утримувати та одночасно із
подачею заявки на купівлю іноземної валюти, здійснювану ними за
власними операціями і від імені та за рахунок клієнтів таких
банків, сплачувати до спеціального фонду державного бюджету
додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у
розмірі, встановленому цим Законом, від суми операції з
купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню,
зазначеної у такій заявці, вести податковий облік та подавати
звітність органам Пенсійного фонду України.
Пенсійний фонд України має право на отримання від
Національного банку України інформації щодо обсягів купівлі
уповноваженими банками безготівкової іноземної валюти за гривню на
міжбанківському валютному ринку України в порядку, обумовленому
двостороннім договором між Національним банком України та
Пенсійним фондом України";
б) доповнити частиною другою такого змісту:
"Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують
спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фіксований податок
та фіксований сільськогосподарський податок), та юридичні і
фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого
добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю,
сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при
здійсненні операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної
валюти за гривню, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім
обручок), платини і дорогоцінного каміння, при відчуженні легкових
автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з
надання послуг стільникового рухомого зв'язку на загальних
підставах";
2) у пункті 4 статті 2 слова "купівлі-продажу валют" замінити
словами "купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за
гривню";
3) частину третю статті 3 викласти в такій редакції:
"Платники збору, визначені пунктами 5-7, 9 і 10 статті 1
цього Закону, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
сплачують на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного
бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Ці кошти в установленому порядку зараховуються до спеціального
фонду державного бюджету і використовуються згідно із законом про
Державний бюджет України";
4) у статті 4:
в абзацах другому, четвертому і п'ятому пункту 1, у пунктах 2
і 3 цифри "32,3" та "32" замінити цифрами "33,2";
абзаци перший - третій пункту 4 замінити двома абзацами
такого змісту:
"4) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього
Закону (крім платників, зазначених у пункті 5 цієї статті):
2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3
статті 2 цього Закону".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати
відповідно абзацами третім - восьмим;
пункт 6 доповнити словами "а з 2008 року - 0,5 відсотка
об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 4 статті 2 цього
Закону".
31. Розділ II Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"
( "II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".
32. Пункт 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України
"Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування" ( "1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".
33. У Законі України "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального страхування"
( 1) у статті 1:
у абзацах другому та третьому пункту 1 цифри "2,9" замінити
цифрами "1,5";
у абзаці другому пункту 2 цифри "1,6" замінити цифрами "1,3";
у абзацах першому, другому та третьому пункту 3 цифри "5,5"
замінити цифрами "3,8", цифри "3,4" замінити цифрами "2,0", цифри
"2,1" замінити цифрами "1,8";
2) статтю 4 виключити.
34. Пункти 2 та 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону
України "Про деякі питання фінансування соціальних виплат та
пов'язаних з ними адміністративних витрат" ( 35. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1) статтю 11 доповнити пунктом 18 такого змісту:
"18) батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу,
прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення
відповідно до законодавства";
2) у пункті 2 статті 14 цифри і слово "12-14 і 17" замінити
цифрами і словом "12-14, 17 і 18";
3) у частині другій статті 15 цифри і слово "15 і 17"
замінити цифрами і словом "15, 17 і 18";
4) у статті 19:
частину першу після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"на суми грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих
будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють,
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим абзаци шостий - десятий вважати відповідно
абзацами сьомим - одинадцятим;
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Страхові внески нараховуються на суми, зазначені в
частинах першій та другій цієї статті, у межах максимальної
величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників,
грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку),
загального оподатковуваного доходу, що дорівнюють п'ятнадцяти
розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для
працездатних осіб";
5) у частині другій статті 20:
цифри і слово "15 і 17" замінити цифрами і словом "15, 17 і
18";
після слів "заробітної плати (доходу)" доповнити словами
"грошового забезпечення";
6) в частині шостій статті 21 цифри "12-15" замінити цифрами
"12-15, 18";
7) друге речення абзацу п'ятого частини першої статті 25
викласти в такій редакції: "За період участі тільки в солідарній
системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює
1,35%, а за період участі в солідарній і накопичувальній системах
пенсійного страхування - 1,08%";
8) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
"3. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії
за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії,
встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти
мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим
частини першої статті 28 цього Закону";
9) у статті 40:
а) абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
"За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за
який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії,
виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу
підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж
10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному
розмірі. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом
другим частини першої цієї статті, період, за який враховується
заробітна плата, після виключення 10 відсотків тривалості
страхового стажу, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців";
б) у частині другій:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Зс - середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну
застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові
внески та яка відповідно до цього Закону враховується для
обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення
за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної
заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за
погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузях
статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів";
у абзацах сьомому та дванадцятому слова "середня заробітна
плата працівників" та "зайнятих у галузях економіки України" в
усіх відмінках замінити відповідно словами "заробітну плату
(дохід)" та "в середньому на одну застраховану особу в цілому по
Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до
цього Закону враховується для обчислення пенсії" у відповідному
відмінку;
10) у статті 42:
а) в абзаці першому частини другої слова "середньої
заробітної плати в Україні" замінити словами "середньомісячної
заробітної плати штатного працівника в Україні";
б) частину четверту викласти в такій редакції:
"4. У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії
продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з
урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після
призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв
у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати
(доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера
перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди
страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього
Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати
працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по
Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до
цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний
рік, що передує року перерахунку пенсії. При цьому з періоду, за
який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії,
період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно із
абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону.
У разі якщо застрахована особа після призначення
(перерахунку) пенсії має менше ніж 24 місяці страхового стажу,
перерахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після
призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового
стажу після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням
заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано)
пенсію.
Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу,
достатнього для призначення пенсії відповідно до частини першої
статті 28 цього Закону, то за заявою пенсіонера провадиться
відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, скільки часу
минуло після призначення пенсії при неповному стажі, з урахуванням
заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано)
пенсію.
Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок
пенсії відповідно до цієї частини, здійснюється не раніше дня,
наступного за днем, по який обчислено страховий стаж при
призначенні (попередньому перерахунку) пенсії";
11) частину третю статті 113 доповнити абзацом другим такого
змісту:
"В разі недостатності виділених з Державного бюджету України
коштів по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел
виплати пенсій між Державним бюджетом та Пенсійним фондом, пенсії,
визначені законодавством для відповідних категорій громадян,
виплачуються у повному обсязі за рахунок власних надходжень
Пенсійного фонду";
12) у розділі XV "Прикінцеві положення":
у абзаці першому підпункту 2 пункту 2 слова "бюджетних коштів
та цільових фондів" виключити;
підпункт 1 пункту 8 доповнити абзацом такого змісту:
"страхові внески за осіб, зазначених у пункті 18 статті 11
цього Закону, сплачуються з Державного бюджету України як страхові
внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на
умовах і в порядку, встановлених цим Законом, та за ставками,
визначеними Законом України "Про збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування" ( у перше речення абзацу першого пункту 13 після слів "має
право на отримання пенсії" та "призначається одна пенсія"
доповнити словами "щомісячне довічне грошове утримання" у
відповідному відмінку, після слів "відповідно до законів України"
доповнити словами "Про Кабінет Міністрів України" ( 36. У Законі України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1) у частині двадцять сьомій статті 24 слова "в повному
розмірі" виключити і доповнити реченням такого змісту:
"Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі
заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених
законодавством) не може перевищувати дванадцять мінімальних
розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини
першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 2) частину восьму статті 34 доповнити другим реченням такого
змісту: "Видатки Державного бюджету України, передбачені для
проведення фундаментальних досліджень, здійснюються за наявності
висновку про доцільність проведення витрат по кожній науковій
темі, наданого Експертною радою при Національній академії наук
України із залученням експертів центрального органу виконавчої
влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності".
37. У Законі України "Про державну службу" ( 1) частину третю статті 36 виключити;
2) у статті 37:
а) у частинах другій та п'ятій слова "без обмеження
граничного розміру пенсії" виключити;
б) у частині четвертій:
слова "у повному розмірі" виключити;
доповнити реченням такого змісту: "Максимальний розмір пенсії
(з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та
інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) не може
перевищувати дванадцяти мінімальних розмірів пенсії за віком,
встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 38. У Законі України "Про прокуратуру" ( 1) у статті 49:
а) третє речення частини першої викласти в такій редакції:
"Розміри посадових окладів, надбавок за класні чини та вислугу
років затверджуються Кабінетом Міністрів України";
б) в абзаці першому частини другої слова "з оплатою проїзду
до місця відпочинку і у зворотному напрямку" виключити;
в) частину четверту замінити двома частинами такого змісту:
"Прокурори та слідчі прокуратури забезпечуються жилою площею
місцевими органами влади в першочерговому порядку.
Пільга з 50-процентної знижки плати за займане ними та
членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ,
електрична та теплова енергія) і користування квартирним телефоном
в межах норм, встановлених законодавством, надається:
прокурорам та слідчим прокуратури за умови, якщо розмір
наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним
сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну
пільгу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
пенсіонерам із числа прокурорів та слідчих прокуратури за
умови, якщо середньомісячний доход сім'ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно
частинами шостою - восьмою;
2) у частині чотирнадцятій статті 50-1 :
у першому реченні слова "у повному розмірі" виключити;
доповнити реченням такого змісту: "Максимальний розмір пенсії
(з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною,
індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством)
не може перевищувати десяти тисяч гривень на місяць";
3) у статті 52:
а) після частини першої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом,
надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання
відповідних бюджетних установ".
У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно
частинами третьою - сьомою;
б) перше речення частини третьої виключити.
39. У статті 61 Закону України "Про Кабінет Міністрів
України" ( 1) частину восьму викласти в такій редакції:
"8. Дія частин першої - шостої цієї статті поширюється також
на пенсіонерів з числа колишніх членів Кабінету Міністрів
України";
2) доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
"9. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії
за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством) не може перевищувати десяти тисяч
гривень на місяць".
40. У Законі України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні" ( 1) частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Фінансування заходів щодо соціальної захищеності
інвалідів і дітей-інвалідів здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, в тому числі Фондом соціального захисту
інвалідів, місцевих бюджетів, а також органами місцевого
самоврядування за місцевими програмами соціального захисту окремих
категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів";
2) частину шосту статті 20 доповнити абзацом сьомим такого
змісту:
"на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних
центрів професійної реабілітації інвалідів і державних та обласних
центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України";
3) статтю 38-1 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Пільговий проїзд, передбачений статтею 38-1 надається за
умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на
одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини
доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, збільшену на
коефіцієнт 1,1 у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України".
41. У Законі України "Про соціальний захист дітей війни"
( 1) статтю 5 доповнити частиною другою такого змісту:
"Пільги, передбачені абзацами шостим та сьомим цієї статті,
надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував
величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу,
збільшену на коефіцієнт 1,1 у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України";
2) текст статті 6 викласти в такій редакції:
"Дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту") ( Ветеранам війни, які мають право на отримання підвищення до
пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної
соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до
цього Закону та Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 42. Статтю 85 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( "Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії
за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії,
встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти
мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим
частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 43. Статтю 1 Закону України "Про страхові тарифи на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( "Стаття 1. Встановити відповідно до класів професійного ризику
виробництва такі страхові тарифи на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
(далі - страхування від нещасного випадку):
------------------------------------------------------------------ | Клас |Страховий | Клас |Страховий | Клас |Страховий| |професій- | тариф (у |професій- | тариф (у |професій- |тариф (у | | ного |відсотках | ного |відсотках | ного |відсотках| | ризику | до | ризику | до | ризику | до | | вироб- |фактичних | вироб- |фактичних | вироб- |фактичних| | ництва |витрат на | ництва |витрат на | ництва |витрат на| | | оплату | | оплату | | оплату | | | праці | | праці | | праці | | | найманих | | найманих | |найманих | | | праців- | | праців- | | праців- | | | ників) | | ників) | | ників) | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 1 | 0,66 | 24 | 1,20 | 47 | 2,14 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 2 | 0,67 | 25 | 1,23 | 48 | 2,16 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 3 | 0,68 | 26 | 1,29 | 49 | 2,18 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 4 | 0,69 | 27 | 1,35 | 50 | 2,35 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 5 | 0,70 | 28 | 1,41 | 51 | 2,37 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 6 | 0,72 | 29 | 1,48 | 52 | 2,42 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 7 | 0,73 | 30 | 1,50 | 53 | 2,44 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 8 | 0,75 | 31 | 1,51 | 54 | 2,47 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 9 | 0,76 | 32 | 1,55 | 55 | 2,56 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 10 | 0,78 | 33 | 1,56 | 56 | 2,64 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 11 | 0,80 | 34 | 1,67 | 57 | 2,91 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 12 | 0,82 | 35 | 1,68 | 58 | 2,92 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 13 | 0,83 | 36 | 1,76 | 59 | 3,00 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 14 | 0,85 | 37 | 1,77 | 60 | 3,38 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 15 | 0,90 | 38 | 1,86 | 61 | 3,66 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 16 | 0,94 | 39 | 1,87 | 62 | 3,80 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 17 | 0,96 | 40 | 1,89 | 63 | 4,09 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 18 | 1,03 | 41 | 1,90 | 64 | 4,30 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 19 | 1,06 | 42 | 1,93 | 65 | 6,51 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 20 | 1,07 | 43 | 1,95 | 66 | 6,62 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 21 | 1,08 | 44 | 2,00 | 67 | 13,60" | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 22 | 1,09 | 45 | 2,01 | | | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 23 | 1,16 | 46 | 2,09 | | | ------------------------------------------------------------------
44. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1) абзац десятий пункту 7 частини сьомої статті 17 і пункт 7
частини першої статті 22 виключити;
2) у пункті 3 розділу XI "Прикінцеві положення":
у абзаці третьому виключити слова "і моральної (немайнової)";
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"відшкодування Фондом соціального страхування від нещасних
випадків моральної (немайнової) шкоди застрахованим і членам їх
сімей незалежно від часу настання страхового випадку припиняється
з 1 січня 2008 року".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно
абзацами п'ятим - восьмим.
45. У частині першій статті 77 Основ законодавства України
про охорону здоров'я ( пункт "ж" викласти в такій редакції:
"ж) встановлення у державних закладах охорони здоров'я
посадових окладів (тарифних ставок) на основі Єдиної тарифної
сітки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
пункт "ї" доповнити абзацами другим - четвертим такого
змісту:
"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та
освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються:
працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому
еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника
за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;
пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход
сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну
пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
46. Частину четверту статті 38 Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( "Заробітна плата посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби визначається на основі Єдиної
тарифної сітки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України".
47. У Бюджетному кодексі України ( 1) у пункті 20 частини першої статті 87 слова "державне
фінансування політичних партій" виключити;
2) частину першу статті 93 доповнити реченнями такого змісту:
"Сільські, селищні та міські (міст районного значення) ради можуть
передати частину видатків на виконання делегованих державних
повноважень міській (міст республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення) чи районній раді з відповідними
коштами у вигляді міжбюджетного трансферту. Ця передача
здійснюється на підставі рішень відповідних рад і укладення
договору".
48. Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України" ( 49. У Законі України "Про освіту" ( 1) у статті 57:
а) абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий частини першої
виключити;
б) частину другу викласти в такій редакції:
"2. Держава забезпечує встановлення посадових окладів (ставок
заробітної плати) науково-педагогічним, педагогічним та іншим
категоріям працівників навчальних закладів та установ освіти на
основі Єдиної тарифної сітки у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України";
в) абзац перший частини четвертої доповнити реченням такого
змісту: "Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та
освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються
працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому
еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника
за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, та пенсіонерам за умови, якщо
середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу
за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України";
2) абзац сьомий частини четвертої статті 61 викласти в такій
редакції:
"дивіденди від цінних паперів".
50. Частину другу статті 43 Закону України "Про загальну
середню освіту" ( 51. В Основах законодавства України про культуру ( 1) текст статті 28 викласти в такій редакції:
"Держава гарантує працівникам державних закладів, підприємств
і організацій культури встановлення посадових окладів (ставок
заробітної плати) на основі Єдиної тарифної сітки у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України";
2) статтю 29 доповнити частиною шостою такого змісту:
"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та
освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються:
працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому
еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника
за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;
пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход
сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну
пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
52. Статтю 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну
справу" ( "Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та
освітленням, передбачені частиною другою цієї статті, надаються:
працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому
еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника
за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;
пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход
сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну
пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно
частинами четвертою - шостою.
53. Статтю 28 Закону України "Про музеї та музейну справу"
( "Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та
освітленням, передбачені абзацом десятим частини другої цієї
статті, надаються:
працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому
еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника
за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;
пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход
сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну
пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
54. Закон України "Про внесення змін до статті 20 Закону
України "Про статус народного депутата України" ( 55. Частину другу статті 428 та статтю 429 Митного кодексу
України ( 56. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1) пункт 6 статті 19 виключити;
2) частину другу статті 37 виключити.
57. Частини другу та третю статті 39 Закону України "Про
Рахункову палату" ( 58. Частину другу статті 27 Закону України "Про
Антимонопольний комітет України" ( 59. У статті 21 Закону України "Про службу в органах
місцевого самоврядування" ( частину другу виключити;
у частині третій слова "органом місцевого самоврядування,
виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних
службовців відповідних категорій і посад" замінити словами
"Кабінетом Міністрів України".
60. Статтю 18 Закону України "Про Службу безпеки України"
( "Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом
надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання
відповідних бюджетних установ".
У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно
частинами третьою і четвертою.
61. У Законі України "Про статус суддів" ( 1) у частині четвертій статті 43:
у першому абзаці слова "без обмеження граничного розміру
щомісячного довічного грошового утримання" виключити;
після абзацу третього доповнити абзацами такого змісту:
"Максимальний розмір щомісячного довічного грошового
утримання суддів у відставці (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі
заслуги перед Україною, індексації та інших доплат, встановлених
законодавством) не може перевищувати десяти тисяч гривень на
місяць.
Призначення і виплата щомісячного довічного грошового
утримання судді у відставці здійснюється органами Пенсійного фонду
за рахунок коштів державного бюджету.
Заява про призначення щомісячного довічного грошового
утримання судді у відставці та необхідні документи подаються до
територіального органу Пенсійного фонду України у порядку,
визначеному правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із
центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної
політики.
Щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці
виплачується у строк не пізніше 25 числа місяця, за який
виплачується щомісячне довічне грошове утримання, у грошовій формі
у порядку, встановленому для виплати пенсій.
Виплата щомісячного довічного грошового утримання судді у
відставці за минулий час, за час перебування особи на повному
державному утриманні, у разі виїзду на постійне місце проживання
за кордон, утримання надміру виплачених сум та відрахувань зі
щомісячного довічного грошового утримання здійснюється у порядку,
передбаченому Законом України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( У разі смерті особи, яка одержувала щомісячне довічне грошове
утримання, особам, які здійснили її поховання, виплачується
допомога на поховання у розмірі двомісячного щомісячного довічного
грошового утримання, яке склалося на момент смерті.
Виплата щомісячного довічного грошового утримання судді у
відставці припиняється у разі:
1) винесення кваліфікаційною комісією суддів рішення про
припинення відставки судді;
2) визнання судді безвісно відсутнім або оголошення його
померлим;
3) смерті судді;
4) подання ним заяви про припинення виплати щомісячного
довічного грошового утримання;
5) призначення пенсії;
6) настання підстав, передбачених статтею 49 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами сімнадцятим і вісімнадцятим;
2) у статті 44:
а) у частині другій слова "у відсотковому відношенні до
посадового окладу Голови Верховного Суду України і не можуть бути
меншими від 50 відсотків його окладу. Посадовий оклад судді не
може бути меншим від 80 відсотків посадового окладу голови суду, в
якому працює суддя" замінити словами "Кабінетом Міністрів
України";
б) у абзаці другому частини четвертої слова "загальної суми
щомісячного заробітку" замінити словами "посадового окладу";
в) абзац перший частини сьомої викласти в такій редакції:
"7. Не пізніш як через шість місяців після обрання суддя
Конституційного Суду, Верховного Суду, вищого спеціалізованого
суду, апеляційного та місцевого суду, який потребує поліпшення
житлових умов, забезпечується благоустроєним житлом у вигляді
окремої квартири чи будинку або службовим житлом за місцем
знаходження суду. Судді військових судів забезпечуються таким же
житлом і в ті ж строки за рахунок Міністерства оборони України";
г) частину восьму доповнити абзацами такого змісту:
"Безплатне користування на території України всіма видами
транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім
таксі) надаються:
суддям за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому
еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом судді за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;
суддям, які знаходяться у відставці або на пенсії за умови,
якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї у розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України";
ґ) частину дев'яту доповнити абзацами такого змісту:
"Пільги зазначені в абзаці другому цієї частини надаються:
суддям за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому
еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом судді за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;
суддям, які знаходяться у відставці або на пенсії, за умови,
якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї у розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України".
62. У Законі України "Про судоустрій України" ( 1) у частині другій статті 123 слова "і не можуть бути
меншими, ніж у відповідних категорій державних службовців апаратів
законодавчої та виконавчої влади" виключити;
2) у другому реченні частини другої статті 130 слова "оплати
праці" виключити.
63. Абзац третій пункту 1 Постанови Верховної Ради України
"Про порядок введення в дію Закону України "Про статус суддів"
( 64. Друге речення частини четвертої статті 44 Закону України
"Про місцеві державні адміністрації" ( 65. Абзац третій статті 18 Закону України "Про державні
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" ( 66. Частину першу статті 13 Закону України "Про оплату праці"
( "Оплата праці працівників установ і організацій, що
фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів Кабінету
Міністрів України в межах бюджетних асигнувань".
67. У Законі України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 1) у частині другій статті 1-2 слова "які не можуть бути
скасовані чи призупинені без їх рівноцінної заміни" виключити;
2) у абзаці першому пункту 3 статті 8 слова "орган праці та
соціального захисту населення за поданням" та слова "(для тих, хто
працював до призову на строкову військову службу) або однієї
мінімальної заробітної плати (для тих, хто не працював)"
виключити, а слова "військового комісара" замінити словами
"військовий комісаріат";
3) пункт 2 статті 9-1 виключити;
4) перше і друге речення абзацу першого пункту 3 статті 11
замінити одним реченням такого змісту:
"3. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової
військової служби) та члени їх сімей мають право не більше одного
разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у
санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських
базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань та правоохоронних органів з
пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку,
встановлених Кабінетом Міністрів України";
5) пункт 5 статті 12 доповнити абзацами такого змісту:
"Пільги, передбачені цим пунктом для військовослужбовців,
надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому
еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом
військовослужбовця за попередні шість місяців не перевищує
величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Пільги звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх
сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей
військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти
під час проходження військової служби, надаються за умови, якщо
розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на
одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини
доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України";
6) статтю 23 доповнити частиною другою такого змісту:
"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом
надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання
відповідних бюджетних установ".
68. У Законі України "Про міліцію" ( 1) у статі 22:
а) частину четверту доповнити словами "в межах норм,
встановлених законодавством";
б) після частини п'ятої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Пільги на безплатне забезпечення житлом з опаленням і
освітленням за встановленими нормами працівникам міліції, які
живуть і працюють у сільській місцевості та в селищах міського
типу, а також пільги працівникам міліції по оплаті жилої площі,
комунальних послуг і палива з 50-процентною знижкою надаються за
умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із
середньомісячним сукупним доходом працівника міліції за попередні
шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на
податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України".
У зв'язку з цим частини шосту - тринадцяту вважати відповідно
частинами сьомою - чотирнадцятою;
в) частину сьому доповнити словами "за умови, якщо
середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу
за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України";
2) частини першу - третю статті 24 викласти у такій редакції:
"Фінансування і матеріально-технічне забезпечення міліції
здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів,
які надходять на підставі договорів від міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, державних органів,
підприємств, установ, організацій і громадян, а також інших
джерел, не заборонених законодавством.
Пільги, компенсації та гарантії, встановлені цим Законом,
надаються за рахунок і в межах коштів, передбачених на утримання
бюджетних установ (підприємств, організацій) у кошторисах або
фінансових планах.
Загальна структура та чисельність Міністерства внутрішніх
справ України затверджується Верховною Радою України. Гранична
чисельність працівників центрального апарата Міністерства
внутрішніх справ України затверджується Кабінетом Міністрів
України".
69. Частину першу статті 24 Закону України "Про Державну
кримінально-виконавчу службу України" ( "Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом,
надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання
відповідних бюджетних установ".
70. У абзаці п'ятому частини першої статті 9 Закону України
"Про попереднє ув'язнення" ( 71. У Кримінально-виконавчому кодексі України ( 1) у статті 112:
а) у частині першій слова "встановлюється цим Кодексом"
замінити словами "не обмежується";
б) друге речення частини другої виключити;
2) абзац четвертий частини першої статті 138 викласти в такій
редакції:
"одержувати посилки (передачі) і бандеролі";
3) абзац четвертий частини першої статті 139 викласти в такій
редакції:
"одержувати посилки (передачі) і бандеролі";
4) абзац четвертий частини другої статті 140 викласти в такій
редакції:
"одержувати посилки (передачі) і бандеролі";
5) абзац четвертий частини першої статті 143 викласти в такій
редакції:
"одержувати посилки (передачі) і бандеролі";
6) абзац четвертий частини п'ятої статті 151 викласти в такій
редакції:
"одержувати посилки (передачі) і бандеролі".
72. У Законі України "Про Державну службу спеціального
зв'язку та захисту інформації України" ( 1) частину одинадцяту статті 21 доповнити абзацами такого
змісту:
"Пільги на 50-відсоткову знижку за користування житлом
(квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання,
газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в жилих будинках
незалежно від форм власності в межах норм, встановлених
законодавством, надаються:
особам рядового і начальницького складу Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України та членам їх
сімей, які перебувають на їх утриманні за умови, якщо розмір
наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним
сукупним доходом цієї особи за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну
пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали
інвалідами при проходженні служби за умови, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України";
2) статтю 23 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом,
надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання
відповідних бюджетних установ".
73. У статті 1 Закону України "Про державні гарантії
соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із
служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів
їхніх сімей" ( пункт 2 доповнити словами "в межах України";
пункт 8 викласти у такій редакції:
"8) забезпечення житлом осіб, які звільнилися з військової
служби і потребують поліпшення житлових умов, провадиться
відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 74. Частину шосту статті 2 Закону України "Про оборону
України" ( "Фінансування потреб національної оборони держави
здійснюється виключно за рахунок і в межах коштів, визначених у
законі про Державний бюджет України на відповідний рік".
75. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову
службу" ( 1) частину першу статті 21 викласти в такій редакції:
"1. Громадянам України, які звільняються з роботи у зв'язку з
призовом або прийняттям на військову службу, виплачується вихідна
допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат";
2) у статті 43:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з організацією
військової служби і виконанням військового обов'язку, здійснюється
за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України. Додаткове
фінансування цих заходів може відбуватися за рахунок інших джерел,
не заборонених законодавством";
б) частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування забезпечують районні (міські) військові комісаріати
службовими будинками, підсобними господарськими приміщеннями і
приміщеннями для призовних пунктів (дільниць) згідно із
законодавством";
в) частину п'яту виключити.
76. У Законі України "Про розвідувальні органи України"
( 1) у статті 15:
а) друге речення частини першої викласти в такій редакції:
"Розрахунково-касове обслуговування розвідувальних органів України
здійснюється органами Державного казначейства України";
б) після частини першої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом
надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання
відповідних бюджетних установ".
У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати відповідно
частинами третьою - восьмою;
2) у статті 21:
а) назву викласти в такій редакції:
"Стаття 21. Грошове забезпечення (оплата праці)
співробітників розвідувальних органів.
Соціальний захист співробітників розвідувальних
органів України та членів їх сімей і їх пенсійне
забезпечення";
б) частину третю викласти в такій редакції:
"Порядок, умови і розміри грошового забезпечення (оплати
праці) співробітників розвідувальних органів України
встановлюються Кабінетом Міністрів України";
в) частину восьму виключити.
77. У Законі України "Про правові засади цивільного захисту"
( 1) частину п'яту статті 56 виключити;
2) статтю 59 доповнити частиною другою такого змісту:
"Пільги на 50-відсоткову знижку за користування житлом
(квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання,
газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в межах норм,
передбачених законодавством, надаються:
особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту та членам їх сімей, які перебувають на їх
утриманні за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому
еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом цієї особи
за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;
батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу
органів і підрозділів цивільного захисту, які загинули (померли),
пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, за
умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує
величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
3) статтю 88 доповнити частиною другою такого змісту:
"Передбачені цим Законом пільги, компенсації та гарантії
особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту та членам їх сімей надаються за рахунок і в
межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних
установ".
78. У Законі України "Про пожежну безпеку" ( 1) частину другу статті 21 виключити;
2) у статті 22:
а) частину шосту викласти у такій редакції:
"Особовому складу державної пожежної охорони та членам їх
сімей надається 50-відсоткова знижка плати за жилу площу,
комунальні послуги, а також паливо в межах норм, встановлених
законодавством, за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому
еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом цієї особи
за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України";
б) частину сьому доповнити словами "за умови, якщо
середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу
за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України";

3) частину першу статті 24 замінити двома частинами такого
змісту:
"Фінансове та матеріально-технічне забезпечення державної
пожежної охорони, будівництво її об'єктів і споруд здійснюється за
рахунок державного бюджету, а також коштів, що надходять на
підставі договорів від промислових та інших об'єктів, відрахувань
від платежів з майнових видів страхування на фінансування
запобіжних заходів та за рахунок пожертвувань юридичних осіб і
громадян.
Передбачені цим Законом пільги, компенсації та гарантії
особам рядового і начальницького складу державної пожежної охорони
та членам їх сімей надаються за рахунок і в межах бюджетних
асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
79. Статтю 23 Закону України "Про державну охорону органів
державної влади України та посадових осіб" ( "Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом,
надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання
відповідних бюджетних установ".
80. Статтю 7 Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки
України" ( "Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом,
надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання
відповідних бюджетних установ".
81. Статтю 27 Закону України "Про Державну прикордонну службу
України" ( "Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом,
надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання
відповідних бюджетних установ".
82. У Законі України "Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх
соціальний захист" ( 1) у пункті 1 статті 5 слова "і в органах внутрішніх справ і
державній пожежній охороні" замінити словами "в органах внутрішніх
справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах
цивільного захисту";
2) у статті 6:
пункти 5 та 7 викласти в такій редакції:
"5) переважне право на забезпечення санаторно-курортним
лікуванням у санаторіях Міністерства оборони України, Служби
безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, інших
центральних органів виконавчої влади та військових формувань
ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ,
ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України та членам їх сімей з пільговою оплатою
вартості путівок у розмірах та порядку, визначених Кабінетом
Міністрів України";
"7) першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують
поліпшення житлових умов.
Позачергово забезпечуються житлом ветерани військової служби,
які при звільненні з військової служби здали державним органам
займане ними у військових містечках жиле приміщення та не були
забезпечені іншим жилим приміщенням для постійного проживання та
яким виповнилося 60 і більше років, а також сім'ям померлих
ветеранів";
3) статтю 7 після частини третьої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Пільги, передбачені пунктами 6 та 11 статті 6 цього Закону,
надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу
сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну
пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини четверту - п'яту вважати відповідно
частинами п'ятою і шостою;
4) текст статті 9 викласти в такій редакції:
"Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону,
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі
коштів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів,
та інших джерел, не заборонених законодавством";
5) текст Закону після слів "ветеран державної пожежної
охорони" в усіх відмінках і числах доповнити словами "ветеран
служби цивільного захисту" у відповідному відмінку і числі, а
слова "державній пожежній охороні" замінити словами "державній
пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту".
83. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо місцевої міліції" ( 84. Статтю 20 Закону України "Про захист рослин" ( "Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та
освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються:
працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому
еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника
за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;
пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход
сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну
пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати відповідно
частинами шостою та сьомою.
85. Пункт 5-1 частини першої статті 7 Закону України "Про
страхування" ( 86. У Законі України "Про забезпечення організаційно-правових
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування" ( 1) частину третю статті 18 виключити;
2) статтю 39-14 виключити.
87. У Законі України "Про вищу освіту" ( 1) у абзаці шостому частини другої статті 32 слова "відкриває
банківські рахунки" виключити;
2) у статті 63:
а) у частині третій слова "відкривати поточні та депозитні
рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках банків,
право" виключити;
б) абзаци восьмий та дев'ятий частини п'ятої виключити.
88. Підпункт "г" частини першої та частину третю пункту 1
статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" ( 89. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 1) статтю 10 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"5. Чисельність працівників органів місцевого самоврядування
встановлюється відповідною радою у межах загальної чисельності,
визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів
України";
2) пункт 5 частини першої статті 26 після слів "загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих органів" доповнити
словами "відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом
Міністрів України";
3) пункт 6 частини третьої статті 42 викласти в такій
редакції:
"6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури
виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету,
їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених
Кабінетом Міністрів України";
4) пункт 4 частини першої статті 43 викласти в такій
редакції:
"4) затвердження за пропозицією голови ради структури
виконавчого апарату ради, його чисельності, встановленої
відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів
України, витрат на утримання ради та її виконавчого комітету";
5) друге речення частини третьої статті 58 викласти в такій
редакції: "Його структура, чисельність, визначена відповідно до
типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та
витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови".
90. Друге речення частини другої статті 14 Закону України
"Про столицю України - місто-герой Київ" ( 91. У Законі України "Про політичні партії в Україні"
( 1) у статті 17:
а) у частині першій слова "звіт про обсяг та напрями
використання коштів, виділених з Державного бюджету України на
фінансування статутної діяльності політичної партії" виключити;
б) частини другу - четверту виключити;
2) розділ IV-1 виключити;
3) пункт 3 частини першої статті 18 виключити;
4) частину другу статті 19 виключити.
92. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну
службу в Україні" ( 1) частину другу статті 8 виключити;
2) пункт 11 статті 10 виключити;
3) статтю 11-1 виключити.
93. У статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною" ( пункт 1 доповнити словами "матерям, які народили п'ятеро і
більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому
враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку";
пункт 8 виключити.
94. Статтю 6 Закону України "Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні" ( "Пільги з оплати жилої площі, комунальних послуг та проїзду
надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував
величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
95. Частину шосту статті 5 Закону України "Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 96. Текст статті 44 Кодексу законів про працю України
( "При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у
пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу,
працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше
середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на
військову службу, направлення на альтернативну (невійськову)
службу (пункт 3 статті 36) - у розмірі двох мінімальних заробітних
плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом
законодавства про працю, колективного чи трудового договору
(статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором,
але не менше тримісячного середнього заробітку".
97. Частину третю статті 4 Закону України "Про альтернативну
(невійськову) службу" ( "Громадянам, які звільняються з роботи у зв'язку з
направленням для проходження альтернативної служби, виплачується
вихідна допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат".
98. У Законі України "Про індексацію грошових доходів
населення" ( 1) частину третю статті 2 замінити двома частинами такого
змісту:
"Соціальні виплати, що мають цільовий і разовий характер
(допомога при народженні дитини, допомога на поховання,
матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію
тощо), а також допомога у зв'язку з вагітністю і пологами
індексації не підлягають. Підтримка купівельної спроможності
провадиться шляхом підвищення розміру зазначених виплат.
Підтримка купівельної спроможності соціальних виплат, які
визначаються залежно від прожиткового мінімуму, здійснюється
шляхом перегляду їх розміру у зв'язку із зростанням прожиткового
мінімуму відповідно до законодавства".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;
текст статті 6 викласти в такій редакції:
"У разі виникнення обставин, передбачених статтею 4 цього
Закону грошові доходи населення визначаються як результат добутку
розміру доходу, що підлягає індексації в межах прожиткового
мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп
населення, та величини індексу споживчих цін.
Порядок проведення індексації грошових доходів населення
визначається Кабінетом Міністрів України";
частину четверту статті 10 виключити.
99. Статтю 98 Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 100. Статтю 3 Закону України "Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( "6. Реалізація готової продукції, виготовленої з
давальницької сировини, яка відноситься до 1-24 груп згідно з УКТ
ЗЕД ( Розділ III
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ I цього Закону набирає чинності з 1 січня 2008 року і
діє по 31 грудня 2008 року.
Розділ II цього Закону набирає чинності з 1 січня 2008 року,
крім:
пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2008 року та діє до
моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі;
пункту 9, який набирає чинності після набрання чинності
порядком запровадження марок акцизного збору нового зразка,
затвердженим Кабінетом Міністрів України з урахуванням абзацу
четвертого частини четвертої статті 11 Закону України "Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
( підпункту 7 пункту 35, який набирає чинності з 1 жовтня
2008 року.
До 1 жовтня 2008 року при обчисленні пенсій згідно із Законом
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( Норми щодо надання пільг громадянам (крім працівників
бюджетних установ, військовослужбовців та осіб рядового та
начальницького складу) з урахуванням середньомісячного сукупного
доходу набувають чинності з 1 травня 2008 року.
Розділ II "Внесення змін до деяких законодавчих актів
України" діє по 31 грудня 2008 року.
3. Щомісячне довічне грошове утримання, призначене суддям у
відставці до прийняття цього Закону, виплачується у порядку,
передбаченому підпунктом 1 пункту 61 розділу II цього Закону.
4. Встановити, що у 2008 році пенсії, призначені згідно із
Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 5. Кабінету Міністрів України:
1) до 15 січня 2008 року розробити та представити на розгляд
Верховної Ради України законопроекти щодо стимулювання розвитку
агропромислового комплексу в рамках вимог Світової організації
торгівлі;
2) внести на розгляд Верховної Ради України в установлений
Законом України "Про Кабінет Міністрів України" ( 3) протягом двох місяців за участю профільних комітетів
Верховної Ради України проаналізувати внесені зміни до деяких
законодавчих актів України, що містяться в розділі II цього
Закону, та підготувати відповідні пропозиції для їх розгляду у
Верховній Раді України у березні 2008 року;
4) розробити протягом двох місяців з дня набрання чинності
цим Законом проект Державної програми економічного і соціального
розвитку України на 2008 рік та подати його на розгляд Верховної
Ради України одночасно з проектом закону про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України";
5) підготувати на основі результатів моніторингу виконання
розділу І цього Закону протягом січня-лютого 2008 року та внести
до 1 березня 2008 року проект закону про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення
змін до деяких законодавчих актів України", врахувавши:
доручення Кабінету Міністрів України, визначені пунктом 6
Постанови Верховної Ради України від 28 грудня 2007 року N 106-VI
( пропозицію щодо звільнення релігійних організацій від
конкурсу при передачі їм в оренду державного та комунального
майна;
пропозиції щодо збільшення обсягів державної підтримки
фермерських господарств;
6) до 1 квітня 2008 року внести на розгляд Верховної Ради
України проекти законів про ринок земель та про Державний
земельний кадастр, узгоджені із законами України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень"
( 7) забезпечити протягом двох місяців з дня набрання чинності
цим Законом прийняття передбачених цим Законом нормативно-правових
актів.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 28 грудня 2007 року
N 107-VI

Додаток N 1
до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України"
Доходи Державного бюджету України на 2008 рік

тис. грн. -------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | | |згідно з бюджетною класифі-| | фонд | фонд | | | кацією | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Разом доходів: |215 359 392,3|168 965 709,3| 46 393 683,0| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |40000000|Офіційні трансферти | 7 423 199,1| 7 423 199,1| | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |41010100|Кошти, що надходять | 7 423 199,1| 7 423 199,1| | | |до Державного | | | | | |бюджету з інших бюджетів | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| | Всього доходів |207 936 193,2|161 542 510,2| 46 393 683,0| | (без урахування міжбюджених| | | | | трансфертів) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |10000000|Податкові надходження |157 709 312,1|143 844 382,1| 13 864 930,0| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |11000000|Податки на доходи, податки | 42 281 815,4| 40 606 000,0| 1 675 815,4| | |на прибуток, податки на | | | | | |збільшення ринкової | | | | | |вартості | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |11020000|Податок на прибуток | 42 281 815,4| 40 606 000,0| 1 675 815,4| | |підприємств | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |13000000|Збори за спеціальне | 2 815 932,0| 2 131 893,1| 684 038,9| | |використання природних | | | | | |ресурсів | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |13010000|Збір за спеціальне | 133 223,3| 133 223,3| | | |використання лісових | | | | | |ресурсів та користування | | | | | |земельними ділянками | | | | | |лісового фонду | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |13010100|Збір за спеціальне | 133 223,3| 133 223,3| | | |використання лісових | | | | | |ресурсів державного | | | | | |значення | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |13020000|Збір за спеціальне | 562 375,1| 562 375,1| | | |водокористування | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |13030000|Платежі за користування | 1 216 533,6| 1 205 394,7| 11 138,9| | |надрами | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |13030100|Платежі за користування | 1 216 533,6| 1 205 394,7| 11 138,9| | |надрами загальнодержавного | | | | | |значення | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |13040000|Збір за | 902 600,0| 229 700,0| 672 900,0| | |геологорозвідувальні | | | | | |роботи, виконані за рахунок| | | | | |державного бюджету | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |13070000|Плата за використання інших| 1 200,0| 1 200,0| | | |природних ресурсів | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14000000|Внутрішні податки на товари| 99 604 024,7| 93 367 699,0| 6 236 325,7| | |та послуги | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010000|Податок на додану вартість | 86 069 295,7| 84 048 000,0| 2 021 295,7| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010100|Податок на додану вартість | 52 940 295,7| 50 919 000,0| 2 021 295,7| | |із вироблених в Україні | | | | | |товарів (робіт, послуг) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010200|Бюджетне відшкодування |-24 525 900,0|-24 525 900,0| | | |податку на додану вартість | | | | | |грошовими коштами | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010300|Податок на додану вартість | 57 654 900,0| 57 654 900,0| | | |із ввезених на територію | | | | | |України товарів | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14020000|Акцизний збір із вироблених| 11 133 120,0| 8 285 750,0| 2 847 370,0| | |в Україні товарів | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14030000|Акцизний збір із ввезених | 1 817 695,0| 450 035,0| 1 367 660,0| | |на територію України | | | | | |товарів | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14060000|Плата за ліцензії на певні | 583 914,0| 583 914,0| | | |види господарської | | | | | |діяльності | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14060200|Плата за видачу ліцензій та| 95 894,0| 95 894,0| | | |сертифікатів | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14060400|Кошти в іноземній валюті за| 2 770,0| 2 770,0| | | |реєстрацію представництв | | | | | |іноземних суб'єктів | | | | | |господарської діяльності | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14060500|Плата за ліцензії на | 255,0| 255,0| | | |виробництво спирту | | | | | |етилового, коньячного і | | | | | |плодового, алкогольних | | | | | |напоїв та тютюнових виробів| | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14060600|Плата за ліцензії на право | 2 535,0| 2 535,0| | | |експорту, імпорту та | | | | | |оптової торгівлі спирту | | | | | |етилового, коньячного та | | | | | |плодового | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14060700|Плата за ліцензії на право | 409,0| 409,0| | | |експорту, імпорту | | | | | |алкогольними напоями та | | | | | |тютюновими виробами | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14060900|Плата за державну | 4 400,0| 4 400,0| | | |реєстрацію, крім плати за | | | | | |державну реєстрацію | | | | | |суб'єктів підприємницької | | | | | |діяльності | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14061000|Плата за ліцензії на право | 191 135,0| 191 135,0| | | |оптової торгівлі | | | | | |алкогольними напоями та | | | | | |тютюновими виробами | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14061200|Грошовий (ліцензійний) збір| 19 300,0| 19 300,0| | | |за видачу ліцензій за | | | | | |кабельне мовлення, | | | | | |ретрансляцію, проводове | | | | | |(кабельне) мовлення і час | | | | | |мовлення | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14061400|Плата за видачу, | 198 387,0| 198 387,0| | | |переоформлення, продовження| | | | | |терміну дії ліцензій на | | | | | |користування радіочастотним| | | | | |ресурсом України та видачу | | | | | |дублікатів таких ліцензій | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14061500|Плата за ліцензії, видані | 22 731,0| 22 731,0| | | |Національною комісією | | | | | |регулювання | | | | | |електроенергетики | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14061700|Плата за видачу, | 46 098,0| 46 098,0| | | |переоформлення, продовження| | | | | |терміну дії ліцензій на | | | | | |здійснення діяльності у | | | | | |сфері телекомунікацій та | | | | | |видачу копій і дублікатів | | | | | |таких ліцензій | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |15000000|Податки на міжнародну | 12 589 540,0| 7 732 790,0| 4 856 750,0| | |торгівлю та зовнішні | | | | | |операції | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |15010000|Ввізне мито | 12 096 000,0| 7 252 000,0| 4 844 000,0| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |15010100|Мито на товари, що | 6 780 000,0| 6 780 000,0| | | |ввозяться суб'єктами | | | | | |підприємницької діяльності | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |15010200|Мито на товари, які | 472 000,0| 472 000,0| | | |ввозяться (пересилаються) | | | | | |громадянами | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |15010500|Мито на нафтопродукти, | 4 844 000,0| | 4 844 000,0| | |транспортні засоби та шини | | | | | |до них, що ввозяться | | | | | |суб'єктами підприємницької | | | | | |діяльності та громадянами | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |15020000|Вивізне мито | 364 840,0| 364 840,0| | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |15020100|Мито на товари, що | 364 840,0| 364 840,0| | | |вивозяться суб'єктами | | | | | |підприємницької діяльності | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |15030000|Кошти, отримані за вчинення| 128 700,0| 115 950,0| 12 750,0| | |консульських дій | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |16000000|Інші податки | 418 000,0| 6 000,0| 412 000,0| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |16030000|Податки, не віднесені до | 6 000,0| 6 000,0| | | |інших категорій | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |16060000|Збір на розвиток | 412 000,0| | 412 000,0| | |виноградарства, садівництва| | | | | |і хмелярства | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |20000000|Неподаткові надходження | 43 961 286,4| 17 373 283,7| 26 588 002,7| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21000000|Доходи від власності та | 17 367 624,5| 14 722 079,1| 2 645 545,4| | |підприємницької діяльності | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21010000|Частина прибутку (доходу) | 1 659 207,0| 1 375 807,0| 283 400,0| | |господарських організацій, | | | | | |що вилучається до бюджету | | | | | |та дивіденди, нараховані на| | | | | |акції (частки, паї) | | | | | |господарських товариств, | | | | | |які є у державній власності| | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21020000|Надходження від перевищення| 3 813 944,0| 3 813 944,0| | | |валових доходів над | | | | | |видатками Національного | | | | | |банку України | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21030000|Надходження від державних | 72 000,0| 72 000,0| | | |грошових лотерей | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21040000|Надходження від розміщення | 8 000,0| 8 000,0| | | |в установах банків | | | | | |тимчасово вільних бюджетних| | | | | |коштів | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21060000|Рентна плата | 10 599 704,7| 8 791 778,1| 1 807 926,6| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21060100|Рентна плата за нафту, що | 3 747 221,5| 3 711 763,3| 35 458,2| | |видобувається в Україні | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21060200|Рентна плата за природний | 1 258 382,5| 1 029 644,9| 228 737,6| | |газ, що видобувається в | | | | | |Україні | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21060500|Рентна плата за транзитне | 3 492 439,5| 2 104 367,0| 1 388 072,5| | |транспортування природного | | | | | |газу | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21060600|Рентна плата за | 219 465,0| 219 465,0| | | |транспортування нафти та | | | | | |нафтопродуктів | | | | | |магістральними | | | | | |нафтопроводами та | | | | | |нафтопродуктопроводами | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21060700|Рентна плата за транзитне | 71 072,2| 71 072,2| | | |транспортування аміаку | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21060800|Рентна плата за газовий | 1 811 124,0| 1 655 465,7| 155 658,3| | |конденсат, що видобувається| | | | | |в Україні | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21080000|Інші надходження | 1 214 768,8| 660 550,0| 554 218,8| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |22000000|Адміністративні збори та | 1 988 404,4| 1 897 090,0| 91 314,4| | |платежі, доходи від | | | | | |некомерційного та побічного| | | | | |продажу | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |22010000|Реєстраційний збір за | 15 000,0| | 15 000,0| | |проведення державної | | | | | |реєстрації прав та їх | | | | | |обмежень | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |22050000|Оплата витрат з | 26 314,4| | 26 314,4| | |інформаційно-технічного | | | | | |забезпечення розгляду справ| | | | | |у судах | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |22060000|Плата за надання послуг | 3 650,0| 3 650,0| | | |службою дозвільної системи | | | | | |органів внутрішніх справ | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |22070000|Виконавчий збір | 100 000,0| 50 000,0| 50 000,0| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |22080000|Плата за оренду цілісних | 550 000,0| 550 000,0| | | |майнових комплексів та | | | | | |іншого державного майна | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |22090000|Державне мито | 388 240,0| 388 240,0| | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |22100000|Митні збори | 660 000,0| 660 000,0| | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |22110000|Єдиний збір, який | 128 000,0| 128 000,0| | | |справляється у пунктах | | | | | |пропуску через державний | | | | | |кордон України | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |22120000|Плата за надані в оренду | 1 200,0| 1 200,0| | | |ставки, що знаходяться в | | | | | |басейнах річок | | | | | |загальнодержавного значення| | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |22200000|Плата за митне оформлення | 116 000,0| 116 000,0| | | |товарів і транспортних | | | | | |засобів поза місцем | | | | | |розташування митних органів| | | | | |або поза робочим часом, | | | | | |установленим для митних | | | | | |органів | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24000000|Інші неподаткові | 12 605 042,5| 754 114,6| 11 850 927,9| | |надходження | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24010000|Надходження коштів від | 34 900,0| 34 900,0| | | |реалізації конфіскованого | | | | | |майна | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24030000|Надходження сум | 8 650,0| 8 650,0| | | |кредиторської та | | | | | |депонентської | | | | | |заборгованості підприємств,| | | | | |організацій та установ, | | | | | |щодо яких минув строк | | | | | |позовної давності | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24040000|Надходження коштів від | 50,0| | 50,0| | |реалізації космічної | | | | | |техніки військового та | | | | | |подвійного призначення, що | | | | | |належить Національному | | | | | |космічному агентству | | | | | |України | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24050000|Надходження коштів від | 606 384,6| 225 000,0| 381 384,6| | |реалізації надлишкового | | | | | |озброєння, військової та | | | | | |спеціальної техніки, іншого| | | | | |майна Збройних Сил України | | | | | |та інших утворених згідно з| | | | | |законодавством військових | | | | | |формувань, правоохоронних | | | | | |органів і | | | | | |Оперативно-рятувальної | | | | | |служби цивільного захисту | | | | | |Міністерства України з | | | | | |питань надзвичайних | | | | | |ситуацій та у справах | | | | | |захисту населення від | | | | | |наслідків Чорнобильської | | | | | |катастрофи | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24060000|Інші надходження | 488 657,2| 394 870,0| 93 787,2| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24060200|Збори за послуги, пов'язані| 10 700,0| | 10 700,0| | |з охороною прав на | | | | | |інтелектуальну власність | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24060300|Інші надходження | 134 670,0| 120 170,0| 14 500,0| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24060400|Надходження від видачі | 3 000,0| | 3 000,0| | |сертифікатів на | | | | | |експортно-імпортні операції| | | | | |з наркотичними засобами, | | | | | |психотропними речовинами і | | | | | |прекурсорами | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24060500|Відрахування від суми | 4 500,0| 4 500,0| | | |коштів, витрачених на | | | | | |рекламу тютюнових виробів | | | | | |та/або алкогольних напоїв | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24060800|Надходження від збору за | 1 500,0| | 1 500,0| | |проведення гастрольних | | | | | |заходів | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24060900|Надходження коштів від | 150 000,0| 150 000,0| | | |продажу спеціальних | | | | | |дозволів на користування | | | | | |надрами та збору за видачу | | | | | |таких дозволів | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24061000|Плата за виділення | 19 100,0| 19 100,0| | | |номерного ресурсу | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24061100|Плата за проїзд | 6 588,1| | 6 588,1| | |автомобільними дорогами | | | | | |транспортних засобів та | | | | | |інших самохідних машин і | | | | | |механізмів, вагові або | | | | | |габаритні параметри яких | | | | | |перевищують нормативні | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24061400|Збір за користування | 90 000,0| 90 000,0| | | |радіочастотним ресурсом | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24061500|Надходження до Державного | 55 500,0| 11 100,0| 44 400,0| | |спеціалізованого фонду | | | | | |фінансування | | | | | |загальнодержавних витрат на| | | | | |авіаційну діяльність та | | | | | |участь України у | | | | | |міжнародних авіаційних | | | | | |організаціях | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24061700|Плата за оформлення | 100,0| | 100,0| | |посвідчення закордонного | | | | | |українця | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24062100|Грошові стягнення за шкоду,| 12 999,1| | 12 999,1| | |заподіяну порушенням | | | | | |законодавства про охорону | | | | | |навколишнього природного | | | | | |середовища в результаті | | | | | |господарської та іншої | | | | | |діяльності | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24090000|Портовий (адміністративний)| 26 000,0| 2 600,0| 23 400,0| | |збір | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24110000|Доходи від операцій з | 88 694,6| 88 094,6| 600,0| | |кредитування та надання | | | | | |гарантій | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24110100|Плата за надання гарантій | 22 524,7| 22 524,7| | | |та позик, отриманих за | | | | | |рахунок коштів, залучених | | | | | |державою та/або під | | | | | |державні гарантії | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24110200|Плата за користування | 39 583,6| 39 583,6| | | |позиками, наданими за | | | | | |рахунок коштів, залучених | | | | | |державою | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24110400|Відсотки за користування | 600,0| | 600,0| | |пільговим довгостроковим | | | | | |державним кредитом, наданим| | | | | |молодим сім'ям та одиноким | | | | | |молодим громадянам на | | | | | |будівництво (реконструкцію)| | | | | |та придбання житла | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24110800|Відсотки за користування | 25 986,3| 25 986,3| | | |бюджетними позичками та | | | | | |кредитами | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24120000|Збір у вигляді цільової | 3 607 403,3| | 3 607 403,3| | |надбавки до діючого тарифу | | | | | |на електричну та теплову | | | | | |енергію | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24130000|Надходження коштів від | 229 860,4| | 229 860,4| | |погашення заборгованості ДП| | | | | |"НАЕК "Енергоатом" перед | | | | | |цільовим галузевим фондом | | | | | |створення ядерно-паливного | | | | | |циклу в Україні за | | | | | |придбаний концентрат | | | | | |природного урану та | | | | | |поставлене йому на | | | | | |компенсаційній основі | | | | | |протягом 1994-1999 років | | | | | |ядерне паливо | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24140000|Додаткові збори на виплату | 6 086 962,4| | 6 086 962,4| | |пенсій | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24140100|Сплата збору з | 1 623 141,6| | 1 623 141,6| | |купівлі-продажу валюти | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24140200|Сплата збору з торгівлі | 34 997,4| | 34 997,4| | |ювелірними виробами із | | | | | |золота (крім обручок), | | | | | |платини і дорогоцінного | | | | | |каміння | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24140300|Сплата збору при відчуженні| 1 871 039,0| | 1 871 039,0| | |легкових автомобілів | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24140500|Сплата збору з операцій | 893 702,5| | 893 702,5| | |купівлі-продажу нерухомого | | | | | |майна | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24140600|Сплата збору з послуг | 1 664 081,9| | 1 664 081,9| | |стільникового рухомого | | | | | |зв'язку | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24150000|Збір у вигляді цільової | 1 427 480,0| | 1 427 480,0| | |надбавки до діючого тарифу | | | | | |на природний газ для | | | | | |споживачів усіх форм | | | | | |власності | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |25000000|Власні надходження | 12 000 215,0| | 12 000 215,0| | |бюджетних установ | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |25010000|Плата за послуги, що | 11 526 764,9| | 11 526 764,9| | |надаються бюджетними | | | | | |установами | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |25020000|Інші джерела власних | 473 450,1| | 473 450,1| | |надходжень бюджетних | | | | | |установ | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |30000000|Доходи від операцій з | 5 396 744,4| 243 744,4| 5 153 000,0| | |капіталом | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |31000000|Надходження від продажу | 47 500,0| 47 500,0| | | |основного капіталу | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |31010000|Надходження коштів від | 26 000,0| 26 000,0| | | |реалізації безхазяйного | | | | | |майна, майна, що за правом | | | | | |спадкоємства перейшло у | | | | | |власність держави, та | | | | | |скарбів, знахідок, а також | | | | | |валютні цінності і грошові | | | | | |кошти, власники яких | | | | | |невідомі | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |31020000|Надходження коштів від | 21 500,0| 21 500,0| | | |Державного фонду | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |32000000|Надходження від реалізації | 1 023 000,0| 20 000,0| 1 003 000,0| | |державних запасів товарів | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |32010000|Надходження від реалізації | 873 000,0| | 873 000,0| | |матеріальних цінностей | | | | | |державного резерву | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |32020000|Надходження від реалізації | 150 000,0| 20 000,0| 130 000,0| | |розброньованих матеріальних| | | | | |цінностей мобілізаційного | | | | | |резерву | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |33000000|Надходження від продажу | 4 326 244,4| 176 244,4| 4 150 000,0| | |землі і нематеріальних | | | | | |активів | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |40000000|Офіційні трансферти | 95 343,7| 81 100,0| 14 243,7| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |42000000|Від урядів зарубіжних країн| 95 343,7| 81 100,0| 14 243,7| | |та міжнародних організацій | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |42010000|Надходження від | 95 343,7| 81 100,0| 14 243,7| | |секретаріату ООН, ОБСЄ або | | | | | |іншої регіональної | | | | | |організації за участь | | | | | |українського контингенту та| | | | | |персоналу у миротворчих | | | | | |операціях | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |50000000|Цільові фонди | 773 506,6| | 773 506,6| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |50070000|Платежі до Фонду | 167 800,0| | 167 800,0| | |соціального захисту | | | | | |інвалідів | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |50080000|Збір за забруднення | 605 706,6| | 605 706,6| | |навколишнього природного | | | | | |середовища | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України"
Фінансування Державного бюджету України на 2008 рік

(тис. грн.) ----------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний | | | | | фонд | фонд | |----------------------------------+-------------+-------------+------------| | Загальне фінансування | 18 822 212,1| 17 922 651,9| 899 560,2| |----------------------------------+-------------+-------------+------------| | 400000 |Фінансування за | 9 969 497,7| 9 000 000,0| 969 497,7| | |борговими операціями | | | | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 401000 |Запозичення | 15 874 005,8| 14 405 983,1| 1 468 022,7| |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 401100 |Внутрішні запозичення | 7 775 983,1| 7 775 983,1| | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 401200 |Зовнішні запозичення | 8 098 022,7| 6 630 000,0| 1 468 022,7| |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 402000 |Погашення | -5 904 508,1| -5 405 983,1| -498 525,0| |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 402100 |Внутрішні зобов'язання | -3 614 712,1| -3 614 712,1| | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 402200 |Зовнішні зобов'язання | -2 289 796,0| -1 791 271,0| -498 525,0| |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 500000 |Надходження від | 8 924 114,4| 8 922 651,9| 1 462,5| | |приватизації державного| | | | | |майна | | | | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 501000 |Надходження від | 8 922 651,9| 8 922 651,9| | | |приватизації державного| | | | | |майна (крім об'єктів, | | | | | |для яких передбачено | | | | | |окремий розподіл коштів| | | | | |відповідно до Державної| | | | | |програми приватизації | | | | | |на 2000-2002 роки) | | | | | |( | |інших надходжень, | | | | | |безпосередньо | | | | | |пов'язаних з процесом | | | | | |приватизації та | | | | | |кредитування | | | | | |підприємств | | | | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 502000 |Надходження від | 1 462,5| | 1 462,5| | |приватизації об'єктів | | | | | |незавершеного | | | | | |будівництва, що | | | | | |споруджувались | | | | | |відповідно до | | | | | |Чорнобильської | | | | | |будівельної програми | | | | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 600000 |Фінансування за | -71 400,0| | -71 400,0| | |активними операціями | | | | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 601000 |Зміни обсягів депозитів| -283 400,0| | -283 400,0| | |і цінних паперів, що | | | | | |використовуються для | | | | | |управління ліквідністю | | | | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 601200 |Розміщення коштів на | -283 400,0| | -283 400,0| | |депозитах або придбання| | | | | |цінних паперів | | | | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 602000 |Зміни обсягів | 212 000,0| | 212 000,0| | |готівкових коштів | | | | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 602100 |На початок періоду | 212 000,0| | 212 000,0| -----------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України"
РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2008 рік

(тис.грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |Видатки - всього: |186 738 567,2|155 924 375,8| 30 802 540,8| 2 136 547,1|30 344 191,4|45 633 436,6|22 085 676,2|1 479 486,7| 365 657,8| 23 547 760,4| 232 372 003,8| |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0110000| |Апарат Верховної Ради | 806 793,0| 701 874,5| 412 101,1| 9 345,3| 104 918,5| 53 577,5| 48 164,2| 14 786,5| 6 515,1| 5 413,3| 860 370,5| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0111000| |Апарат Верховної Ради | 806 793,0| 701 874,5| 412 101,1| 9 345,3| 104 918,5| 53 577,5| 48 164,2| 14 786,5| 6 515,1| 5 413,3| 860 370,5| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0111010| 0111 |Здійснення законотворчої| 489 630,5| 412 966,4| 255 127,2| | 76 664,1| | | | | | 489 630,5| | | |діяльності Верховної | | | | | | | | | | | | | | |Ради України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0111020| 0111 |Організаційне, | 154 395,9| 152 206,1| 108 266,5| | 2 189,8| | | | | | 154 395,9| | | |інформаційно-аналітичне | | | | | | | | | | | | | | |та матеріально-технічне | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0111030| 0111 |Організація та | 1 924,8| 1 924,8| | | | | | | | | 1 924,8| | | |здійснення офіційних | | | | | | | | | | | | | | |прийомів Верховною Радою| | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0111040| 0113 |Візити народних | 5 529,8| 5 529,8| | | | | | | | | 5 529,8| | | |депутатів України за | | | | | | | | | | | | | | |кордон | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0111050| 0111 |Обслуговування | 107 623,0| 97 283,4| 45 329,8| 9 215,5| 10 339,6| 4 396,1| 3 999,3| 1 208,0| | 396,8| 112 019,1| | | |діяльності Верховної | | | | | | | | | | | | | | |Ради України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0111060| 0111 |Створення | 6 725,0| | | | 6 725,0| | | | | | 6 725,0| | | |автоматизованої | | | | | | | | | | | | | | |інформаційно-аналітичної| | | | | | | | | | | | | | |системи органів | | | | | | | | | | | | | | |законодавчої влади | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0111070| 0734 |Фінансова підтримка | 9 020,2| 9 020,2| | | | 49 181,4| 44 164,9| 13 578,5| 6 515,1| 5 016,5| 58 201,6| | | |санаторно-курортного | | | | | | | | | | | | | | |комплексу Управління | | | | | | | | | | | | | | |справами Верховної Ради | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0111080| 0831 |Висвітлення діяльності | 18 633,8| 10 633,8| 3 377,6| 129,8| 8 000,0| | | | | | 18 633,8| | | |народних депутатів | | | | | | | | | | | | | | |України через засоби | | | | | | | | | | | | | | |телебачення і | | | | | | | | | | | | | | |радіомовлення | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0111090| 0832 |Фінансова підтримка | 12 310,0| 12 310,0| | | | | | | | | 12 310,0| | | |видання газети "Голос | | | | | | | | | | | | | | |України" та журналу | | | | | | | | | | | | | | |"Віче" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0111100| 0610 |Капітальний ремонт | 1 000,0| | | | 1 000,0| | | | | | 1 000,0| | | |житлового фонду | | | | | | | | | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0300000| |Державне управління | 1 149 742,9| 752 441,3| 295 128,0| 37 151,5| 397 301,6| 87 186,3| 76 836,2| 32 872,3| 6 135,8| 10 350,1| 1 236 929,2| | | |справами | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301000| |Апарат Державного | 1 134 085,1| 737 320,2| 286 273,2| 36 162,0| 396 764,9| 87 186,3| 76 836,2| 32 872,3| 6 135,8| 10 350,1| 1 221 271,4| | | |управління справами | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301010| 0111 |Організаційне, | 152 388,5| 134 361,4| 83 571,8| 110,8| 18 027,1| | | | | | 152 388,5| | | |інформаційно-аналітичне | | | | | | | | | | | | | | |та матеріально-технічне | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | | | | |Президента України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301020| 0111 |Організація та | 8 231,6| 8 231,6| | | | | | | | | 8 231,6| | | |здійснення офіційних | | | | | | | | | | | | | | |заходів за участю | | | | | | | | | | | | | | |Президента України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301030| 0111 |Обслуговування | 103 651,6| 91 597,5| 37 312,9| 9 444,1| 12 054,1| 8 293,0| 7 433,0| 3 837,5| 169,0| 860,0| 111 944,6| | | |діяльності Президента | | | | | | | | | | | | | | |України, Секретаріату | | | | | | | | | | | | | | |Президента України та | | | | | | | | | | | | | | |інших державних органів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301040| 0113 |Візити Президента | 20 300,0| 20 300,0| | | | | | | | | 20 300,0| | | |України за кордон | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301050| 0133 |Виготовлення державних | 2 000,0| 2 000,0| | | | | | | | | 2 000,0| | | |нагород та пам'ятних | | | | | | | | | | | | | | |знаків | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301060| 0734 |Фінансова підтримка | 82 409,5| 58 409,5| 24 314,6| 13 763,7| 24 000,0| 4 790,0| 3 775,0| 999,3| 1 081,6| 1 015,0| 87 199,5| | | |санаторно-курортних | | | | | | | | | | | | | | |закладів Державного | | | | | | | | | | | | | | |управління справами | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301080| 0150 |Прикладні дослідження | 19 690,3| | | | 19 690,3| | | | | | 19 690,3| | | |Національного інституту | | | | | | | | | | | | | | |стратегічних досліджень | | | | | | | | | | | | | | |із стратегічних проблем | | | | | | | | | | | | | | |внутрішньої і зовнішньої| | | | | | | | | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301090| 0150 |Прикладні розробки у | 3 026,5| | | | 3 026,5| 86,1| | | | 86,1| 3 112,6| | | |сфері державного | | | | | | | | | | | | | | |управління | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301130| 0950 |Підготовка кадрів, | 75 292,4| 68 922,5| 30 893,3| 2 572,4| 6 369,9| 57 698,0| 52 030,0| 23 680,2| 4 067,2| 5 668,0| 132 990,4| | | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | | | | |керівних працівників, | | | | | | | | | | | | | | |спеціалістів державного | | | | | | | | | | | | | | |управління Національною | | | | | | | | | | | | | | |академією державного | | | | | | | | | | | | | | |управління при | | | | | | | | | | | | | | |Президентові України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301140| 0520 |Збереження | 9 114,3| 7 824,3| 5 004,6| 216,3| 1 290,0| 950,0| 930,0| 240,0| 37,0| 20,0| 10 064,3| | | |природно-заповідного | | | | | | | | | | | | | | |фонду в Азово-Сиваському| | | | | | | | | | | | | | |національному природному| | | | | | | | | | | | | | |парку та Кримському | | | | | | | | | | | | | | |природному заповіднику | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301160| 0111 |Створення | 4 109,0| 2 570,0| | | 1 539,0| | | | | | 4 109,0| | | |автоматизованої системи | | | | | | | | | | | | | | |інформаційно- | | | | | | | | | | | | | | |аналітичного | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | | | | | | |Секретаріату Президента | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301170| 0731 |Стаціонарне медичне | 112 874,2| 89 274,2| 52 233,4| 6 349,2| 23 600,0| 4 500,0| 4 320,0| 1 079,0| 528,0| 180,0| 117 374,2| | | |обслуговування народних | | | | | | | | | | | | | | |депутатів України та | | | | | | | | | | | | | | |керівного складу органів| | | | | | | | | | | | | | |державної влади | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301190| 0721 |Поліклінічно-амбулаторне| 127 975,5| 75 780,7| 45 676,2| 2 726,7| 52 194,8| 2 825,0| 2 194,0| 670,0| | 631,0| 130 800,5| | | |обслуговування народних | | | | | | | | | | | | | | |депутатів України та | | | | | | | | | | | | | | |керівного складу органів| | | | | | | | | | | | | | |державної влади | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301200| 0740 |Державний | 4 469,2| 4 469,2| 2 877,3| 201,2| | 2 620,0| 1 573,0| 636,0| 10,0| 1 047,0| 7 089,2| | | |санітарно- | | | | | | | | | | | | | | |епідеміологічний нагляд | | | | | | | | | | | | | | |в лікувально-оздоровчих | | | | | | | | | | | | | | |закладах Державного | | | | | | | | | | | | | | |управління справами та | | | | | | | | | | | | | | |на об'єктах органів | | | | | | | | | | | | | | |державної влади | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301230| 0950 |Підвищення кваліфікації | 398,0| 398,0| 292,0| | | | | | | | 398,0| | | |лікарів та середнього | | | | | | | | | | | | | | |медичного персоналу в | | | | | | | | | | | | | | |системі | | | | | | | | | | | | | | |лікувально-оздоровчих | | | | | | | | | | | | | | |закладів Державного | | | | | | | | | | | | | | |управління справами | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301260| 0422 |Ведення лісового та | 7 912,6| 6 812,6| 2 755,4| 756,5| 1 100,0| 5 424,2| 4 581,2| 1 730,3| 243,0| 843,0| 13 336,8| | | |мисливського | | | | | | | | | | | | | | |господарства та | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення утримання | | | | | | | | | | | | | | |резиденції | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301270| 0832 |Фінансова підтримка | 2 600,0| 2 090,0| | | 510,0| | | | | | 2 600,0| | | |інформаційного бюлетеня | | | | | | | | | | | | | | |"Офіційний вісник | | | | | | | | | | | | | | |Президента України" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301330| 0150 |Підготовка | 734,0| 734,0| 193,7| | | | | | | | 734,0| | | |науково-педагогічних і | | | | | | | | | | | | | | |наукових кадрів з питань| | | | | | | | | | | | | | |стратегічних проблем | | | | | | | | | | | | | | |внутрішньої і зовнішньої| | | | | | | | | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301340| 0829 |Заходи щодо зміцнення | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0| | | |матеріально-технічної | | | | | | | | | | | | | | |бази Національного | | | | | | | | | | | | | | |палацу мистецтв | | | | | | | | | | | | | | |"Україна" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301360| 0822 |Фінансова підтримка | 3 621,5| 3 621,5| | | | | | | | | 3 621,5| | | |Державного камерного | | | | | | | | | | | | | | |ансамблю "Київські | | | | | | | | | | | | | | |солісти" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301370| 0133 |Надання | 1 918,6| 1 874,6| 1 148,0| 21,1| 44,0| | | | | | 1 918,6| | | |науково-методичної та | | | | | | | | | | | | | | |консультативної | | | | | | | | | | | | | | |підтримки розвитку | | | | | | | | | | | | | | |місцевого самоврядування| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301380| 0133 |Забезпечення перевезень | 96 722,2| 89 222,2| | | 7 500,0| | | | | | 96 722,2| | | |вищих посадових осіб | | | | | | | | | | | | | | |держави авіаційним | | | | | | | | | | | | | | |транспортом | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301390| 0133 |Відновлення у державній | 47 530,8| 47 530,8| | | | | | | | | 47 530,8| | | |власності будівель і | | | | | | | | | | | | | | |споруд пансіонату | | | | | | | | | | | | | | |"Гліцинія" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301410| 0490 |Фінансова підтримка | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0| | | |Національного комплексу | | | | | | | | | | | | | | |"Експоцентр України" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301420| 0763 |Заходи з обміну та | 5 300,6| 5 300,6| | | | | | | | | 5 300,6| | | |вивченні досвіду у | | | | | | | | | | | | | | |провідних клініках світу| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301430| 0826 |Створення | 150 000,0| 15 000,0| | | 135 000,0| | | | | | 150 000,0| | | |культурно-мистецького та| | | | | | | | | | | | | | |музейного комплексу | | | | | | | | | | | | | | |"Мистецький арсенал" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301440| 0113 |Проведення міжнародного | 995,0| 995,0| | | | | | | | | 995,0| | | |форуму "Європа - | | | | | | | | | | | | | | |Україна" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301800| 0610 |Капітальний ремонт | 3 000,0| | | | 3 000,0| | | | | | 3 000,0| | | |житлового фонду | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301810| 0829 |Реконструкція палацу | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0| | | |мистецтв "Український | | | | | | | | | | | | | | |дім" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301820| 0734 |Реконструкція корпусу | 10 500,0| | | | 10 500,0| | | | | | 10 500,0| | | |N 1 Державного | | | | | | | | | | | | | | |підприємства "Санаторій | | | | | | | | | | | | | | |"Кришталевий палац" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301830| 0734 |Реконструкція будівель, | 1 000,0| | | | 1 000,0| | | | | | 1 000,0| | | |споруд та обладнання ДП | | | | | | | | | | | | | | |"Санаторій "Гурзуфський"| | | | | | | | | | | | | | |та парку-пам'ятника | | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301850| 0111 |Реконструкція будинку | 1 200,0| | | | 1 200,0| | | | | | 1 200,0| | | |для розміщення | | | | | | | | | | | | | | |Представництва | | | | | | | | | | | | | | |Президента України в | | | | | | | | | | | | | | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | | | | |Крим, Ради представників| | | | | | | | | | | | | | |кримськотатарського | | | | | | | | | | | | | | |народу у м. Сімферополі | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301870| 0610 |Аварійно-відновлювальні | 10 119,2| | | | 10 119,2| | | | | | 10 119,2| | | |роботи з ліквідації | | | | | | | | | | | | | | |аварійного стану | | | | | | | | | | | | | | |житлового будинку по | | | | | | | | | | | | | | |вул. Срібнокільській, 20| | | | | | | | | | | | | | |у м. Києві | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301890| 0734 |Розробка | 50 000,0| | | | 50 000,0| | | | | | 50 000,0| | | |проектно-кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |документації і | | | | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | | | | |Реабілітаційного центру | | | | | | | | | | | | | | |на базі Державного | | | | | | | | | | | | | | |підприємства "Санаторій | | | | | | | | | | | | | | |"Конча-Заспа" та | | | | | | | | | | | | | | |придбання обладнання | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0303000| |Представництво | 4 479,3| 4 451,3| 2 283,1| 510,0| 28,0| | | | | | 4 479,3| | | |Президента України в | | | | | | | | | | | | | | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0303010| 0111 |Здійснення повноважень | 4 479,3| 4 451,3| 2 283,1| 510,0| 28,0| | | | | | 4 479,3| | | |постійним представником | | | | | | | | | | | | | | |Президента України в | | | | | | | | | | | | | | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0304000| |Національна служба | 11 178,5| 10 669,8| 6 571,7| 479,5| 508,7| | | | | | 11 178,5| | | |посередництва і | | | | | | | | | | | | | | |примирення України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0304010| 0412 |Сприяння врегулюванню | 11 107,5| 10 669,8| 6 571,7| 479,5| 437,7| | | | | | 11 107,5| | | |колективних трудових | | | | | | | | | | | | | | |спорів (конфліктів) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0304020| 0481 |Прикладні розробки з | 71,0| | | | 71,0| | | | | | 71,0| | | |питань посередництва і | | | | | | | | | | | | | | |примирення при вирішенні| | | | | | | | | | | | | | |колективних трудових | | | | | | | | | | | | | | |спорів (конфліктів) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0410000| |Господарсько-фінансовий | 423 165,3| 325 657,2| 172 396,7| 5 420,2| 97 508,1| 4 917,8| 4 886,1| 2 134,2| 204,8| 31,7| 428 083,1| | | |департамент Секретаріату| | | | | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0411000| |Секретаріат Кабінету | 423 165,3| 325 657,2| 172 396,7| 5 420,2| 97 508,1| 4 917,8| 4 886,1| 2 134,2| 204,8| 31,7| 428 083,1| | | |Міністрів України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0411010| 0111 |Організаційне, | 248 665,9| 217 802,0| 140 875,0| 15,0| 30 863,9| | | | | | 248 665,9| | | |інформаційно-аналітичне | | | | | | | | | | | | | | |та матеріально-технічне | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0411020| 0111 |Організація та | 7 484,0| 7 484,0| | | | | | | | | 7 484,0| | | |здійснення офіційних | | | | | | | | | | | | | | |прийомів керівництвом | | | | | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0411030| 0111 |Обслуговування | 127 649,8| 64 088,3| 27 982,2| 5 405,2| 63 561,5| 4 917,8| 4 886,1| 2 134,2| 204,8| 31,7| 132 567,6| | | |діяльності Кабінету | | | | | | | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0411040| 0111 |Створення спеціальної | 2 832,7| 350,0| | | 2 482,7| | | | | | 2 832,7| | | |інформаційно- | | | | | | | | | | | | | | |телекомунікаційної сис- | | | | | | | | | | | | | | |теми органів виконавчої | | | | | | | | | | | | | | |влади, розвиток та | | | | | | | | | | | | | | |інтеграція | | | | | | | | | | | | | | |інформаційних ресурсів і| | | | | | | | | | | | | | |технологій органів | | | | | | | | | | | | | | |державної влади | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0411050| 0113 |Візити урядових | 25 000,0| 25 000,0| | | | | | | | | 25 000,0| | | |делегацій та відрядження| | | | | | | | | | | | | | |працівників органів | | | | | | | | | | | | | | |державної влади за | | | | | | | | | | | | | | |кордон за рішенням | | | | | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0411060| 0950 |Перепідготовка та | 179,0| 179,0| | | | | | | | | 179,0| | | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | | | | |працівників Секретаріату| | | | | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0411070| 0832 |Фінансова підтримка | 4 459,7| 4 459,7| | | | | | | | | 4 459,7| | | |газети "Урядовий кур'єр"| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0411110| 0810 |Організаційне | 6 894,2| 6 294,2| 3 539,5| | 600,0| | | | | | 6 894,2| | | |забезпечення підготовки | | | | | | | | | | | | | | |та проведення в Україні | | | | | | | | | | | | | | |фінальної частини | | | | | | | | | | | | | | |чемпіонату Європи | | | | | | | | | | | | | | |2012 року з футболу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0500000| |Державна судова | 2 448 631,3| 2 299 764,3| 1 360 719,6| 55 315,3| 148 867,0| 26 914,4| 25 863,4| | | 1 051,0| 2 475 545,7| | | |адміністрація України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501000| |Апарат Державної судової| 2 448 631,3| 2 299 764,3| 1 360 719,6| 55 315,3| 148 867,0| 26 914,4| 25 863,4| | | 1 051,0| 2 475 545,7| | | |адміністрації України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501010| 0330 |Організаційне | 43 966,0| 41 886,5| 25 875,7| 1 661,8| 2 079,5| | | | | | 43 966,0| | | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | | | | |судів та установ судової| | | | | | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501020| 0330 |Здійснення правосуддя | 196 044,7| 193 644,4| 117 753,2| 4 575,0| 2 400,3| 2 246,3| 2 246,3| | | | 198 291,0| | | |місцевими господарськими| | | | | | | | | | | | | | |судами | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501030| 0330 |Здійснення правосуддя | 419 725,7| 415 113,1| 230 768,9| 8 689,5| 4 612,6| 3 905,0| 3 897,0| | | 8,0| 423 630,7| | | |Апеляційним судом | | | | | | | | | | | | | | |України та апеляційними | | | | | | | | | | | | | | |судами | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501040| 0330 |Здійснення правосуддя | 1 315 027,7| 1 273 833,6| 765 386,1| 30 079,1| 41 194,1| 19 015,7| 18 985,7| | | 30,0| 1 334 043,4| | | |місцевими судами | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501050| 0330 |Здійснення правосуддя | 29 747,9| 29 684,1| 15 178,0| 316,9| 63,8| | | | | | 29 747,9| | | |військовими судами | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501080| 0330 |Здійснення правосуддя | 111 480,5| 110 561,5| 67 477,8| 2 278,8| 919,0| 722,4| 722,4| | | | 112 202,9| | | |апеляційними | | | | | | | | | | | | | | |господарськими судами | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501110| 0950 |Підготовка осіб для | 38 935,6| 4 553,8| 2 243,6| 400,4| 34 381,8| | | | | | 38 935,6| | | |зайняття посад | | | | | | | | | | | | | | |професійних суддів, | | | | | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | | | | |суддів та працівників | | | | | | | | | | | | | | |апаратів судів Академією| | | | | | | | | | | | | | |суддів України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501150| 0330 |Виконання рішень судів | 9 500,0| 9 500,0| | | | | | | | | 9 500,0| | | |на користь суддів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501160| 0330 |Здійснення правосуддя | 86 352,9| 81 961,6| 48 883,8| 1 420,2| 4 391,3| 10,0| 5,0| | | 5,0| 86 362,9| | | |апеляційними | | | | | | | | | | | | | | |адміністративними судами| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501170| 0330 |Здійснення правосуддя | 147 800,3| 139 025,7| 87 152,5| 5 893,6| 8 774,6| 15,0| 7,0| | | 8,0| 147 815,3| | | |місцевими | | | | | | | | | | | | | | |адміністративними судами| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501180| 0330 |Придбання (будівництво) | 30 000,0| | | | 30 000,0| | | | | | 30 000,0| | | |житла для суддів | | | | | | | | | | | | | | |Апеляційного суду | | | | | | | | | | | | | | |України, апеляційних і | | | | | | | | | | | | | | |місцевих судів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501600| 0330 |Підтримка судової | 50,0| | | | 50,0| 1 000,0| | | | 1 000,0| 1 050,0| | | |реформи | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501820| 0330 |Забезпечення судів | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | | |належними приміщеннями | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0600000| |Верховний Суд України | 121 786,8| 114 786,8| 56 834,3| 860,0| 7 000,0| 500,0| 500,0| | | | 122 286,8| |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0601000| |Апарат Верховного Суду | 121 786,8| 114 786,8| 56 834,3| 860,0| 7 000,0| 500,0| 500,0| | | | 122 286,8| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0601010| 0330 |Здійснення правосуддя | 121 673,5| 114 673,5| 56 834,3| 860,0| 7 000,0| 500,0| 500,0| | | | 122 173,5| | | |Верховним Судом України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0601020| 0950 |Підвищення кваліфікації | 113,3| 113,3| | | | | | | | | 113,3| | | |суддів та працівників | | | | | | | | | | | | | | |апарату Верховного Суду | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0700000| |Вищий господарський суд | 88 734,2| 76 234,2| 42 761,1| 3 028,0| 12 500,0| | | | | | 88 734,2| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0701000| |Вищий господарський суд | 88 734,2| 76 234,2| 42 761,1| 3 028,0| 12 500,0| | | | | | 88 734,2| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0701010| 0330 |Здійснення правосуддя | 88 734,2| 76 234,2| 42 761,1| 3 028,0| 12 500,0| | | | | | 88 734,2| | | |Вищим господарським | | | | | | | | | | | | | | |судом України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0750000| |Вищий адміністративний | 74 536,7| 56 311,7| 36 688,5| 1 330,9| 18 225,0| 10,0| 10,0| | | | 74 546,7| | | |суд України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0751000| |Апарат Вищого | 74 536,7| 56 311,7| 36 688,5| 1 330,9| 18 225,0| 10,0| 10,0| | | | 74 546,7| | | |адміністративного суду | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0751010| 0330 |Здійснення правосуддя | 74 536,7| 56 311,7| 36 688,5| 1 330,9| 18 225,0| 10,0| 10,0| | | | 74 546,7| | | |Вищим адміністративним | | | | | | | | | | | | | | |судом України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0800000| |Конституційний Суд | 61 105,8| 54 778,1| 31 802,8| 880,0| 6 327,7| | | | | | 61 105,8| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0801000| |Конституційний Суд | 61 105,8| 54 778,1| 31 802,8| 880,0| 6 327,7| | | | | | 61 105,8| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0801010| 0330 |Забезпечення | 61 105,8| 54 778,1| 31 802,8| 880,0| 6 327,7| | | | | | 61 105,8| | | |конституційної | | | | | | | | | | | | | | |юрисдикції в Україні | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0900000| |Генеральна прокуратура | 1 139 188,9| 1 095 372,4| 738 517,0| 21 421,7| 43 816,5| 560,0| 360,0| | | 200,0| 1 139 748,9| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0901000| |Генеральна прокуратура | 1 139 188,9| 1 095 372,4| 738 517,0| 21 421,7| 43 816,5| 560,0| 360,0| | | 200,0| 1 139 748,9| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0901010| 0360 |Нагляд органів | 1 110 134,2| 1 080 171,7| 729 770,5| 21 042,5| 29 962,5| 60,0| 60,0| | | | 1 110 194,2| | | |прокуратури за | | | | | | | | | | | | | | |додержанням законів та | | | | | | | | | | | | | | |представницькі функції в| | | | | | | | | | | | | | |суді | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0901020| 0942 |Підготовка кадрів та | 29 054,7| 15 200,7| 8 746,5| 379,2| 13 854,0| 500,0| 300,0| | | 200,0| 29 554,7| | | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | | | | |прокурорсько-слідчих | | | | | | | | | | | | | | |кадрів Академією | | | | | | | | | | | | | | |прокуратури України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1000000| |Міністерство внутрішніх | 7 277 512,4| 7 030 625,5| 4 872 769,3| 191 016,8| 246 886,9| 1 776| 1 579 028,3| 565 512,8| 46 761,4| 197 520,8| 9 054 061,5| | | |справ України | | | | | | 549,1| | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001000| |Апарат Міністерства | 6 393 292,5| 6 194 332,0| 4 330 680,9| 161 328,3| 198 960,5| 1 691| 1 502 180,7| 533 208,7| 44 931,2| 189 492,6| 8 084 965,8| | | |внутрішніх справ України| | | | | | 673,3| | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001010| 0310 |Керівництво та | 240 516,4| 240 516,4| 178 779,3| 4 000,0| | 980,0| 930,0| | | 50,0| 241 496,4| | | |управління діяльністю | | | | | | | | | | | | | | |органів внутрішніх справ| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001020| 0310 |Створення та | 56 883,9| 24 883,9| | | 32 000,0| | | | | | 56 883,9| | | |функціонування Державної| | | | | | | | | | | | | | |інформаційної системи | | | | | | | | | | | | | | |реєстраційного обліку | | | | | | | | | | | | | | |фізичних осіб та їх | | | | | | | | | | | | | | |документування | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001040| 0310 |Участь органів | 29 443,3| 9 443,3| 3 582,0| 512,1| 20 000,0| | | | | | 29 443,3| | | |внутрішніх справ у | | | | | | | | | | | | | | |боротьбі з нелегальною | | | | | | | | | | | | | | |міграцією, створення та | | | | | | | | | | | | | | |утримання пунктів | | | | | | | | | | | | | | |розміщення незаконних | | | | | | | | | | | | | | |мігрантів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001050| 0310 |Забезпечення захисту | 5 376 288,3| 5 295 478,3| 3 750 098,2| 115 993,6| 80 810,0| 1 446| 1 284 035,0| 439 803,7| 30 928,2| 162 148,9| 6 822 472,2| | | |прав і свобод громадян, | | | | | | 183,9| | | | | | | | |суспільства і держави | | | | | | | | | | | | | | |від протиправних | | | | | | | | | | | | | | |посягань, охорона | | | | | | | | | | | | | | |громадського порядку | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001070| 0380 |Участь органів | 15 944,5| 15 268,5| 13 163,0| 43,1| 676,0| 14 243,7| 8 123,9| 4 203,9| 55,0| 6 119,8| 30 188,2| | | |внутрішніх справ у | | | | | | | | | | | | | | |міжнародних миротворчих | | | | | | | | | | | | | | |операціях | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001080| 0942 |Підготовка кадрів для | 267 595,8| 267 595,8| 172 637,5| 20 272,1| | 162 297,9| 146 638,3| 77 372,5| 9 049,9| 15 659,6| 429 893,7| | | |органів внутрішніх справ| | | | | | | | | | | | | | |вищими закладами освіти | | | | | | | | | | | | | | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001100| 0721 |Медичне забезпечення | 216 650,8| 206 650,8| 124 186,4| 17 963,0| 10 000,0| 59 704,3| 54 664,4| 10 543,9| 4 398,8| 5 039,9| 276 355,1| | | |працівників, осіб | | | | | | | | | | | | | | |рядового і | | | | | | | | | | | | | | |начальницького складу | | | | | | | | | | | | | | |органів внутрішніх справ| | | | | | | | | | | | | | |та військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | | |внутрішніх військ | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001130| 0910 |Дошкільна, позашкільна | 26 369,2| 26 369,2| 13 293,6| 2 491,7| | 5 569,3| 5 162,5| 336,0| 405,2| 406,8| 31 938,5| | | |освіта та заходи з | | | | | | | | | | | | | | |позашкільної роботи з | | | | | | | | | | | | | | |дітьми працівників, осіб| | | | | | | | | | | | | | |рядового та | | | | | | | | | | | | | | |начальницького складу | | | | | | | | | | | | | | |органів внутрішніх справ| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001160| 0310 |Забезпечення заходів | 1 456,1| 181,6| | | 1 274,5| | | | | | 1 456,1| | | |спеціальними | | | | | | | | | | | | | | |підрозділами по боротьбі| | | | | | | | | | | | | | |з організованою | | | | | | | | | | | | | | |злочинністю Міністерства| | | | | | | | | | | | | | |внутрішніх справ України| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001170| 0370 |Наукове та | 2 063,1| 2 063,1| 1 462,5| 52,7| | | | | | | 2 063,1| | | |інформаційно-аналітичне | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення заходів по | | | | | | | | | | | | | | |боротьбі з організованою| | | | | | | | | | | | | | |злочинністю і корупцією | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001180| 0310 |Забезпечення особистої | 95 811,1| 95 811,1| 73 478,4| | | 2 694,2| 2 626,6| 948,7| 94,1| 67,6| 98 505,3| | | |безпеки суддів і членів | | | | | | | | | | | | | | |їх сімей, охорони | | | | | | | | | | | | | | |приміщень суду, | | | | | | | | | | | | | | |громадського порядку під| | | | | | | | | | | | | | |час здійснення | | | | | | | | | | | | | | |правосуддя | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001190| 1062 |Будівництво (придбання) | 48 000,0| | | | 48 000,0| | | | | | 48 000,0| | | |житла для осіб рядового | | | | | | | | | | | | | | |і начальницького складу | | | | | | | | | | | | | | |органів внутрішніх справ| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001200| 0810 |Державна підтримка | 16 270,0| 10 070,0| | | 6 200,0| | | | | | 16 270,0| | | |фізкультурно-спортивного| | | | | | | | | | | | | | |товариства "Динамо" | | | | | | | | | | | | | | |Україна на організацію | | | | | | | | | | | | | | |та проведення роботи | | | | | | | | | | | | | | |серед працівників і | | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | | |правоохоронних органів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1003000| |Головне управління | 884 219,9| 836 293,5| 542 088,4| 29 688,5| 47 926,4| 84 875,8| 76 847,6| 32 304,1| 1 830,2| 8 028,2| 969 095,7| | | |внутрішніх військ | | | | | | | | | | | | | | |Міністерства внутрішніх | | | | | | | | | | | | | | |справ України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1003010| 0310 |Керівництво та | 35 110,9| 35 110,9| 25 721,2| | | | | | | | 35 110,9| | | |управління внутрішніми | | | | | | | | | | | | | | |військами | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1003020| 0310 |Участь внутрішніх військ| 677 523,4| 641 213,0| 408 841,4| 26 074,5| 36 310,4| 26 865,0| 22 465,0| 1 220,0| 800,0| 4 400,0| 704 388,4| | | |в охороні громадського | | | | | | | | | | | | | | |порядку та боротьбі із | | | | | | | | | | | | | | |злочинністю, конвоювання| | | | | | | | | | | | | | |арештованих і засуджених| | | | | | | | | | | | | | |та охорона підсудних під| | | | | | | | | | | | | | |час судових процесів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1003030| 0380 |Охорона особливо | 98 568,9| 98 568,9| 67 234,9| 1 451,0| | 48 199,0| 46 260,8| 29 611,1| 283,2| 1 938,2| 146 767,9| | | |важливих державних | | | | | | | | | | | | | | |об'єктів, дипломатичних | | | | | | | | | | | | | | |та консульських | | | | | | | | | | | | | | |представництв іноземних | | | | | | | | | | | | | | |держав на території | | | | | | | | | | | | | | |України, супроводження | | | | | | | | | | | | | | |перевезення ядерних | | | | | | | | | | | | | | |матеріалів по території | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1003070| 0942 |Підготовка кадрів для | 52 526,9| 51 910,9| 34 527,4| 1 513,1| 616,0| 3 033,8| 2 683,8| 763,0| 87,0| 350,0| 55 560,7| | | |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | | | | | | | |України вищими | | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами | | | | | | | | | | | | | | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1003080| 0731 |Стаціонарне лікування | 9 489,8| 9 489,8| 5 763,5| 649,9| | 6 778,0| 5 438,0| 710,0| 660,0| 1 340,0| 16 267,8| | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | | |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | | | | | | | |України у власних | | | | | | | | | | | | | | |медичних закладах | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1003090| 1062 |Будівництво (придбання) | 11 000,0| | | | 11 000,0| | | | | | 11 000,0| | | |житла для | | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | | |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1100000| |Міністерство палива та | 2 110 587,4| 58 799,1| 15 728,3| 1 017,7| 2 051 788,3| 2 961 496,2| 27 280,2| | 15,0| 2 934 216,0| 5 072 083,6| | | |енергетики України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1101000| |Апарат Міністерства | 2 110 587,4| 58 799,1| 15 728,3| 1 017,7| 2 051 788,3| 2 961 496,2| 27 280,2| | 15,0| 2 934 216,0| 5 072 083,6| | | |палива та енергетики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1101010| 0434 |Загальне керівництво та | 25 753,6| 24 853,6| 15 728,3| 1 017,7| 900,0| 126,5| 126,5| | 15,0| | 25 880,1| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |паливно-енергетичного | | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1101030| 0483 |Прикладні наукові та | 13 546,7| | | | 13 546,7| | | | | | 13 546,7| | | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | | | | |сфері | | | | | | | | | | | | | | |паливно-енергетичного | | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1101080| 0434 |Заходи з реалізації | | | | | | 229 860,4| | | | 229 860,4| 229 860,4| | | |Комплексної програми | | | | | | | | | | | | | | |створення | | | | | | | | | | | | | | |ядерно-паливного циклу в| | | | | | | | | | | | | | |Україні та Державної | | | | | | | | | | | | | | |програми приведення | | | | | | | | | | | | | | |небезпечних об'єктів | | | | | | | | | | | | | | |виробничого об'єднання | | | | | | | | | | | | | | |"Придніпровський | | | | | | | | | | | | | | |хімічний завод" в | | | | | | | | | | | | | | |екологічно безпечний | | | | | | | | | | | | | | |стан і забезпечення | | | | | | | | | | | | | | |захисту населення | | | | | | | | | | | | | | |від шкідливого впливу | | | | | | | | | | | | | | |іонізуючого випроміню- | | | | | | | | | | | | | | |вання ( |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1101090| 0942 |Підготовка фахівців для | 40 905,5| 30 905,5| | | 10 000,0| 29 906,7| 21 254,7| | | 8 652,0| 70 812,2| | | |підприємств | | | | | | | | | | | | | | |ядерно-промислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | | | |Севастопольським | | | | | | | | | | | | | | |національним | | | | | | | | | | | | | | |університетом ядерної | | | | | | | | | | | | | | |енергії та промисловості| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1101130| 0483 |Фінансова підтримка | 716,6| | | | 716,6| | | | | | 716,6| | | |розвитку наукової | | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури у сфері | | | | | | | | | | | | | | |енергетики | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1101140| 0434 |Фізичний захист ядерних | 37 475,0| 3 040,0| | | 34 435,0| | | | | | 37 475,0| | | |установок та ядерних | | | | | | | | | | | | | | |матеріалів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1101390| 0433 |Будівництво енергоблоків| | | | | | 352 047,0| | | | 352 047,0| 352 047,0| | | |атомних, | | | | | | | | | | | | | | |гідроакумулюючих, інших | | | | | | | | | | | | | | |електростанцій, | | | | | | | | | | | | | | |магістральних, гірських,| | | | | | | | | | | | | | |сільських ліній | | | | | | | | | | | | | | |електропередачі, | | | | | | | | | | | | | | |підстанцій, | | | | | | | | | | | | | | |теплоелектроцентралей, а| | | | | | | | | | | | | | |також здешевлення | | | | | | | | | | | | | | |кредитів на створення | | | | | | | | | | | | | | |запасів твердого палива | | | | | | | | | | | | | | |для теплоелектростанцій | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1101420| 0432 |Компенсація НАК | 1 992 190,0| | | | 1 992 190,0| 2 343 656,6| | | | 2 343 656,6| 4 335 846,6| | | |"Нафтогаз України" | | | | | | | | | | | | | | |різниці між цінами | | | | | | | | | | | | | | |закупівлі імпортованого | | | | | | | | | | | | | | |природного газу та його | | | | | | | | | | | | | | |реалізації суб'єктам | | | | | | | | | | | | | | |господарювання на | | | | | | | | | | | | | | |виробництво теплової | | | | | | | | | | | | | | |енергії, яка | | | | | | | | | | | | | | |споживається населенням | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1101630| 0433 |Впровадження Програми | | | | | | 5 899,0| 5 899,0| | | | 5 899,0| | | |реформування та розвитку| | | | | | | | | | | | | | |енергетичного сектора | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1200000| |Міністерство економіки | 273 209,4| 204 367,8| 120 157,0| 7 372,5| 68 841,6| 4 289,2| 170,4| 74,3| | 4 118,8| 277 498,6| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1201000| |Апарат Міністерства | 181 195,0| 165 533,7| 95 698,5| 6 241,7| 15 661,3| 4 289,2| 170,4| 74,3| | 4 118,8| 185 484,2| | | |економіки України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1201010| 0132 |Керівництво та | 152 303,6| 148 583,6| 95 204,4| 6 241,7| 3 720,0| | | | | | 152 303,6| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | | | | | | | | | |планування і | | | | | | | | | | | | | | |прогнозування економіки | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1201020| 0411 |Внески України до | 2 163,4| 2 163,4| | | | | | | | | 2 163,4| | | |бюджету ГАТТ/СОТ | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1201030| 0411 |Забезпечення | 4 948,9| 4 948,9| | | | | | | | | 4 948,9| | | |двостороннього | | | | | | | | | | | | | | |співробітництва України | | | | | | | | | | | | | | |з іноземними державами | | | | | | | | | | | | | | |та міжнародними | | | | | | | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1201040| 0411 |Інформаційне та | 2 300,0| 2 300,0| | | | | | | | | 2 300,0| | | |організаційне | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення участі | | | | | | | | | | | | | | |України у міжнародних | | | | | | | | | | | | | | |форумах, конференціях, | | | | | | | | | | | | | | |виставках | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1201070| 0481 |Прикладні наукові та | 12 311,5| 681,4| | | 11 630,1| 2 000,0| 65,0| | | 1 935,0| 14 311,5| | | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням, | | | | | | | | | | | | | | |фінансова підтримка | | | | | | | | | | | | | | |підготовки наукових | | | | | | | | | | | | | | |кадрів у сфері економіки| | | | | | | | | | | | | | |і торгівлі | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1201080| 0487 |Проведення | 77,7| 77,7| | | | | | | | | 77,7| | | |науково-практичних | | | | | | | | | | | | | | |конференцій і семінарів | | | | | | | | | | | | | | |з економічних проблем | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1201090| 0950 |Підвищення кваліфікації | 1 196,6| 1 196,6| 494,1| | | 106,4| 105,4| 74,3| | 1,0| 1 303,0| | | |державних службовців у | | | | | | | | | | | | | | |сфері економіки | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1201110| 0950 |Перепідготовка | 4 509,2| 4 509,2| | | | | | | | | 4 509,2| | | |управлінських кадрів для| | | | | | | | | | | | | | |сфери підприємництва | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1201120| 0832 |Фінансова підтримка | 318,5| 277,8| | | 40,7| | | | | | 318,5| | | |журналу "Економіка | | | | | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1201150| 0113 |Забезпечення діяльності | 702,0| 702,0| | | | | | | | | 702,0| | | |Організаційної групи ЄЕП| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1201610| 0481 |Заходи щодо зміцнення | 363,6| 93,1| | | 270,5| 2 182,8| | | | 2 182,8| 2 546,4| | | |інформаційної бази для | | | | | | | | | | | | | | |прийняття рішень і | | | | | | | | | | | | | | |прогнозування | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1202000| |Державний комітет | 91 869,2| 38 834,1| 24 458,5| 1 130,8| 53 035,1| | | | | | 91 869,2| | | |України з питань | | | | | | | | | | | | | | |технічного регулювання | | | | | | | | | | | | | | |та споживчої політики | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1202010| 0411 |Керівництво та | 41 809,1| 37 734,1| 24 458,5| 1 130,8| 4 075,0| | | | | | 41 809,1| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |технічного регулювання | | | | | | | | | | | | | | |та споживчої політики | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1202030| 0481 |Прикладні наукові та | 7 499,0| | | | 7 499,0| | | | | | 7 499,0| | | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | | | | |сфері стандартизації, | | | | | | | | | | | | | | |метрології та еталонної | | | | | | | | | | | | | | |бази | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1202050| 0487 |Збереження та | 300,0| | | | 300,0| | | | | | 300,0| | | |функціонування | | | | | | | | | | | | | | |національної еталонної | | | | | | | | | | | | | | |бази | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1202060| 0473 |Державний нагляд за | 7 061,1| | | | 7 061,1| | | | | | 7 061,1| | | |додержанням стандартів, | | | | | | | | | | | | | | |державний метрологічний | | | | | | | | | | | | | | |нагляд | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1202070| 0411 |Гармонізація | 11 700,0| | | | 11 700,0| | | | | | 11 700,0| | | |національних стандартів | | | | | | | | | | | | | | |з міжнародними та | | | | | | | | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1202080| 0411 |Виробництво та | 1 100,0| 1 100,0| | | | | | | | | 1 100,0| | | |розповсюдження | | | | | | | | | | | | | | |соціальної рекламної | | | | | | | | | | | | | | |інформації про шкоду | | | | | | | | | | | | | | |тютюнопаління та | | | | | | | | | | | | | | |зловживання алкогольних | | | | | | | | | | | | | | |напоїв | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1202090| 0411 |Придбання та | 12 000,0| | | | 12 000,0| | | | | | 12 000,0| | | |функціонування | | | | | | | | | | | | | | |пересувних лабораторій з| | | | | | | | | | | | | | |контролю якості та | | | | | | | | | | | | | | |безпеки нафтопродуктів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1202130| 0487 |Забезпечення | 2 400,0| | | | 2 400,0| | | | | | 2 400,0| | | |функціонування державних| | | | | | | | | | | | | | |служб | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1202140| 0481 |Проведення незалежної | 8 000,0| | | | 8 000,0| | | | | | 8 000,0| | | |експертизи якості | | | | | | | | | | | | | | |товарів, сировини, | | | | | | | | | | | | | | |матеріалів, | | | | | | | | | | | | | | |напівфабрикатів та | | | | | | | | | | | | | | |комплектуючих виробів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1204000| |Державна інспекція з | 145,2| | | | 145,2| | | | | | 145,2| | | |контролю за цінами | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1204020| 0481 |Прикладні розробки у | 145,2| | | | 145,2| | | | | | 145,2| | | |сфері державного | | | | | | | | | | | | | | |контролю за цінами | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1210000| |Міністерство економіки | 40 853,1| 18 993,1| 7 685,8| 1 567,0| 21 860,0| | | | | | 40 853,1| | | |України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1211000| |Міністерство економіки | 40 853,1| 18 993,1| 7 685,8| 1 567,0| 21 860,0| | | | | | 40 853,1| | | |України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1211050| 0220 |Мобілізаційна підготовка| 26 353,1| 18 993,1| 7 685,8| 1 567,0| 7 360,0| | | | | | 26 353,1| | | |галузей національної | | | | | | | | | | | | | | |економіки України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1211080| 0180 |Субвенція з державного | 14 500,0| | | | 14 500,0| | | | | | 14 500,0| | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Одеської області| | | | | | | | | | | | | | |на берегоукріплювальні | | | | | | | | | | | | | | |роботи на о. Зміїний | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1300000| |Міністерство вугільної | 3 725 119,5| 265 473,8| 12 173,9| 474,0| 3 459 645,7| 3 444 609,5| 530,1| | | 3 444 079,4| 7 169 729,0| | | |промисловості України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1301000| |Апарат Міністерства | 3 725 119,5| 265 473,8| 12 173,9| 474,0| 3 459 645,7| 3 444 609,5| 530,1| | | 3 444 079,4| 7 169 729,0| | | |вугільної промисловості | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1301010| 0431 |Загальне керівництво та | 22 554,4| 20 297,8| 12 173,9| 474,0| 2 256,6| 530,1| 530,1| | | | 23 084,5| | | |управління у вугільній | | | | | | | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1301030| 0483 |Прикладні наукові та | 46 369,2| | | | 46 369,2| | | | | | 46 369,2| | | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | | | | |вугледобувній | | | | | | | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1301070| 0431 |Реструктуризація | 357 020,5| | | | 357 020,5| 446 656,5| | | | 446 656,5| 803 677,0| | | |вугільної та | | | | | | | | | | | | | | |торфодобувної | | | | | | | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1301080| 0320 |Гірничорятувальні заходи| 280 176,0| 245 176,0| | | 35 000,0| | | | | | 280 176,0| | | |на вугледобувних | | | | | | | | | | | | | | |підприємствах | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1301090| 0431 |Державна підтримка | 2 228 623,9| | | | 2 228 623,9| 1 602 579,4| | | | 1 602 579,4| 3 831 203,3| | | |вугледобувних | | | | | | | | | | | | | | |підприємств (включаючи | | | | | | | | | | | | | | |підприємства з видобутку| | | | | | | | | | | | | | |бурого вугілля) на | | | | | | | | | | | | | | |часткове покриття витрат| | | | | | | | | | | | | | |із собівартості | | | | | | | | | | | | | | |продукції, у тому числі | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення гарантійних| | | | | | | | | | | | | | |зобов'язань по | | | | | | | | | | | | | | |поверненню бюджетних | | | | | | | | | | | | | | |позик, а також погашення| | | | | | | | | | | | | | |простроченої | | | | | | | | | | | | | | |заборгованості за | | | | | | | | | | | | | | |електричну енергію, яка | | | | | | | | | | | | | | |утворилася у минулих | | | | | | | | | | | | | | |роках, у сумі | | | | | | | | | | | | | | |1019403,3 тис. грн. | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1301100| 0431 |Державна підтримка | 585 219,5| | | | 585 219,5| 1 394 843,5| | | | 1 394 843,5| 1 980 063,0| | | |підприємств з видобутку | | | | | | | | | | | | | | |кам'яного вугілля, | | | | | | | | | | | | | | |лігніту (бурого вугілля)| | | | | | | | | | | | | | |і торфу на будівництво, | | | | | | | | | | | | | | |технічне переоснащення | | | | | | | | | | | | | | |та капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | | |гірничошахтного | | | | | | | | | | | | | | |обладнання, в тому числі| | | | | | | | | | | | | | |торфяній промисловості -| | | | | | | | | | | | | | |25000,0 тис.грн., а | | | | | | | | | | | | | | |також на здешевлення | | | | | | | | | | | | | | |кредитів для будівництва| | | | | | | | | | | | | | |та технічного | | | | | | | | | | | | | | |переоснащення вугле- і | | | | | | | | | | | | | | |торфодобувних | | | | | | | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1301120| 0431 |Охорона праці та | 105 156,0| | | | 105 156,0| | | | | | 105 156,0| | | |підвищення техніки | | | | | | | | | | | | | | |безпеки на вугледобувних| | | | | | | | | | | | | | |та шахтобудівельних | | | | | | | | | | | | | | |підприємствах (включаючи| | | | | | | | | | | | | | |підприємства з видобутку| | | | | | | | | | | | | | |бурого вугілля), у тому | | | | | | | | | | | | | | |числі дегазація | | | | | | | | | | | | | | |вугільних пластів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1301130| 0431 |Заходи по передачі | 100 000,0| | | | 100 000,0| | | | | | 100 000,0| | | |об'єктів соціальної | | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури, які | | | | | | | | | | | | | | |перебувають на балансі | | | | | | | | | | | | | | |вугледобувних | | | | | | | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1400000| |Міністерство закордонних| 856 506,5| 752 496,1| 66 168,4| 25 676,8| 104 010,4| 19 004,7| 16 048,3| 3 100,7| 538,7| 2 956,4| 875 511,2| | | |справ України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1401000| |Апарат Міністерства | 856 506,5| 752 496,1| 66 168,4| 25 676,8| 104 010,4| 19 004,7| 16 048,3| 3 100,7| 538,7| 2 956,4| 875 511,2| | | |закордонних справ | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1401010| 0113 |Керівництво та | 71 283,0| 69 383,0| 44 008,1| 3 117,7| 1 900,0| | | | | | 71 283,0| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |державної політики щодо | | | | | | | | | | | | | | |зовнішніх відносин | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1401020| 0113 |Внески України до | 78 570,0| 78 570,0| | | | | | | | | 78 570,0| | | |бюджету ООН, органів і | | | | | | | | | | | | | | |спеціальних установ | | | | | | | | | | | | | | |системи ООН та інших | | | | | | | | | | | | | | |міжнародних організацій | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1401030| 0113 |Функціонування | 580 196,0| 549 199,6| 19 907,5| 21 255,1| 30 996,4| 18 378,9| 15 422,5| 2 940,7| 519,2| 2 956,4| 598 574,9| | | |закордонних | | | | | | | | | | | | | | |дипломатичних установ | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1401040| 0113 |Розширення мережі | 53 300,0| 300,0| | | 53 000,0| | | | | | 53 300,0| | | |власності України за | | | | | | | | | | | | | | |кордоном для потреб | | | | | | | | | | | | | | |дипломатичних установ | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1401050| 0113 |Реалізація Міністерством| 8 000,0| 8 000,0| | | | | | | | | 8 000,0| | | |закордонних справ | | | | | | | | | | | | | | |України повноважень з | | | | | | | | | | | | | | |проведення зовнішньої | | | | | | | | | | | | | | |політики України за | | | | | | | | | | | | | | |кордоном, організація і | | | | | | | | | | | | | | |контроль за діяльністю | | | | | | | | | | | | | | |закордонних | | | | | | | | | | | | | | |дипломатичних установ | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1401070| 0113 |Внески до установ і | 9 664,8| 9 664,8| | | | | | | | | 9 664,8| | | |організацій СНД | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1401080| 0113 |Забезпечення перебування| 4 250,0| 4 250,0| | | | | | | | | 4 250,0| | | |в Україні іноземних | | | | | | | | | | | | | | |делегацій, пов'язаних з | | | | | | | | | | | | | | |офіційними візитами | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1401090| 0113 |Виконання зобов'язань | 1 184,8| 1 184,8| | | | | | | | | 1 184,8| | | |Уряду України щодо | | | | | | | | | | | | | | |функціонування бюро | | | | | | | | | | | | | | |інформації Ради Європи | | | | | | | | | | | | | | |та фінансового | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення членства | | | | | | | | | | | | | | |України в ГУАМ | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1401100| 0950 |Підготовка та підвищення| 6 703,9| 6 553,9| 2 252,8| 1 304,0| 150,0| 525,8| 525,8| 160,0| 19,5| | 7 229,7| | | |кваліфікації кадрів для | | | | | | | | | | | | | | |сфери міжнародних | | | | | | | | | | | | | | |відносин | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1401110| 0113 |Фінансова підтримка | 15 000,0| 13 000,0| | | 2 000,0| | | | | | 15 000,0| | | |забезпечення | | | | | | | | | | | | | | |міжнародного позитивного| | | | | | | | | | | | | | |іміджу України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1401120| 0950 |Підвищення кваліфікації | 412,0| 412,0| | | | | | | | | 412,0| | | |працівників | | | | | | | | | | | | | | |дипломатичної служби, | | | | | | | | | | | | | | |які віднесені до посад | | | | | | | | | | | | | | |п'ятої-сьомої категорій | | | | | | | | | | | | | | |державних службовців | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1401130| 0113 |Виготовлення службових | 7 842,0| 1 878,0| | | 5 964,0| | | | | | 7 842,0| | | |документів, що | | | | | | | | | | | | | | |засвідчують особу, для | | | | | | | | | | | | | | |виїзду за кордон | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1401140| 0113 |Забезпечення | 5 100,0| 5 100,0| | | | | | | | | 5 100,0| | | |представництва України | | | | | | | | | | | | | | |під час розгляду справ у| | | | | | | | | | | | | | |Міжнародному Суді ООН | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1401150| 0829 |Заходи щодо підтримки | 15 000,0| 5 000,0| | | 10 000,0| 100,0| 100,0| | | | 15 100,0| | | |зв'язків з українцями, | | | | | | | | | | | | | | |які проживають за межами| | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1700000| |Державний комітет | 622 030,1| 540 413,1| 204 220,5| 19 582,1| 81 617,0| 100 896,2| 91 113,7| 36 296,5| 1 868,4| 9 782,5| 722 926,3| | | |телебачення і | | | | | | | | | | | | | | |радіомовлення України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1701000| |Апарат Державного | 622 030,1| 540 413,1| 204 220,5| 19 582,1| 81 617,0| 100 896,2| 91 113,7| 36 296,5| 1 868,4| 9 782,5| 722 926,3| | | |комітету телебачення і | | | | | | | | | | | | | | |радіомовлення України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1701010| 0831 |Керівництво та | 14 120,9| 14 120,9| 8 963,4| 301,8| | 150,0| 150,0| | 12,5| | 14 270,9| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |телебачення і | | | | | | | | | | | | | | |радіомовлення | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1701020| 0840 |Прикладні розробки у | 3 493,6| | | | 3 493,6| 1 000,0| 1,5| | | 998,5| 4 493,6| | | |сфері засобів масової | | | | | | | | | | | | | | |інформації, | | | | | | | | | | | | | | |книговидавничої справи | | | | | | | | | | | | | | |та інформаційно- | | | | | | | | | | | | | | |бібліографічної | | | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1701040| 0950 |Підвищення кваліфікації | 2 924,5| 2 181,1| 1 343,0| 48,2| 743,4| 585,4| 544,4| 320,1| 16,0| 41,0| 3 509,9| | | |працівників засобів | | | | | | | | | | | | | | |масової інформації в | | | | | | | | | | | | | | |Укртелерадіопрес- | | | | | | | | | | | | | | |інституті | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1701050| 0824 |Фінансова підтримка | 250,0| 250,0| | | | | | | | | 250,0| | | |творчих спілок у сфері | | | | | | | | | | | | | | |засобів масової | | | | | | | | | | | | | | |інформації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1701070| 0834 |Інформаційно-культурне | 827,3| 687,3| 447,9| 27,6| 140,0| 123,0| 103,0| | 25,0| 20,0| 950,3| | | |забезпечення населення | | | | | | | | | | | | | | |Криму у відродженні та | | | | | | | | | | | | | | |розвитку культур народів| | | | | | | | | | | | | | |Криму | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1701080| 0831 |Виробництво та | 391 677,9| 353 037,9| 190 531,5| 19 194,1| 38 640,0| 92 037,8| 83 314,8| 35 976,4| 1 814,9| 8 723,0| 483 715,7| | | |розповсюдження | | | | | | | | | | | | | | |телерадіопрограм для | | | | | | | | | | | | | | |державних потреб | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1701100| 0832 |Фінансова підтримка | 400,0| 400,0| | | | | | | | | 400,0| | | |преси | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1701110| 0833 |Випуск книжкової | 40 000,0| 40 000,0| | | | | | | | | 40 000,0| | | |продукції за програмою | | | | | | | | | | | | | | |"Українська книга" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1701120| 0834 |Збирання, обробка та | 23 982,7| 21 982,7| | | 2 000,0| | | | | | 23 982,7| | | |розповсюдження офіційної| | | | | | | | | | | | | | |інформаційної продукції | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1701130| 0829 |Державні стипендії | 548,5| 548,5| | | | | | | | | 548,5| | | |видатним діячам | | | | | | | | | | | | | | |інформаційної галузі, | | | | | | | | | | | | | | |дітям журналістів, які | | | | | | | | | | | | | | |загинули або стали | | | | | | | | | | | | | | |інвалідами у зв'язку з | | | | | | | | | | | | | | |виконанням службових | | | | | | | | | | | | | | |обов'язків та премії в | | | | | | | | | | | | | | |інформаційній галузі | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1701150| 0831 |Трансляція | 77 661,1| 77 661,1| | | | 7 000,0| 7 000,0| | | | 84 661,1| | | |телерадіопрограм, | | | | | | | | | | | | | | |вироблених для державних| | | | | | | | | | | | | | |потреб | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1701160| 0850 |Здійснення контролю у | 4 133,9| 4 133,9| 2 934,7| 10,4| | | | | | | 4 133,9| | | |сфері захисту суспільної| | | | | | | | | | | | | | |моралі | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1701170| 0850 |Інформаційне та | 7 400,0| 7 400,0| | | | | | | | | 7 400,0| | | |організаційне | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення участі | | | | | | | | | | | | | | |України у міжнародних | | | | | | | | | | | | | | |форумах, конференціях, | | | | | | | | | | | | | | |виставках | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1701210| 0831 |Технічне переоснащення | 35 000,0| | | | 35 000,0| | | | | | 35 000,0| | | |обласних державних | | | | | | | | | | | | | | |телерадіокомпаній | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1701230| 0822 |Фінансова підтримка | 2 609,7| 1 009,7| | | 1 600,0| | | | | | 2 609,7| | | |державних музичних | | | | | | | | | | | | | | |колективів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1701240| 0834 |Виконання заходів з | 5 000,0| 5 000,0| | | | | | | | | 5 000,0| | | |питань європейської і | | | | | | | | | | | | | | |євроатлантичної | | | | | | | | | | | | | | |інтеграції в | | | | | | | | | | | | | | |інформаційній сфері | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1701250| 0831 |Забезпечення висвітлення| 12 000,0| 12 000,0| | | | | | | | | 12 000,0| | | |Літніх Олімпійських та | | | | | | | | | | | | | | |Паралімпійських Ігор | | | | | | | | | | | | | | |2008 року у м. Пекін | | | | | | | | | | | | | | |(Китай) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1800000| |Міністерство культури і | 1 160 242,7| 1 041 008,9| 153 206,5| 11 376,2| 119 233,8| 103 986,6| 94 599,7| 17 139,1| 930,0| 9 386,9| 1 264 229,3| | | |туризму України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801000| |Апарат Міністерства | 1 001 974,7| 905 037,7| 112 239,9| 8 316,7| 96 937,0| 93 440,2| 84 704,7| 12 839,3| 637,1| 8 735,5| 1 095 414,9| | | |культури і туризму | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801010| 0829 |Загальне керівництво та | 25 360,3| 22 760,3| 14 190,1| 259,7| 2 600,0| | | | | | 25 360,3| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |культури і туризму | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801020| 0840 |Прикладні розробки у | 6 882,9| | | | 6 882,9| 2 700,0| | | | 2 700,0| 9 582,9| | | |сфері розвитку культури | | | | | | | | | | | | | | |і туризму | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801030| 0921 |Надання загальної та | 6 658,5| 5 867,6| 3 173,1| 555,0| 790,9| | | | | | 6 658,5| | | |спеціальної художньої | | | | | | | | | | | | | | |освіти у Державній | | | | | | | | | | | | | | |художній школі імені | | | | | | | | | | | | | | |Т.Г. Шевченка | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801040| 0922 |Надання загальної та | 34 245,5| 32 745,5| 20 133,4| 1 753,1| 1 500,0| 586,4| 560,4| 282,5| 10,5| 26,0| 34 831,9| | | |спеціальної музичної | | | | | | | | | | | | | | |освіти у | | | | | | | | | | | | | | |загальноосвітніх | | | | | | | | | | | | | | |спеціалізованих | | | | | | | | | | | | | | |школах-інтернатах | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801050| 0941 |Підготовка кадрів для | 4 556,4| 4 256,4| | | 300,0| 225,0| 205,0| | | 20,0| 4 781,4| | | |сфери хореографічного | | | | | | | | | | | | | | |мистецтва вищими | | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами I | | | | | | | | | | | | | | |і II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801060| 0942 |Підготовка кадрів для | 178 463,4| 172 763,4| | | 5 700,0| 30 690,4| 28 732,8| | | 1 957,6| 209 153,8| | | |сфери культури і | | | | | | | | | | | | | | |мистецтва вищими | | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами | | | | | | | | | | | | | | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801070| 0950 |Підвищення кваліфікації,| 5 853,1| 5 703,1| 3 184,8| 551,8| 150,0| 17 851,2| 17 251,2| 11 194,0| 390,0| 600,0| 23 704,3| | | |перепідготовка кадрів та| | | | | | | | | | | | | | |підготовка | | | | | | | | | | | | | | |науково-педагогічних | | | | | | | | | | | | | | |кадрів у сфері культури | | | | | | | | | | | | | | |і мистецтва Державною | | | | | | | | | | | | | | |академією керівних | | | | | | | | | | | | | | |кадрів культури і | | | | | | | | | | | | | | |мистецтв | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801080| 0990 |Методичне забезпечення | 667,1| 599,3| 301,7| | 67,8| | | | | | 667,1| | | |діяльності навчальних | | | | | | | | | | | | | | |закладів у галузі | | | | | | | | | | | | | | |культури і мистецтва | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801090| 0990 |Підготовка кадрів | 1 090,5| 1 042,5| 629,9| 32,3| 48,0| 33,0| 33,0| | | | 1 123,5| | | |акторської майстерності | | | | | | | | | | | | | | |для національних | | | | | | | | | | | | | | |мистецьких та творчих | | | | | | | | | | | | | | |колективів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801100| 0824 |Фінансова підтримка | 9 311,1| 9 311,1| | | | | | | | | 9 311,1| | | |національних творчих | | | | | | | | | | | | | | |спілок у сфері культури | | | | | | | | | | | | | | |і мистецтва | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | | |в тому числі Національна| 3 000,0| 3 000,0| | | | | | | | | 3 000,0| | | |спілка письменників | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801110| 0821 |Фінансова підтримка | 208 452,9| 196 952,9| | | 11 500,0| | | | | | 208 452,9| | | |національних театрів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801120| 0822 |Фінансова підтримка | 157 139,6| 153 939,6| | | 3 200,0| | | | | | 157 139,6| | | |національних та | | | | | | | | | | | | | | |державних художніх | | | | | | | | | | | | | | |колективів, концертних і| | | | | | | | | | | | | | |циркових організацій | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801130| 0829 |Гранти Президента | 1 000,0| 1 000,0| | | | | | | | | 1 000,0| | | |України молодим діячам | | | | | | | | | | | | | | |мистецтва для створення | | | | | | | | | | | | | | |і реалізації творчих | | | | | | | | | | | | | | |проектів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801140| 0829 |Премії і стипендії за | 2 979,4| 2 979,4| | | | | | | | | 2 979,4| | | |видатні досягнення у | | | | | | | | | | | | | | |галузі культури, | | | | | | | | | | | | | | |літератури і мистецтва | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801150| 0829 |Поповнення експозицій | 12 797,4| 1 900,0| | | 10 897,4| | | | | | 12 797,4| | | |музеїв та репертуарів | | | | | | | | | | | | | | |театрів і концертних та | | | | | | | | | | | | | | |циркових організацій | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801160| 0829 |Фінансова підтримка | 1 000,0| 1 000,0| | | | 1 500,0| 1 500,0| | | | 2 500,0| | | |гастрольної діяльності | | | | | | | | | | | | | | |вітчизняних виконавців | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801170| 0829 |Здійснення | 39 050,0| 39 050,0| | | | | | | | | 39 050,0| | | |концертно-мистецьких та | | | | | | | | | | | | | | |культурологічних | | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавних | | | | | | | | | | | | | | |заходів і державна | | | | | | | | | | | | | | |підтримка регіональних | | | | | | | | | | | | | | |культурних ініціатив та | | | | | | | | | | | | | | |аматорського мистецтва | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801180| 0829 |Заходи щодо зміцнення | 4 500,0| | | | 4 500,0| | | | | | 4 500,0| | | |матеріально-технічної | | | | | | | | | | | | | | |бази закладів культури | | | | | | | | | | | | | | |системи Міністерства | | | | | | | | | | | | | | |культури і туризму | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801190| 0825 |Бібліотечна справа | 52 793,9| 46 793,9| 27 829,0| 1 544,1| 6 000,0| 977,5| 841,0| 209,8| 21,7| 136,5| 53 771,4| |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801200| 0826 |Музейна справа та | 81 016,5| 76 216,5| 41 043,9| 3 428,9| 4 800,0| 3 819,3| 2 724,1| 734,1| 206,9| 1 095,2| 84 835,8| | | |виставкова діяльність | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801220| 0960 |Підготовка кадрів | 329,6| 329,6| 241,7| | | 276,0| 264,7| 185,0| | 11,3| 605,6| | | |Дитячою хореографічною | | | | | | | | | | | | | | |школою при Національному| | | | | | | | | | | | | | |заслуженому академічному| | | | | | | | | | | | | | |ансамблі танцю України | | | | | | | | | | | | | | |ім. Вірського | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801240| 0829 |Здійснення | 2 457,3| 2 457,3| 1 512,3| 191,8| | 387,7| 387,7| 233,9| 8,0| | 2 845,0| | | |культурно-інформаційної | | | | | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | | | | | |культурно-просвітницької| | | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801260| 0829 |Заходи з відтворення | 1 500,0| 1 500,0| | | | | | | | | 1 500,0| | | |культури національних | | | | | | | | | | | | | | |меншин | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801270| 0829 |Заходи щодо встановлення| 5 200,0| 5 200,0| | | | | | | | | 5 200,0| | | |культурних зв'язків з | | | | | | | | | | | | | | |українською діаспорою | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801290| 0829 |Заходи Всеукраїнського | 3 000,0| 3 000,0| | | | | | | | | 3 000,0| | | |товариства "Просвіта" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801300| 0832 |Фінансова підтримка | 5 194,5| 5 194,5| | | | | | | | | 5 194,5| | | |друкованих періодичних | | | | | | | | | | | | | | |видань культурологічного| | | | | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | | | | | |літературно-художнього | | | | | | | | | | | | | | |напрямку | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801310| 0825 |Забезпечення розвитку та| 40 000,0| 12 000,0| | | 28 000,0| | | | | | 40 000,0| | | |застосування української| | | | | | | | | | | | | | |мови | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801320| 0829 |Заходи з виявлення та | 8 000,0| 8 000,0| | | | | | | | | 8 000,0| | | |підтримки творчо | | | | | | | | | | | | | | |обдарованих дітей та | | | | | | | | | | | | | | |молоді | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | | |в тому числі на | 5 000,0| 5 000,0| | | | | | | | | 5 000,0| | | |підготовку та проведення| | | | | | | | | | | | | | |Всеукраїнського | | | | | | | | | | | | | | |телевізійного дитячого | | | | | | | | | | | | | | |конкурсу "Крок до зірок"| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1801330| 0942 |Підготовка кадрів для | 102 474,8| 92 474,8| | | 10 000,0| 34 393,7| 32 204,8| | | 2 188,9| 136 868,5| | | |сфери культури і | | | | | | | | | | | | | | |мистецтва Київським | | | | | | | | | | | | | | |національним | | | | | | | | | | | | | | |університетом культури і| | | | | | | | | | | | | | |мистецтв | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1802000| |Державна служба з питань| 80 420,8| 67 984,2| 40 966,6| 3 059,5| 12 436,6| 9 796,4| 9 245,0| 4 299,8| 292,9| 551,4| 90 217,2| | | |національної культурної | | | | | | | | | | | | | | |спадщини | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1802030| 0827 |Збереження | 79 120,8| 66 684,2| 40 966,6| 3 059,5| 12 436,6| 9 796,4| 9 245,0| 4 299,8| 292,9| 551,4| 88 917,2| | | |історико-культурної | | | | | | | | | | | | | | |спадщини в заповідниках | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1802040| 0829 |Заходи з охорони | 1 300,0| 1 300,0| | | | | | | | | 1 300,0| | | |культурної спадщини, | | | | | | | | | | | | | | |паспортизація, | | | | | | | | | | | | | | |інвентаризація та | | | | | | | | | | | | | | |реставрація пам'яток | | | | | | | | | | | | | | |культурної спадщини | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1804000| |Державна служба туризму | 25 097,2| 16 837,0| | | 8 260,2| | | | | | 25 097,2| | | |і курортів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1804020| 0472 |Фінансова підтримка | 4 800,0| 500,0| | | 4 300,0| | | | | | 4 800,0| | | |створення умов безпеки | | | | | | | | | | | | | | |туристів та розбудови | | | | | | | | | | | | | | |туристичної | | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури | | | | | | | | | | | | | | |міжнародних транспортних| | | | | | | | | | | | | | |коридорів та магістралей| | | | | | | | | | | | | | |в Україні | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1804030| 0472 |Фінансова підтримка | 20 297,2| 16 337,0| | | 3 960,2| | | | | | 20 297,2| | | |розвитку туризму | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1805000| |Державна служба контролю| 150,0| 150,0| | | | | | | | | 150,0| | | |за переміщенням | | | | | | | | | | | | | | |культурних цінностей | | | | | | | | | | | | | | |через державний кордон | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1805020| 0829 |Заходи щодо запобігання | 150,0| 150,0| | | | | | | | | 150,0| | | |незаконному переміщенню | | | | | | | | | | | | | | |культурних цінностей | | | | | | | | | | | | | | |через державний кордон | | | | | | | | | | | | | | |України та сприяння їх | | | | | | | | | | | | | | |поверненню державам, | | | | | | | | | | | | | | |яким вони належали | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1806000| |Державна служба | 52 600,0| 51 000,0| | | 1 600,0| 750,0| 650,0| | | 100,0| 53 350,0| | | |кінематографії | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1806020| 0823 |Створення та | 51 000,0| 51 000,0| | | | 750,0| 650,0| | | 100,0| 51 750,0| | | |розповсюдження | | | | | | | | | | | | | | |національних фільмів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1806800| 0823 |Реконструкція та | 1 600,0| | | | 1 600,0| | | | | | 1 600,0| | | |технічне переоснащення | | | | | | | | | | | | | | |Будинку кіно | | | | | | | | | | | | | | |Національної спілки | | | | | | | | | | | | | | |кінематографістів | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1810000| |Міністерство культури і | 159 000,0| | | | 159 000,0| | | | | | 159 000,0| | | |туризму України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1811000| |Міністерство культури і | 159 000,0| | | | 159 000,0| | | | | | 159 000,0| | | |туризму України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1811070| 0180 |Субвенція з державного | 130 000,0| | | | 130 000,0| | | | | | 130 000,0| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на створення | | | | | | | | | | | | | | |рекреаційних зон, | | | | | | | | | | | | | | |меморіальних та музейних| | | | | | | | | | | | | | |комплексів, а також | | | | | | | | | | | | | | |розвиток | | | | | | | | | | | | | | |історико-культурних | | | | | | | | | | | | | | |пам'яток та заповідників| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1811080| 0180 |Субвенція з державного | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Полтавської | | | | | | | | | | | | | | |області на проведення | | | | | | | | | | | | | | |заходів з підготовки та | | | | | | | | | | | | | | |відзначення 200- річчя | | | | | | | | | | | | | | |від дня народження | | | | | | | | | | | | | | |М.В. Гоголя | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1811090| 0180 |Субвенція з державного | 9 000,0| | | | 9 000,0| | | | | | 9 000,0| | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Полтавської | | | | | | | | | | | | | | |області на проведення | | | | | | | | | | | | | | |комплексу робіт із | | | | | | | | | | | | | | |створення пам'ятників | | | | | | | | | | | | | | |Івану Мазепі та Карлу | | | | | | | | | | | | | | |XII, ремонту та | | | | | | | | | | | | | | |реставрації | | | | | | | | | | | | | | |історико-культурного | | | | | | | | | | | | | | |заповідника "Поле | | | | | | | | | | | | | | |Полтавської битви" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1900000| |Державний комітет | 530 551,2| 351 737,6| 215 072,9| 2 502,1| 178 813,6| 21 134,9| 15 504,1| 1 575,0| 157,3| 5 630,8| 551 686,1| | | |лісового господарства | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1901000| |Апарат Державного | 530 551,2| 351 737,6| 215 072,9| 2 502,1| 178 813,6| 21 134,9| 15 504,1| 1 575,0| 157,3| 5 630,8| 551 686,1| | | |комітету лісового | | | | | | | | | | | | | | |господарства України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1901010| 0422 |Керівництво та | 44 321,9| 43 752,6| 26 759,9| 1 348,8| 569,3| 13,5| 13,5| | 9,3| | 44 335,4| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |лісового господарства | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1901020| 0140 |Фундаментальні | 546,0| | | | 546,0| | | | | | 546,0| | | |дослідження у сфері | | | | | | | | | | | | | | |екологічної безпеки в | | | | | | | | | | | | | | |лісовому господарстві | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1901030| 0482 |Прикладні розробки у | 6 769,5| | | | 6 769,5| 2 150,0| | | | 2 150,0| 8 919,5| | | |сфері розвитку лісового | | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1901040| 0482 |Фінансова підтримка | 248,6| 248,6| 71,4| 8,0| | | | | | | 248,6| | | |підготовки наукових | | | | | | | | | | | | | | |кадрів у сфері лісового | | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1901050| 0941 |Підготовка кадрів для | 29 975,1| 29 775,1| | | 200,0| 7 036,4| 6 696,4| | | 340,0| 37 011,5| | | |лісового господарства | | | | | | | | | | | | | | |вищими навчальними | | | | | | | | | | | | | | |закладами I і II рівнів | | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1901060| 0422 |Ведення лісового і | 339 116,1| 259 116,1| 175 458,0| 994,0| 80 000,0| 6 074,1| 3 776,1| 380,5| 68,0| 2 298,0| 345 190,2| | | |мисливського | | | | | | | | | | | | | | |господарства, охорона і | | | | | | | | | | | | | | |захист лісів в лісовому | | | | | | | | | | | | | | |фонді | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1901070| 0511 |Створення захисних | 60 100,0| | | | 60 100,0| | | | | | 60 100,0| | | |лісових насаджень та | | | | | | | | | | | | | | |полезахисних лісових | | | | | | | | | | | | | | |смуг | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1901080| 0520 |Збереження | 19 474,0| 18 845,2| 12 783,6| 151,3| 628,8| 5 860,9| 5 018,1| 1 194,5| 80,0| 842,8| 25 334,9| | | |природно-заповідного | | | | | | | | | | | | | | |фонду | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1901100| 0422 |Придбання пожежних | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | | |автомобілів та | | | | | | | | | | | | | | |протипожежного | | | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1901800| 0422 |Будівництво доріг | 10 000,0| | | | 10 000,0| | | | | | 10 000,0| | | |протипожежного | | | | | | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2100000| |Міністерство оборони | 8 903 662,9| 7 209 506,6| 4 147 913,5| 434 277,2| 1 694 156,3| 999 850,4| 683 669,6| 96 285,0| 55 485,7| 316 180,8| 9 903 513,3| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101000| |Апарат Міністерства | 8 903 662,9| 7 209 506,6| 4 147 913,5| 434 277,2| 1 694 156,3| 999 850,4| 683 669,6| 96 285,0| 55 485,7| 316 180,8| 9 903 513,3| | | |оборони України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101010| 0210 |Керівництво та військове| 172 418,1| 172 418,1| 127 985,3| 2 729,1| | | | | | | 172 418,1| | | |управління Збройними | | | | | | | | | | | | | | |Силами України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101020| 0210 |Утримання особового | 5 479 160,0| 5 458 704,1| 3 303 535,3| 425 344,1| 20 455,9| 323 353,0| 310 846,4| 32 874,1| 37 697,5| 12 506,6| 5 802 513,0| | | |складу Збройних Сил | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101070| 0210 |Забезпечення Збройних | 33 816,3| 23 614,3| | | 10 202,0| 2 953,7| 1 953,7| | | 1 000,0| 36 770,0| | | |Сил України зв'язком, | | | | | | | | | | | | | | |створення та розвиток | | | | | | | | | | | | | | |командних пунктів та | | | | | | | | | | | | | | |автоматизованих систем | | | | | | | | | | | | | | |управління | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101080| 0260 |Медичне лікування, | 480 902,4| 476 946,1| 292 392,7| 6 204,0| 3 956,3| 180 423,8| 152 703,7| 43 315,0| 17 788,2| 27 720,1| 661 326,2| | | |реабілітація та | | | | | | | | | | | | | | |санаторне забезпечення | | | | | | | | | | | | | | |особового складу | | | | | | | | | | | | | | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101100| 0240 |Підготовка громадян на | 526 155,1| 526 155,1| 381 733,3| | | 40 670,0| 35 670,0| 20 095,9| | 5 000,0| 566 825,1| | | |посади осіб офіцерського| | | | | | | | | | | | | | |складу, підвищення | | | | | | | | | | | | | | |кваліфікації, | | | | | | | | | | | | | | |перепідготовка | | | | | | | | | | | | | | |офіцерських кадрів та | | | | | | | | | | | | | | |державних службовців, | | | | | | | | | | | | | | |початкова військова | | | | | | | | | | | | | | |підготовка молоді | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101110| 0210 |Проведення | 22 366,6| 22 166,6| | | 200,0| 429,4| 429,4| | | | 22 796,0| | | |мобілізаційної роботи і | | | | | | | | | | | | | | |призову до Збройних Сил | | | | | | | | | | | | | | |України та інших | | | | | | | | | | | | | | |військових формувань | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101140| 0210 |Реформування та розвиток| 532 381,2| 368 455,2| | | 163 926,0| 174 728,0| 170 371,9| | | 4 356,1| 707 109,2| | | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101150| 0210 |Закупівля і модернізація| 431 747,6| | | | 431 747,6| 5 000,0| | | | 5 000,0| 436 747,6| | | |озброєння та військової | | | | | | | | | | | | | | |техніки для Збройних Сил| | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101160| 0250 |Прикладні дослідження у | 392 366,8| | | | 392 366,8| 1 959,3| 1 207,3| | | 752,0| 394 326,1| | | |сфері військової оборони| | | | | | | | | | | | | | |держави | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101170| 0210 |Відновлення | 96 184,0| 4 549,3| | | 91 634,7| 56 833,2| 9 487,2| | | 47 346,0| 153 017,2| | | |боєздатності, утримання,| | | | | | | | | | | | | | |експлуатація, ремонт | | | | | | | | | | | | | | |озброєння та військової | | | | | | | | | | | | | | |техніки | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101180| 0210 |Будівництво і | 18 895,0| | | | 18 895,0| 3 500,0| | | | 3 500,0| 22 395,0| | | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | | |військових об'єктів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101190| 1062 |Будівництво (придбання) | 359 335,0| | | | 359 335,0| 150 000,0| | | | 150 000,0| 509 335,0| | | |житла для | | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101200| 0210 |Забезпечення живучості | 105 000,0| | | | 105 000,0| | | | | | 105 000,0| | | |та вибухопожежобезпеки | | | | | | | | | | | | | | |арсеналів, баз і складів| | | | | | | | | | | | | | |озброєння ракет і | | | | | | | | | | | | | | |боєприпасів Збройних Сил| | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101210| 0512 |Утилізація звичайних | 2 800,0| | | | 2 800,0| 50 800,0| | | | 50 800,0| 53 600,0| | | |видів боєприпасів та | | | | | | | | | | | | | | |рідинних компонентів | | | | | | | | | | | | | | |ракетного палива | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101230| 0210 |Забезпечення участі у | 161 998,3| 91 595,9| 40 455,3| | 70 402,4| | | | | | 161 998,3| | | |міжнародних миротворчих | | | | | | | | | | | | | | |операціях | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101240| 0210 |Забезпечення виконання | 22 906,5| 15 999,1| 1 811,6| | 6 907,4| 1 000,0| 1 000,0| | | | 23 906,5| | | |міжнародних угод у | | | | | | | | | | | | | | |військовій сфері | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101270| 0210 |Підготовка курсантів | 2 703,4| 2 703,4| | | | | | | | | 2 703,4| | | |льотних спеціалізацій | | | | | | | | | | | | | | |для Збройних Сил України| | | | | | | | | | | | | | |Харківським аероклубом | | | | | | | | | | | | | | |Товариства сприяння | | | | | | | | | | | | | | |обороні України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101330| 1050 |Відшкодування Фонду | 299,4| 299,4| | | | | | | | | 299,4| | | |соціального страхування | | | | | | | | | | | | | | |на випадок безробіття | | | | | | | | | | | | | | |додаткових витрат, | | | | | | | | | | | | | | |пов'язаних з виплатою | | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовцям, | | | | | | | | | | | | | | |звільненим у зв'язку з | | | | | | | | | | | | | | |реформуванням Збройних | | | | | | | | | | | | | | |Сил України, допомоги по| | | | | | | | | | | | | | |безробіттю та | | | | | | | | | | | | | | |матеріальної допомоги у | | | | | | | | | | | | | | |період професійної | | | | | | | | | | | | | | |підготовки, | | | | | | | | | | | | | | |перепідготовки або | | | | | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | | | | |понад розмір, | | | | | | | | | | | | | | |встановлений | | | | | | | | | | | | | | |законодавством | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101340| 0210 |Захист важливих | 14 723,5| | | | 14 723,5| 8 200,0| | | | 8 200,0| 22 923,5| | | |державних об'єктів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101350| 1070 |Соціальна та професійна | 1 603,7| | | | 1 603,7| | | | | | 1 603,7| | | |адаптація | | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців, що | | | | | | | | | | | | | | |звільняються в запас або| | | | | | | | | | | | | | |відставку | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101410| 0210 |Здійснення заходів, | 45 900,0| 45 900,0| | | | | | | | | 45 900,0| | | |пов'язаних з проведенням| | | | | | | | | | | | | | |землевпорядних робіт, | | | | | | | | | | | | | | |оформленням | | | | | | | | | | | | | | |правовстановлюючих | | | | | | | | | | | | | | |документів на нерухоме | | | | | | | | | | | | | | |військове майно та | | | | | | | | | | | | | | |земельні ділянки | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2110000| |Міністерство оборони | 110 000,0| | | | 110 000,0| | | | | | 110 000,0| | | |України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2111000| |Міністерство оборони | 110 000,0| | | | 110 000,0| | | | | | 110 000,0| | | |України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2111040| 0180 |Субвенція з державного | 110 000,0| | | | 110 000,0| | | | | | 110 000,0| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на здійснення | | | | | | | | | | | | | | |заходів по передачі | | | | | | | | | | | | | | |житлового фонду та | | | | | | | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | | | | | | | |соціально-культурної | | | | | | | | | | | | | | |сфери Міністерства | | | | | | | | | | | | | | |оборони України у | | | | | | | | | | | | | | |комунальну власність | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2200000| |Міністерство освіти і | 11 139 424,2| 10 236 594,8| 1 240 996,5| 236 979,6| 902 829,4| 4 364 049,7| 3 704 077,0| 73 012,5| 18 641,2| 659 972,7| 15 503 473,9| | | |науки України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201000| |Апарат Міністерства | 10 751 298,1| 9 914 975,7| 1 240 996,5| 236 979,6| 836 322,4| 4 200 172,5| 3 582 485,1| 73 012,5| 18 641,2| 617 687,4| 14 951 470,6| | | |освіти і науки України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201010| 0990 |Керівництво та | 32 298,1| 32 298,1| 20 577,5| 1 735,1| | 100,0| 100,0| | | | 32 398,1| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |освіти і науки | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201020| 0140 |Фундаментальні | 138 266,7| | | | 138 266,7| 1 500,0| | | | 1 500,0| 139 766,7| | | |дослідження у вищих | | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладах та | | | | | | | | | | | | | | |наукових установах | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201030| 0140 |Забезпечення діяльності | 12 274,0| 1 146,4| 750,5| 11,0| 11 127,6| | | | | | 12 274,0| | | |Державного фонду | | | | | | | | | | | | | | |фундаментальних | | | | | | | | | | | | | | |досліджень | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201040| 0980 |Прикладні дослідження і | 119 234,7| | | | 119 234,7| 69 403,4| | | | 69 403,4| 188 638,1| | | |розробки за напрямами | | | | | | | | | | | | | | |науково-технічної | | | | | | | | | | | | | | |діяльності вищих | | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів та | | | | | | | | | | | | | | |наукових установ | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201060| 0150 |Наукові та | 16 383,2| | | | 16 383,2| | | | | | 16 383,2| | | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | | |розробки за державними | | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | | |державними замовленнями | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201070| 0150 |Виконання зобов'язань | 71 532,3| 2 340,9| 36,7| 87,5| 69 191,4| | | | | | 71 532,3| | | |України у сфері | | | | | | | | | | | | | | |міжнародного | | | | | | | | | | | | | | |науково-технічного | | | | | | | | | | | | | | |співробітництва | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201080| 0150 |Державні премії та | 9 554,5| 9 554,5| | | | | | | | | 9 554,5| | | |стипендії в галузі | | | | | | | | | | | | | | |освіти, науки і техніки | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201090| 0980 |Фінансова підтримка | 3 871,9| | | | 3 871,9| | | | | | 3 871,9| | | |наукових об'єктів, що | | | | | | | | | | | | | | |становлять національне | | | | | | | | | | | | | | |надбання | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201100| 0922 |Надання загальної та | 52 441,7| 50 941,7| 22 225,1| 5 564,1| 1 500,0| 3 457,5| 2 657,5| 83,5| 220,0| 800,0| 55 899,2| | | |поглибленої освіти з | | | | | | | | | | | | | | |фізики і математики, | | | | | | | | | | | | | | |фізкультури і спорту | | | | | | | | | | | | | | |загальноосвітніми | | | | | | | | | | | | | | |спеціалізованими | | | | | | | | | | | | | | |школами-інтернатами | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201110| 0923 |Надання освіти у | 28 905,5| 27 605,5| 13 209,2| 4 122,6| 1 300,0| 758,4| 680,4| 210,3| 123,1| 78,0| 29 663,9| | | |загальноосвітніх школах | | | | | | | | | | | | | | |соціальної реабілітації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201120| 0960 |Надання позашкільної | 43 410,6| 42 910,6| 11 120,4| 1 431,1| 500,0| 5 482,7| 4 754,8| 1 023,1| 744,4| 727,9| 48 893,3| | | |освіти державними | | | | | | | | | | | | | | |позашкільними | | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами та| | | | | | | | | | | | | | |заходи з оздоровлення та| | | | | | | | | | | | | | |відпочинку дітей | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201130| 0930 |Підготовка кадрів у | 2 644 183,3| 2 609 973,3| 1 077 487,4| 216 698,6| 34 210,0| 238 068,6| 213 626,9| 68 543,7| 16 736,9| 24 441,7| 2 882 251,9| | | |професійно-технічних | | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладах | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201140| 0930 |Підготовка робітничих | 50 879,5| 49 479,5| 31 653,5| 1 636,3| 1 400,0| 245,6| 225,6| 21,5| 8,0| 20,0| 51 125,1| | | |кадрів у | | | | | | | | | | | | | | |професійно-технічних | | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладах | | | | | | | | | | | | | | |соціальної реабілітації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201150| 0941 |Підготовка кадрів вищими| 1 378 137,5| 1 367 213,5| | | 10 924,0| 382 500,0| 351 542,0| | | 30 958,0| 1 760 637,5| | | |навчальними закладами I | | | | | | | | | | | | | | |і II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201160| 0942 |Підготовка кадрів вищими| 4 733 966,3| 4 646 466,3| | | 87 500,0| 3 101 611,9| 2 766 904,5| | | 334 707,4| 7 835 578,2| | | |навчальними закладами | | | | | | | | | | | | | | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201170| 0970 |Виготовлення випускних | 38 125,1| 38 125,1| | | | | | | | | 38 125,1| | | |документів про освіту | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201180| 0990 |Проведення | 1 662,5| 1 662,5| | | | | | | | | 1 662,5| | | |всеукраїнських та | | | | | | | | | | | | | | |міжнародних олімпіад у | | | | | | | | | | | | | | |сфері освіти | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201190| 0970 |Інформатизація | 27 083,0| | | | 27 083,0| | | | | | 27 083,0| | | |загальноосвітніх, | | | | | | | | | | | | | | |професійно-технічних і | | | | | | | | | | | | | | |вищих навчальних | | | | | | | | | | | | | | |закладів та | | | | | | | | | | | | | | |комп'ютеризація | | | | | | | | | | | | | | |професійно-технічних та | | | | | | | | | | | | | | |вищих навчальних | | | | | | | | | | | | | | |закладів, забезпечення | | | | | | | | | | | | | | |професійно-технічних і | | | | | | | | | | | | | | |вищих навчальних | | | | | | | | | | | | | | |закладів сучасними | | | | | | | | | | | | | | |технічними засобами | | | | | | | | | | | | | | |навчання з | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201200| 0990 |Пільговий проїзд | 38 280,0| 38 280,0| | | | | | | | | 38 280,0| | | |студентів вищих | | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів і | | | | | | | | | | | | | | |учнів | | | | | | | | | | | | | | |професійно-технічних | | | | | | | | | | | | | | |училищ у залізничному, | | | | | | | | | | | | | | |автомобільному та | | | | | | | | | | | | | | |водному транспорті | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201230| 0970 |Видання, придбання, | 129 958,8| 9 413,4| | | 120 545,4| | | | | | 129 958,8| | | |зберігання і доставка | | | | | | | | | | | | | | |підручників і посібників| | | | | | | | | | | | | | |для студентів вищих | | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів, | | | | | | | | | | | | | | |учнів загальноосвітніх і| | | | | | | | | | | | | | |професійно-технічних | | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів та | | | | | | | | | | | | | | |вихованців дошкільних | | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201240| 0990 |Методичне забезпечення | 47 468,8| 44 468,8| 26 927,0| 777,7| 3 000,0| 5 457,5| 4 520,8| 1 714,5| 257,6| 936,7| 52 926,3| | | |діяльності навчальних | | | | | | | | | | | | | | |закладів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201260| 0721 |Амбулаторне медичне | 233,3| 229,8| 151,7| 8,1| 3,5| | | | | | 233,3| | | |обслуговування | | | | | | | | | | | | | | |працівників Кримської | | | | | | | | | | | | | | |астрофізичної | | | | | | | | | | | | | | |обсерваторії | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201270| 0826 |Функціонування музеїв | 1 555,3| 1 555,3| 1 019,7| 48,5| | 366,4| 300,5| 106,5| 3,0| 65,9| 1 921,7| |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201280| 0832 |Фінансова підтримка | 68,6| 68,6| | | | | | | | | 68,6| | | |науково-освітянської | | | | | | | | | | | | | | |преси | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201290| 0473 |Дослідження на | 20 362,1| | | | 20 362,1| 20,0| | | | 20,0| 20 382,1| | | |антарктичній станції | | | | | | | | | | | | | | |"Академік Вернадський" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201300| 0350 |Спецінформації | 2 350,0| | | | 2 350,0| | | | | | 2 350,0| |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201310| 0810 |Фізична і спортивна | 51 138,2| 43 138,2| 16 173,1| 3 097,1| 8 000,0| 2 551,6| 1 996,2| 262,6| 482,8| 555,4| 53 689,8| | | |підготовка учнівської та| | | | | | | | | | | | | | |студентської молоді | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201320| 0950 |Підвищення кваліфікації | 4 696,2| 4 696,2| 3 321,1| 151,0| | 1 857,8| 1 648,8| 643,6| 30,0| 209,0| 6 554,0| | | |керівних працівників і | | | | | | | | | | | | | | |спеціалістів харчової і | | | | | | | | | | | | | | |переробної промисловості| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201340| 0150 |Фінансова підтримка | 32 680,9| 5 112,0| 1 971,3| 240,9| 27 568,9| 352,3| 352,3| 150,0| 25,0| | 33 033,2| | | |розвитку інфраструктури | | | | | | | | | | | | | | |у сфері наукової | | | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201370| 0942 |Підготовка фахівців | 107 891,8| 107 591,8| | | 300,0| 49 900,1| 23 925,1| | | 25 975,0| 157 791,9| | | |Національною юридичною | | | | | | | | | | | | | | |академією імені Ярослава| | | | | | | | | | | | | | |Мудрого | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201390| 0930 |Реконструкція та ремонт | 40 000,0| | | | 40 000,0| 52 000,0| | | | 52 000,0| 92 000,0| | | |гуртожитків для учнів | | | | | | | | | | | | | | |професійно-технічних та | | | | | | | | | | | | | | |студентів вищих | | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201430| 0942 |Підготовка кадрів | 451 854,8| 413 709,8| | | 38 145,0| 102 500,0| 83 500,0| | | 19 000,0| 554 354,8| | | |Національним технічним | | | | | | | | | | | | | | |університетом "Київський| | | | | | | | | | | | | | |політехнічний інститут" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201450| 0990 |Виплати на реалізацію | 123 319,2| 123 319,2| | | | | | | | | 123 319,2| | | |положень Закону України | | | | | | | | | | | | | | |"Про реструктуризацію | | | | | | | | | | | | | | |заборгованості з виплат,| | | | | | | | | | | | | | |передбачених статтею 57 | | | | | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | | | | | |освіту" педагогічним, | | | | | | | | | | | | | | |науково-педагогічним та | | | | | | | | | | | | | | |іншим категоріям | | | | | | | | | | | | | | |працівників навчальних | | | | | | | | | | | | | | |закладів" ( |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201470| 0990 |Здійснення зовнішнього | 51 357,9| 45 305,2| 14 372,3| 1 369,9| 6 052,7| 661,7| 621,7| 253,2| 10,4| 40,0| 52 019,6| | | |оцінювання та моніторинг| | | | | | | | | | | | | | |якості освіти | | | | | | | | | | | | | | |Українським центром | | | | | | | | | | | | | | |оцінювання якості освіти| | | | | | | | | | | | | | |та його регіональними | | | | | | | | | | | | | | |підрозділами | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201500| 0942 |Підготовка кадрів | 210 019,9| 182 019,9| | | 28 000,0| 125 707,0| 110 707,0| | | 15 000,0| 335 726,9| | | |Національним авіаційним | | | | | | | | | | | | | | |університетом | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201530| 0942 |Підготовка кадрів для | 16 349,5| 16 349,5| | | | 5 670,0| 4 370,0| | | 1 300,0| 22 019,5| | | |гуманітарної сфери | | | | | | | | | | | | | | |Національним | | | | | | | | | | | | | | |університетом "Острозька| | | | | | | | | | | | | | |академія" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201540| 0150 |Виконання | 3 459,0| | | | 3 459,0| | | | | | 3 459,0| | | |загальнодержавних | | | | | | | | | | | | | | |організаційних, | | | | | | | | | | | | | | |інформаційно-аналітичних| | | | | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | | | | | |науково-методологічних | | | | | | | | | | | | | | |заходів Цільового плану | | | | | | | | | | | | | | |Україна-НАТО | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201560| 0140 |Фундаментальні | 2 037,3| | | | 2 037,3| | | | | | 2 037,3| | | |дослідження у сфері | | | | | | | | | | | | | | |державного управління | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201600| 0921 |Заходи щодо модернізації| 10 506,0| | | | 10 506,0| 50 000,0| 10 051,0| | | 39 949,0| 60 506,0| | | |системи загальної | | | | | | | | | | | | | | |середньої освіти | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2201800| 0942 |Капітальний ремонт | 3 500,0| | | | 3 500,0| | | | | | 3 500,0| | | |приміщень та благоустрій| | | | | | | | | | | | | | |території геодезичного | | | | | | | | | | | | | | |полігону м. Бережани НУ | | | | | | | | | | | | | | |"Львівська політехніка" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2202000| |Державний департамент | 2 600,0| | | | 2 600,0| 10 700,0| | | | 10 700,0| 13 300,0| | | |інтелектуальної | | | | | | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2202020| 0411 |Заходи, пов'язані з | 2 600,0| | | | 2 600,0| 10 700,0| | | | 10 700,0| 13 300,0| | | |охороною інтелектуальної| | | | | | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2206000| |Київський національний | 385 526,1| 321 619,1| | | 63 907,0| 153 177,2| 121 591,9| | | 31 585,3| 538 703,3| | | |університет імені Тараса| | | | | | | | | | | | | | |Шевченка | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2206010| 0140 |Фундаментальні | 46 558,0| | | | 46 558,0| 1 600,0| | | | 1 600,0| 48 158,0| | | |дослідження у сфері | | | | | | | | | | | | | | |природничих і технічних,| | | | | | | | | | | | | | |гуманітарних і | | | | | | | | | | | | | | |суспільних наук | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2206020| 0980 |Прикладні розробки з | 6 314,0| | | | 6 314,0| 3 800,0| | | | 3 800,0| 10 114,0| | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | | | | | |розвитку науки і техніки| | | | | | | | | | | | | | |та технічне оснащення | | | | | | | | | | | | | | |наукової бази Київського| | | | | | | | | | | | | | |національного | | | | | | | | | | | | | | |університету імені | | | | | | | | | | | | | | |Тараса Шевченка | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2206040| 0980 |Проведення з'їздів, | 136,0| 136,0| | | | | | | | | 136,0| | | |симпозіумів, конференцій| | | | | | | | | | | | | | |і семінарів Київським | | | | | | | | | | | | | | |національним | | | | | | | | | | | | | | |університетом імені | | | | | | | | | | | | | | |Тараса Шевченка | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2206050| 0942 |Підготовка кадрів | 332 518,1| 321 483,1| | | 11 035,0| 147 777,2| 121 591,9| | | 26 185,3| 480 295,3| | | |Київським національним | | | | | | | | | | | | | | |університетом імені | | | | | | | | | | | | | | |Тараса Шевченка | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2210000| |Міністерство освіти і | 769 274,5| 522 017,0| | | 247 257,5| | | | | | 769 274,5| | | |науки України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2211000| |Міністерство освіти і | 769 274,5| 522 017,0| | | 247 257,5| | | | | | 769 274,5| | | |науки України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2211020| 0180 |Субвенція з державного | 522 017,0| 522 017,0| | | | | | | | | 522 017,0| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на здійснення | | | | | | | | | | | | | | |виплат, визначених | | | | | | | | | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | | | | | | | | | |реструктуризацію | | | | | | | | | | | | | | |заборгованості з виплат,| | | | | | | | | | | | | | |передбачених статтею 57 | | | | | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | | | | | |освіту" педагогічним, | | | | | | | | | | | | | | |науково-педагогічним та | | | | | | | | | | | | | | |іншим категоріям | | | | | | | | | | | | | | |працівників навчальних | | | | | | | | | | | | | | |закладів" ( |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2211030| 0180 |Субвенція з державного | 70 000,0| | | | 70 000,0| | | | | | 70 000,0| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на придбання | | | | | | | | | | | | | | |шкільних автобусів для | | | | | | | | | | | | | | |перевезення дітей, що | | | | | | | | | | | | | | |проживають у сільській | | | | | | | | | | | | | | |місцевості | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2211060| 0180 |Субвенція з державного | 15 640,0| | | | 15 640,0| | | | | | 15 640,0| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на реалізацію | | | | | | | | | | | | | | |державної цільової | | | | | | | | | | | | | | |соціальної програми | | | | | | | | | | | | | | |"Школа майбутнього" | | | | | | | | | | | | | | |( |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2211070| 0180 |Субвенція з державного | 161 617,5| | | | 161 617,5| | | | | | 161 617,5| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на | | | | | | | | | | | | | | |комп'ютеризацію та | | | | | | | | | | | | | | |інформатизацію | | | | | | | | | | | | | | |загальноосвітніх | | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | | | | | | | | | |районів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2300000| |Міністерство охорони | 4 722 818,6| 3 526 875,7| 1 120 787,1| 118 858,9| 1 195 942,9| 1 022 934,5| 872 060,6| 120 653,8| 26 735,6| 150 873,9| 5 745 753,1| | | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301000| |Апарат Міністерства | 4 722 818,6| 3 526 875,7| 1 120 787,1| 118 858,9| 1 195 942,9| 1 022 934,5| 872 060,6| 120 653,8| 26 735,6| 150 873,9| 5 745 753,1| | | |охорони здоров'я України| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301010| 0763 |Керівництво та | 24 588,1| 22 588,1| 14 969,2| 969,5| 2 000,0| 3 465,5| 3 375,5| 1 341,6| 118,4| 90,0| 28 053,6| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301020| 0140 |Фундаментальні | 10 920,8| | | | 10 920,8| | | | | | 10 920,8| | | |дослідження у сфері | | | | | | | | | | | | | | |профілактичної та | | | | | | | | | | | | | | |клінічної медицини | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301050| 0750 |Прикладні наукові та | 33 201,7| | | | 33 201,7| 16 051,6| | | | 16 051,6| 49 253,3| | | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням, | | | | | | | | | | | | | | |фінансова підтримка | | | | | | | | | | | | | | |підготовки наукових | | | | | | | | | | | | | | |кадрів у сфері охорони | | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301060| 0750 |Фінансова підтримка | 777,7| 277,7| | 59,6| 500,0| | | | | | 777,7| | | |розвитку інфраструктури | | | | | | | | | | | | | | |наукової діяльності у | | | | | | | | | | | | | | |сфері профілактичної та | | | | | | | | | | | | | | |клінічної медицини | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301070| 0942 |Підготовка і підвищення | 458 740,6| 431 856,0| | | 26 884,6| 569 183,9| 519 702,0| | | 49 481,9| 1 027 924,5| | | |кваліфікації медичних та| | | | | | | | | | | | | | |фармацевтичних, наукових| | | | | | | | | | | | | | |та науково-педагогічних | | | | | | | | | | | | | | |кадрів вищими | | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами | | | | | | | | | | | | | | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301080| 0950 |Підвищення кваліфікації | 78 131,6| 76 631,6| 50 818,6| 2 631,6| 1 500,0| 27 898,8| 25 498,8| 11 272,7| 3 285,2| 2 400,0| 106 030,4| | | |медичних та | | | | | | | | | | | | | | |фармацевтичних кадрів та| | | | | | | | | | | | | | |підготовка наукових і | | | | | | | | | | | | | | |науково-педагогічних | | | | | | | | | | | | | | |кадрів у сфері охорони | | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301090| 0990 |Методичне забезпечення | 762,8| 544,8| 398,6| | 218,0| | | | | | 762,8| | | |діяльності медичних | | | | | | | | | | | | | | |(фармацевтичних) вищих | | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів та | | | | | | | | | | | | | | |закладів післядипломної | | | | | | | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301100| 0731 |Стаціонарне медичне | 58 050,3| 58 050,3| 32 514,7| 3 934,2| | 10 150,0| 8 540,0| 3 666,0| 410,5| 1 610,0| 68 200,3| | | |обслуговування | | | | | | | | | | | | | | |працівників водного | | | | | | | | | | | | | | |транспорту та | | | | | | | | | | | | | | |нафтопереробної | | | | | | | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301110| 0732 |Спеціалізована та | 440 430,4| 410 630,4| 204 481,3| 39 534,2| 29 800,0| 19 242,6| 16 423,5| 5 016,4| 784,6| 2 819,1| 459 673,0| | | |високоспеціалізована | | | | | | | | | | | | | | |медична допомога, що | | | | | | | | | | | | | | |надається | | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавними | | | | | | | | | | | | | | |закладами охорони | | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301120| 0941 |Підготовка медичних і | 821,4| 821,4| | | | 4 820,0| 4 750,0| | | 70,0| 5 641,4| | | |фармацевтичних кадрів | | | | | | | | | | | | | | |вищими навчальними | | | | | | | | | | | | | | |закладами I і II рівнів | | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301130| 0763 |Стипендії Президента | 924,0| 924,0| | | | | | | | | 924,0| | | |України для видатних | | | | | | | | | | | | | | |діячів галузі охорони | | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301170| 0732 |Діагностика і лікування | 118 397,9| 108 897,9| 50 294,8| 8 308,5| 9 500,0| 5 122,7| 4 140,9| 1 729,3| 222,4| 981,8| 123 520,6| | | |захворювань із | | | | | | | | | | | | | | |впровадженням | | | | | | | | | | | | | | |експериментальних та | | | | | | | | | | | | | | |нових медичних | | | | | | | | | | | | | | |технологій у клініках | | | | | | | | | | | | | | |науково-дослідних | | | | | | | | | | | | | | |установ та в вищих | | | | | | | | | | | | | | |навчальних медичних | | | | | | | | | | | | | | |закладах Міністерства | | | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я України| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301180| 0734 |Санаторне лікування | 142 791,3| 122 791,3| 46 632,7| 17 877,8| 20 000,0| 12 948,1| 11 557,0| 2 803,6| 1 936,4| 1 391,1| 155 739,4| | | |хворих на туберкульоз | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301190| 0734 |Санаторне лікування | 113 048,4| 98 048,4| 40 752,1| 13 846,6| 15 000,0| 20 877,1| 14 826,0| 2 018,9| 2 703,5| 6 051,1| 133 925,5| | | |дітей та підлітків з | | | | | | | | | | | | | | |соматичними | | | | | | | | | | | | | | |захворюваннями (крім | | | | | | | | | | | | | | |туберкульозу) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301200| 0722 |Спеціалізована | 27 483,4| 21 483,4| 12 995,2| 1 170,2| 6 000,0| 3 799,8| 3 524,4| 1 377,8| 49,0| 275,4| 31 283,2| | | |консультативна | | | | | | | | | | | | | | |амбулаторно-поліклінічна| | | | | | | | | | | | | | |допомога, що надається | | | | | | | | | | | | | | |вищими навчальними | | | | | | | | | | | | | | |закладами, | | | | | | | | | | | | | | |науково-дослідними | | | | | | | | | | | | | | |установами та | | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавними | | | | | | | | | | | | | | |закладами охорони | | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301230| 0723 |Надання послуг у | 23 052,1| 22 552,1| 13 443,4| 1 474,2| 500,0| 6 134,5| 5 521,3| 2 835,5| 266,5| 613,2| 29 186,6| | | |стоматологічних | | | | | | | | | | | | | | |поліклініках вищих | | | | | | | | | | | | | | |навчальних медичних | | | | | | | | | | | | | | |закладів та інших | | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавних | | | | | | | | | | | | | | |стоматологічних закладах| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301250| 0740 |Державний санітарно- | 930 406,3| 915 513,3| 628 988,2| 28 181,7| 14 893,0| 297 916,2| 253 170,2| 88 514,3| 16 931,9| 44 746,0| 1 228 322,5| | | |епідеміологічний | | | | | | | | | | | | | | |нагляд та | | | | | | | | | | | | | | |дезинфекційні заходи | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301260| 0740 |Заходи по боротьбі з | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0| | | |епідеміями | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301270| 0740 |Програми і | 221 802,8| 217 738,3| | | 4 064,5| | | | | | 221 802,8| | | |централізовані заходи з | | | | | | | | | | | | | | |імунопрофілактики | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301290| 0763 |Централізована закупівля| 270 000,0| | | | 270 000,0| | | | | | 270 000,0| | | |рентгенологічного, | | | | | | | | | | | | | | |діагностичного та іншого| | | | | | | | | | | | | | |обладнання для закладів | | | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я, в тому| | | | | | | | | | | | | | |числі на умовах | | | | | | | | | | | | | | |фінансового лізінгу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301310| 0763 |Централізовані заходи з | 38 621,3| 28 021,3| | | 10 600,0| | | | | | 38 621,3| | | |трансплантації органів | | | | | | | | | | | | | | |та тканин | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301340| 0763 |Державний контроль за | 26 532,4| 25 357,4| 14 225,2| 522,8| 1 175,0| | | | | | 26 532,4| | | |якістю лікарських | | | | | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301350| 0763 |Організація і | 17 182,5| 15 682,5| 5 718,5| 140,4| 1 500,0| 20,0| 20,0| 3,2| | | 17 202,5| | | |регулювання діяльності | | | | | | | | | | | | | | |установ та окремі заходи| | | | | | | | | | | | | | |у системі охорони | | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301360| 0763 |Лікування громадян | 8 000,0| 8 000,0| | | | | | | | | 8 000,0| | | |України за кордоном | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301370| 0763 |Забезпечення медичних | 573 900,1| 433 937,6| | | 139 962,5| | | | | | 573 900,1| | | |заходів по боротьбі з | | | | | | | | | | | | | | |туберкульозом, | | | | | | | | | | | | | | |профілактики та | | | | | | | | | | | | | | |лікування СНІДу, | | | | | | | | | | | | | | |лікування онкологічних | | | | | | | | | | | | | | |хворих, в тому числі на | | | | | | | | | | | | | | |умовах фінансового | | | | | | | | | | | | | | |лізінгу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301400| 0763 |Забезпечення медичних | 485 046,5| 344 930,9| | | 140 115,6| | | | | | 485 046,5| | | |заходів окремих | | | | | | | | | | | | | | |державних програм та | | | | | | | | | | | | | | |комплексних заходів | | | | | | | | | | | | | | |програмного характеру, в| | | | | | | | | | | | | | |тому числі на умовах | | | | | | | | | | | | | | |фінансового лізінгу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301410| 0825 |Функціонування | 4 241,5| 3 941,5| 2 508,8| 66,5| 300,0| 160,0| 130,0| 25,0| 10,0| 30,0| 4 401,5| | | |Національної наукової | | | | | | | | | | | | | | |медичної бібліотеки | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301420| 0826 |Збереження та | 3 879,9| 3 379,9| 2 045,8| 141,1| 500,0| 143,7| 143,7| 49,5| 17,2| | 4 023,6| | | |популяризація історії | | | | | | | | | | | | | | |медицини | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301440| 0763 |Заходи з обміну та | 5 000,0| 5 000,0| | | | | | | | | 5 000,0| | | |вивчення досвіду у | | | | | | | | | | | | | | |провідних клініках світу| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301450| 0763 |Забезпечення окремих | 30 000,0| 15 000,0| | | 15 000,0| | | | | | 30 000,0| | | |централізованих заходів | | | | | | | | | | | | | | |з лікування цукрового | | | | | | | | | | | | | | |діабету | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | | |в тому числі на | 10 000,0| 10 000,0| | | | | | | | | 10 000,0| | | |забезпечення засобами | | | | | | | | | | | | | | |самоконтролю хворих на | | | | | | | | | | | | | | |цукровий діабет | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301480| 0763 |Компенсація виробникам | 94 000,0| 94 000,0| | | | | | | | | 94 000,0| | | |додаткових витрат, | | | | | | | | | | | | | | |пов'язаних з підвищенням| | | | | | | | | | | | | | |з 1 січня 2004 р. ставки| | | | | | | | | | | | | | |акцизного збору на спирт| | | | | | | | | | | | | | |етиловий, що | | | | | | | | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | | | | | | | |виготовлення лікарських | | | | | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301520| 0763 |Фінансова підтримка | 39 225,6| 39 225,6| | | | | | | | | 39 225,6| | | |служб Товариства | | | | | | | | | | | | | | |Червоного Хреста України| | | | | | | | | | | | | | |та внесок до Міжнародної| | | | | | | | | | | | | | |федерації Товариств | | | | | | | | | | | | | | |Червоного Хреста та | | | | | | | | | | | | | | |Червоного Півмісяця | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301600| 0763 |Заходи з подолання | 10 000,0| 1 050,0| | | 8 950,0| 25 000,0| 737,3| | | 24 262,7| 35 000,0| | | |епідемії туберкульозу та| | | | | | | | | | | | | | |СНІДу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301810| 0763 |Розширення | 218 257,2| | | | 218 257,2| | | | | | 218 257,2| | | |матеріально-технічної | | | | | | | | | | | | | | |бази клінічної лікарні | | | | | | | | | | | | | | |"Феофанія" Державного | | | | | | | | | | | | | | |управління справами | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301820| 0762 |Розробка | 10 000,0| | | | 10 000,0| | | | | | 10 000,0| | | |проектно-кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |документації на | | | | | | | | | | | | | | |будівництво заводу з | | | | | | | | | | | | | | |переробки плазми крові | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301830| 0732 |Завершення реконструкції| 9 700,0| | | | 9 700,0| | | | | | 9 700,0| | | |харчоблоку Українського | | | | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | | | | |медико-соціального | | | | | | | | | | | | | | |центру ветеранів війни | | | | | | | | | | | | | | |с. Циблі | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301840| 0942 |Завершення будівництва | 80 000,0| | | | 80 000,0| | | | | | 80 000,0| | | |гуртожитку N 8, | | | | | | | | | | | | | | |проектування і | | | | | | | | | | | | | | |будівництво гуртожитку | | | | | | | | | | | | | | |N 9 та | | | | | | | | | | | | | | |навчально-лабораторного | | | | | | | | | | | | | | |комплексу Національного | | | | | | | | | | | | | | |медичного університету | | | | | | | | | | | | | | |ім. О.О. Богомольця | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301870| 0942 |Будівництво клінік | 50 500,0| | | | 50 500,0| | | | | | 50 500,0| | | |медичних навчальних | | | | | | | | | | | | | | |закладів III - IV рівнів| | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301880| 0732 |Завершення реконструкції| 49 400,0| | | | 49 400,0| | | | | | 49 400,0| | | |Науково-практичного | | | | | | | | | | | | | | |медичного центру дитячої| | | | | | | | | | | | | | |кардіології та | | | | | | | | | | | | | | |кардіохірургії | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301890| 0763 |Завершення реконструкції| 10 000,0| | | | 10 000,0| | | | | | 10 000,0| | | |приміщень та придбання | | | | | | | | | | | | | | |обладнання для | | | | | | | | | | | | | | |діоксинового центру та | | | | | | | | | | | | | | |клініки Інституту | | | | | | | | | | | | | | |екогігієни і | | | | | | | | | | | | | | |токсикології | | | | | | | | | | | | | | |ім. Л.І. Медведя | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2310000| |Міністерство охорони | | | | | | 150 000,0| | | | 150 000,0| 150 000,0| | | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2311000| |Міністерство охорони | | | | | | 150 000,0| | | | 150 000,0| 150 000,0| | | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2311020| 0180 |Субвенція з державного | | | | | | 150 000,0| | | | 150 000,0| 150 000,0| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на оснащення | | | | | | | | | | | | | | |сільських амбулаторій та| | | | | | | | | | | | | | |фельдшерсько-акушерських| | | | | | | | | | | | | | |пунктів, придбання | | | | | | | | | | | | | | |автомобілів швидкої | | | | | | | | | | | | | | |медичної допомоги для | | | | | | | | | | | | | | |сільських закладів | | | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2400000| |Міністерство охорони | 683 639,7| 563 446,1| 393 228,0| 4 908,7| 120 193,6| 1 047 619,2| 84 459,8| 3 862,6| 7 206,1| 963 159,4| 1 731 258,9| | | |навколишнього природного| | | | | | | | | | | | | | |середовища України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2401000| |Апарат Міністерства | 215 841,7| 211 290,1| 144 330,1| 4 008,7| 4 551,6| 294 719,2| 53 652,1| 3 862,6| 2 855,2| 241 067,1| 510 560,9| | | |охорони навколишнього | | | | | | | | | | | | | | |природного середовища | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2401010| 0540 |Загальне керівництво та | 33 685,7| 33 410,7| 21 678,6| 582,9| 275,0| 6 864,3| 5 111,9| 1 056,0| 356,0| 1 752,4| 40 550,0| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |охорони навколишнього | | | | | | | | | | | | | | |природного середовища | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2401020| 0540 |Управління та контроль у| 141 377,0| 141 377,0| 97 659,2| 2 940,7| | 24 276,7| 20 717,9| 1 270,0| 2 345,9| 3 558,8| 165 653,7| | | |сфері охорони | | | | | | | | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | | | | | | | |середовища на | | | | | | | | | | | | | | |регіональному рівні | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2401040| 0530 |Прикладні наукові та | 2 928,5| | | | 2 928,5| | | | | | 2 928,5| | | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | | | | |сфері природоохоронної | | | | | | | | | | | | | | |діяльності, фінансова | | | | | | | | | | | | | | |підтримка підготовки | | | | | | | | | | | | | | |наукових кадрів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2401090| 0950 |Підвищення кваліфікації | 768,9| 766,9| 544,2| 12,7| 2,0| 740,7| 615,7| 270,0| 12,0| 125,0| 1 509,6| | | |та перепідготовка у | | | | | | | | | | | | | | |сфері охорони | | | | | | | | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2401160| 0520 |Заходи із створення і | 37 081,6| 35 735,5| 24 448,1| 472,4| 1 346,1| 4 684,8| 4 413,8| 1 266,6| 141,3| 271,0| 41 766,4| | | |збереження | | | | | | | | | | | | | | |природно-заповідного | | | | | | | | | | | | | | |фонду, ведення кадастрів| | | | | | | | | | | | | | |тваринного і рослинного | | | | | | | | | | | | | | |світу, Червоної книги | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2401190| 0540 |Моніторинг навколишнього| | | | | | 97 458,7| 4 828,0| | | 92 630,7| 97 458,7| | | |природного середовища та| | | | | | | | | | | | | | |забезпечення державного | | | | | | | | | | | | | | |контролю за додержанням | | | | | | | | | | | | | | |вимог природоохоронного | | | | | | | | | | | | | | |законодавства | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2401230| 0513 |Очистка стічних вод | | | | | | 30 000,0| | | | 30 000,0| 30 000,0| |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2401240| 0540 |Міжнародне | | | | | | 6 273,0| 4 618,0| | | 1 655,0| 6 273,0| | | |співробітництво у сфері | | | | | | | | | | | | | | |охорони навколишнього | | | | | | | | | | | | | | |природного середовища, | | | | | | | | | | | | | | |сприяння сталому | | | | | | | | | | | | | | |розвитку, екологічній | | | | | | | | | | | | | | |освіті та поширенню | | | | | | | | | | | | | | |екологічної інформації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2401250| 0512 |Поводження з відходами | | | | | | 69 206,0| | | | 69 206,0| 69 206,0| | | |та небезпечними | | | | | | | | | | | | | | |хімічними речовинами, в | | | | | | | | | | | | | | |тому числі на ДП | | | | | | | | | | | | | | |"Горлівський хімічний | | | | | | | | | | | | | | |завод" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2401260| 0520 |Формування національної | | | | | | 20 000,0| 3 346,8| | | 16 653,2| 20 000,0| | | |екологічної мережі | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2401290| 0511 |Підвищення якості | | | | | | 25 215,0| | | | 25 215,0| 25 215,0| | | |атмосферного повітря | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2401320| 0513 |Фінансова підтримка | | | | | | 10 000,0| 10 000,0| | | | 10 000,0| | | |природоохоронної | | | | | | | | | | | | | | |діяльності, у тому числі| | | | | | | | | | | | | | |через механізм | | | | | | | | | | | | | | |здешевлення кредитів | | | | | | | | | | | | | | |комерційних банків | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2402000| |Національне агентство | 8 439,0| 7 439,0| 4 786,8| 319,4| 1 000,0| | | | | | 8 439,0| | | |екологічних інвестицій | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2402010| 0540 |Керівництво та | 8 439,0| 7 439,0| 4 786,8| 319,4| 1 000,0| | | | | | 8 439,0| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |екологічних інвестицій | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2404000| |Державна геологічна | 5 500,0| | | | 5 500,0| 672 900,0| | | | 672 900,0| 678 400,0| | | |служба | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2404020| 0444 |Розвиток | | | | | | 672 900,0| | | | 672 900,0| 672 900,0| | | |мінерально-сировинної | | | | | | | | | | | | | | |бази, в тому числі | | | | | | | | | | | | | | |буріння артезіанських | | | | | | | | | | | | | | |свердловин | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2404030| 0511 |Геолого-екологічні | 5 500,0| | | | 5 500,0| | | | | | 5 500,0| | | |дослідження та заходи | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2405000| |Державна служба | 35 050,0| | | | 35 050,0| | | | | | 35 050,0| | | |геодезії, картографії та| | | | | | | | | | | | | | |кадастру | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2405020| 0411 |Загальнодержавні | 11 900,0| | | | 11 900,0| | | | | | 11 900,0| | | |геодезичні та | | | | | | | | | | | | | | |картографічні роботи | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2405030| 0490 |Демаркація та | 23 150,0| | | | 23 150,0| | | | | | 23 150,0| | | |делімітація державного | | | | | | | | | | | | | | |кордону | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2408000| |Державне агентство | 418 809,0| 344 717,0| 244 111,1| 580,6| 74 092,0| 80 000,0| 30 807,7| | 4 350,9| 49 192,3| 498 809,0| | | |земельних ресурсів | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2408010| 0421 |Керівництво та | 336 475,9| 333 938,4| 244 111,1| 568,4| 2 537,5| 30 000,0| 22 600,0| | 4 300,0| 7 400,0| 366 475,9| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |земельних ресурсів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2408020| 0950 |Підвищення кваліфікації | 195,0| 195,0| | | | | | | | | 195,0| | | |працівників | | | | | | | | | | | | | | |Держземагентства | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2408030| 0421 |Проведення земельної | 69 634,6| 9 500,0| | | 60 134,6| | | | | | 69 634,6| | | |реформи | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2408040| 0511 |Збереження, відтворення | 9 500,0| | | | 9 500,0| | | | | | 9 500,0| | | |та забезпечення | | | | | | | | | | | | | | |раціонального | | | | | | | | | | | | | | |використання земельних | | | | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2408600| 0421 |Видача державних актів | 3 003,5| 1 083,6| | 12,2| 1 919,9| 50 000,0| 8 207,7| | 50,9| 41 792,3| 53 003,5| | | |на право приватної | | | | | | | | | | | | | | |власності на землю в | | | | | | | | | | | | | | |сільській місцевості | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2500000| |Міністерство праці та | 3 556 110,1| 3 204 819,2| 100 458,9| 22 149,1| 351 290,9| 395 667,4| 117 088,2| 15 128,4| 4 929,2| 278 579,2| 3 951 777,5| | | |соціальної політики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501000| |Апарат Міністерства | 3 052 833,7| 2 802 899,1| 94 339,1| 19 725,0| 249 934,6| 205 307,6| 56 981,5| 290,0| 1 618,2| 148 326,1| 3 258 141,3| | | |праці та соціальної | | | | | | | | | | | | | | |політики України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501010| 0412 |Керівництво та | 114 252,8| 109 252,8| 72 362,6| 4 780,0| 5 000,0| 1 066,7| 1 066,7| | 851,2| | 115 319,5| | | |управління у сфері праці| | | | | | | | | | | | | | |та соціальної політики | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501040| 1080 |Прикладні наукові та | 15 184,4| 16,0| | | 15 168,4| 580,0| | | | 580,0| 15 764,4| | | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | | | | |сфері економіки праці та| | | | | | | | | | | | | | |соціальної політики | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501050| 0941 |Підготовка кадрів для | 13 225,8| 11 422,3| | | 1 803,5| 61,0| 30,0| | | 31,0| 13 286,8| | | |галузі соціального | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення та | | | | | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | | | | |вищими навчальними | | | | | | | | | | | | | | |закладами I і II рівнів | | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501060| 0950 |Підвищення кваліфікації | 563,4| 563,4| 296,3| 79,4| | 10,0| 10,0| | | | 573,4| | | |працівників органів | | | | | | | | | | | | | | |соціального захисту і | | | | | | | | | | | | | | |соціального забезпечення| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501070| 0732 |Спеціалізована | 6 664,8| 6 314,8| 2 923,1| 1 082,7| 350,0| 26,0| 26,0| | 3,0| | 6 690,8| | | |протезно-ортопедична та | | | | | | | | | | | | | | |медично-реабілітаційна | | | | | | | | | | | | | | |допомога інвалідам у | | | | | | | | | | | | | | |клініці | | | | | | | | | | | | | | |Науково-дослідного | | | | | | | | | | | | | | |інституту протезування, | | | | | | | | | | | | | | |протезобудування та | | | | | | | | | | | | | | |відновлення | | | | | | | | | | | | | | |працездатності | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501080| 0734 |Санаторне лікування | 64 110,1| 55 197,4| 18 757,1| 13 782,9| 8 912,7| 3 390,0| 3 162,4| 290,0| 764,0| 227,6| 67 500,1| | | |ветеранів війни (крім | | | | | | | | | | | | | | |хворих на туберкульоз) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501090| 1090 |Виготовлення бланків | 6 062,9| 6 062,9| | | | | | | | | 6 062,9| | | |посвідчень та нагрудних | | | | | | | | | | | | | | |знаків для системи | | | | | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501110| 1040 |Фінансова підтримка | 1 725,0| 1 725,0| | | | | | | | | 1 725,0| | | |заходів із соціального | | | | | | | | | | | | | | |захисту дітей | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501120| 1010 |Фінансова підтримка | 46 690,8| 46 690,8| | | | | | | | | 46 690,8| | | |громадських організацій | | | | | | | | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501130| 1050 |Одноразова матеріальна | 8 080,2| 8 080,2| | | | | | | | | 8 080,2| | | |допомога інвалідам та | | | | | | | | | | | | | | |непрацюючим | | | | | | | | | | | | | | |малозабезпеченим особам | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501140| 1090 |Створення і | 36 623,6| 7 623,6| | | 29 000,0| | | | | | 36 623,6| | | |програмно-технічне | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення системи | | | | | | | | | | | | | | |інформаційно-аналітичної| | | | | | | | | | | | | | |підтримки та | | | | | | | | | | | | | | |інформаційно-методичне | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення установ | | | | | | | | | | | | | | |системи Міністерства | | | | | | | | | | | | | | |праці та соціальної | | | | | | | | | | | | | | |політики України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501150| 1030 |Щорічна разова грошова | 402 995,6| 402 995,6| | | | | | | | | 402 995,6| | | |допомога ветеранам війни| | | | | | | | | | | | | | |та жертвам нацистських | | | | | | | | | | | | | | |переслідувань | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501160| 1030 |Довічні державні | 3 288,4| 3 288,4| | | | | | | | | 3 288,4| | | |стипендії | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501170| 1010 |Розробка нових видів | 85 425,2| 7 225,2| | | 78 200,0| | | | | | 85 425,2| | | |протезно-ортопедичних | | | | | | | | | | | | | | |виробів та | | | | | | | | | | | | | | |обслуговування інвалідів| | | | | | | | | | | | | | |у стаціонарах при | | | | | | | | | | | | | | |протезних підприємствах | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501180| 1070 |Соціальний захист | 1 259,3| 1 259,3| | | | | | | | | 1 259,3| | | |працівників, що | | | | | | | | | | | | | | |вивільняються у зв'язку | | | | | | | | | | | | | | |з виведенням з | | | | | | | | | | | | | | |експлуатації | | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501200| 1070 |Доплати за роботу на | 371 136,7| 371 136,7| | | | | | | | | 371 136,7| | | |радіоактивно забруднених| | | | | | | | | | | | | | |територіях, збереження | | | | | | | | | | | | | | |заробітної плати при | | | | | | | | | | | | | | |переведенні на | | | | | | | | | | | | | | |нижчеоплачувану роботу | | | | | | | | | | | | | | |та у зв'язку з | | | | | | | | | | | | | | |відселенням, виплати | | | | | | | | | | | | | | |підвищених стипендій та | | | | | | | | | | | | | | |надання додаткової | | | | | | | | | | | | | | |відпустки громадянам, | | | | | | | | | | | | | | |які постраждали | | | | | | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської| | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501210| 1070 |Компенсація сім'ям з | 575 400,0| 575 400,0| | | | | | | | | 575 400,0| | | |дітьми та видатки на | | | | | | | | | | | | | | |безплатне харчування | | | | | | | | | | | | | | |дітей, які постраждали | | | | | | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської| | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501230| 1070 |Щомісячна грошова | 742 453,0| 742 453,0| | | | | | | | | 742 453,0| | | |допомога у зв'язку з | | | | | | | | | | | | | | |обмеженням споживання | | | | | | | | | | | | | | |продуктів харчування | | | | | | | | | | | | | | |місцевого виробництва та| | | | | | | | | | | | | | |компенсації за пільгове | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення продуктами | | | | | | | | | | | | | | |харчування громадян, які| | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501240| 1070 |Компенсації за втрачене | 10 000,0| 10 000,0| | | | | | | | | 10 000,0| | | |майно та оплата витрат у| | | | | | | | | | | | | | |зв'язку з переїздом на | | | | | | | | | | | | | | |нове місце проживання | | | | | | | | | | | | | | |громадянам, які | | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501250| 1070 |Компенсації за шкоду, | 46 620,5| 46 620,5| | | | | | | | | 46 620,5| | | |заподіяну здоров'ю, та | | | | | | | | | | | | | | |допомоги на | | | | | | | | | | | | | | |оздоровлення, у разі | | | | | | | | | | | | | | |звільнення з роботи | | | | | | | | | | | | | | |громадян, які | | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501270| 1010 |Допомога по тимчасовій | 15 175,8| 15 175,8| | | | | | | | | 15 175,8| | | |непрацездатності | | | | | | | | | | | | | | |громадянам, які | | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501300| 1070 |Обслуговування | 780,0| 780,0| | | | | | | | | 780,0| | | |банківських позик, | | | | | | | | | | | | | | |наданих на пільгових | | | | | | | | | | | | | | |умовах до 1999 року | | | | | | | | | | | | | | |громадянам, які | | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501360| 1070 |Оздоровлення громадян, | 330 000,0| 330 000,0| | | | | | | | | 330 000,0| | | |які постраждали | | | | | | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської| | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501370| 1010 |Впровадження | 100 000,0| | | | 100 000,0| | | | | | 100 000,0| | | |інноваційних технологій | | | | | | | | | | | | | | |у виробництві технічних | | | | | | | | | | | | | | |засобів реабілітації | | | | | | | | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501410| 1010 |Реєстрація державною | 1 963,0| 1 963,0| | | | | | | | | 1 963,0| | | |службою зайнятості | | | | | | | | | | | | | | |трудових договорів, | | | | | | | | | | | | | | |укладених між | | | | | | | | | | | | | | |працівниками та | | | | | | | | | | | | | | |фізичними особами | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501420| 1050 |Надання роботодавцям | 32 000,0| 32 000,0| | | | | | | | | 32 000,0| | | |дотацій для забезпечення| | | | | | | | | | | | | | |молоді першим робочим | | | | | | | | | | | | | | |місцем | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501550| 0942 |Підготовка кадрів для | 10 152,4| 9 652,4| | | 500,0| 3 419,0| 3 069,0| | | 350,0| 13 571,4| | | |галузі соціального | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення та | | | | | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | | | | |вищими навчальними | | | | | | | | | | | | | | |закладами III - IV | | | | | | | | | | | | | | |рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501580| 1062 |Придбання (будівництво) | 8 000,0| | | | 8 000,0| | | | | | 8 000,0| | | |житла для | | | | | | | | | | | | | | |інвалідів-сліпих та | | | | | | | | | | | | | | |інвалідів глухих | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501600| 1090 |Розробка та впровадження| 3 000,0| | | | 3 000,0| 39 790,0| | | | 39 790,0| 42 790,0| | | |моделей соціального | | | | | | | | | | | | | | |інвестування | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501610| 1090 |Підвищення ефективності | | | | | | 37 300,0| 10 272,9| | | 27 027,1| 37 300,0| | | |управління реформою | | | | | | | | | | | | | | |системи соціального | | | | | | | | | | | | | | |захисту | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501620| 1090 |Створення єдиної системи| | | | | | 25 000,0| 8 000,0| | | 17 000,0| 25 000,0| | | |збору та обліку внесків | | | | | | | | | | | | | | |на загальнообов'язкове | | | | | | | | | | | | | | |державне соціальне | | | | | | | | | | | | | | |страхування та подальше | | | | | | | | | | | | | | |формування системи | | | | | | | | | | | | | | |накопичувального | | | | | | | | | | | | | | |пенсійного забезпечення | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501630| 1090 |Вдосконалення системи | | | | | | 94 664,9| 31 344,5| | | 63 320,4| 94 664,9| | | |соціальної допомоги | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2505000| |Державний комітет | 31 914,0| 24 748,1| 6 119,8| 2 424,1| 7 165,9| 1 901,0| 1 652,0| 185,1| 247,8| 249,0| 33 815,0| | | |України у справах | | | | | | | | | | | | | | |ветеранів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2505010| 1030 |Керівництво та | 7 453,8| 6 473,8| 4 063,0| 427,4| 980,0| | | | | | 7 453,8| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | | | | |ветеранів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2505020| 0734 |Санаторне лікування | 15 017,2| 8 831,3| 2 056,8| 1 996,7| 6 185,9| 1 901,0| 1 652,0| 185,1| 247,8| 249,0| 16 918,2| | | |ветеранів війни, хворих | | | | | | | | | | | | | | |на туберкульоз | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2505030| 1030 |Фінансова підтримка | 9 443,0| 9 443,0| | | | | | | | | 9 443,0| | | |громадських організацій | | | | | | | | | | | | | | |ветеранів та | | | | | | | | | | | | | | |відвідування військових | | | | | | | | | | | | | | |поховань і військових | | | | | | | | | | | | | | |пам'ятників | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2507000| |Фонд соціального захисту| 471 362,4| 377 172,0| | | 94 190,4| 188 458,8| 58 454,7| 14 653,3| 3 063,2| 130 004,1| 659 821,2| | | |інвалідів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2507030| 1010 |Забезпечення інвалідів | 94 190,4| | | | 94 190,4| 20 658,8| 560,0| | | 20 098,8| 114 849,2| | | |та | | | | | | | | | | | | | | |інвалідів-чорнобильців | | | | | | | | | | | | | | |автомобілями | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2507050| 0734 |Санаторно-курортне | 80 011,9| 80 011,9| | | | | | | | | 80 011,9| | | |оздоровлення інвалідів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2507080| 1010 |Соціальна, трудова та | | | | | | 167 800,0| 57 894,7| 14 653,3| 3 063,2| 109 905,3| 167 800,0| | | |професійна реабілітація | | | | | | | | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | | |в тому числі на | | | | | | 29 000,0| | | | 29 000,0| 29 000,0| | | |створення Національного | | | | | | | | | | | | | | |центру параолімпійської | | | | | | | | | | | | | | |і дефлімпійської | | | | | | | | | | | | | | |підготовки та | | | | | | | | | | | | | | |реабілітації інвалідів | | | | | | | | | | | | | | |та Західного | | | | | | | | | | | | | | |реабілітаційно- | | | | | | | | | | | | | | |спортивного центру | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2507090| 1010 |Забезпечення окремих | 297 160,1| 297 160,1| | | | | | | | | 297 160,1| | | |категорій населення | | | | | | | | | | | | | | |України технічними та | | | | | | | | | | | | | | |іншими засобами | | | | | | | | | | | | | | |реабілітації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2510000| |Міністерство праці та | 19 468 774,1| 19 468 774,1| | | | 46 733,9| | | | 46 733,9| 19 515 508,0| | | |соціальної політики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2511000| |Міністерство праці та | 19 468 774,1| 19 468 774,1| | | | 46 733,9| | | | 46 733,9| 19 515 508,0| | | |соціальної політики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2511020| 0180 |Субвенція з державного | 4 500 892,9| 4 500 892,9| | | | | | | | | 4 500 892,9| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на надання | | | | | | | | | | | | | | |пільг та житлових | | | | | | | | | | | | | | |субсидій населенню на | | | | | | | | | | | | | | |оплату електроенергії, | | | | | | | | | | | | | | |природного газу, послуг | | | | | | | | | | | | | | |тепло-, водопостачання і| | | | | | | | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | | | | | | | |квартирної плати, | | | | | | | | | | | | | | |вивезення побутового | | | | | | | | | | | | | | |сміття та рідких | | | | | | | | | | | | | | |нечистот | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2511030| 0180 |Субвенція з державного | 660 886,8| 660 886,8| | | | | | | | | 660 886,8| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на надання | | | | | | | | | | | | | | |пільг та житлових | | | | | | | | | | | | | | |субсидій населенню на | | | | | | | | | | | | | | |придбання твердого та | | | | | | | | | | | | | | |рідкого пічного | | | | | | | | | | | | | | |побутового палива і | | | | | | | | | | | | | | |скрапленого газу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2511040| 0180 |Субвенція з державного | 1 309 379,5| 1 309 379,5| | | | | | | | | 1 309 379,5| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на надання | | | | | | | | | | | | | | |пільг з послуг зв'язку | | | | | | | | | | | | | | |та інших передбачених | | | | | | | | | | | | | | |законодавством пільг | | | | | | | | | | | | | | |(крім пільг на одержання| | | | | | | | | | | | | | |ліків, зубопротезування,| | | | | | | | | | | | | | |оплату електроенергії, | | | | | | | | | | | | | | |природного і скрапленого| | | | | | | | | | | | | | |газу на побутові | | | | | | | | | | | | | | |потреби, твердого та | | | | | | | | | | | | | | |рідкого пічного | | | | | | | | | | | | | | |побутового палива, | | | | | | | | | | | | | | |послуг тепло-, | | | | | | | | | | | | | | |водопостачання і | | | | | | | | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | | | | | | | |квартирної плати, | | | | | | | | | | | | | | |вивезення побутового | | | | | | | | | | | | | | |сміття та рідких | | | | | | | | | | | | | | |нечистот) та компенсацію| | | | | | | | | | | | | | |за пільговий проїзд | | | | | | | | | | | | | | |окремих категорій | | | | | | | | | | | | | | |громадян | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2511050| 0180 |Субвенція з державного | 12 997 614,9| 12 997 614,9| | | | | | | | | 12 997 614,9| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на виплату | | | | | | | | | | | | | | |допомоги сім'ям з | | | | | | | | | | | | | | |дітьми, малозабезпеченим| | | | | | | | | | | | | | |сім'ям, інвалідам з | | | | | | | | | | | | | | |дитинства, | | | | | | | | | | | | | | |дітям-інвалідам та | | | | | | | | | | | | | | |тимчасової державної | | | | | | | | | | | | | | |допомоги дітям | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2511060| 0180 |Субвенція з державного | | | | | | 46 733,9| | | | 46 733,9| 46 733,9| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на фінансування| | | | | | | | | | | | | | |ремонту приміщень | | | | | | | | | | | | | | |управлінь праці та | | | | | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | | | | |виконавчих органів | | | | | | | | | | | | | | |міських (міст | | | | | | | | | | | | | | |республіканського в | | | | | | | | | | | | | | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | | | | |Крим і обласного | | | | | | | | | | | | | | |значення), районних у | | | | | | | | | | | | | | |містах Києві і | | | | | | | | | | | | | | |Севастополі та районних | | | | | | | | | | | | | | |у містах рад для | | | | | | | | | | | | | | |здійснення заходів з | | | | | | | | | | | | | | |виконання спільного із | | | | | | | | | | | | | | |Світовим банком проекту | | | | | | | | | | | | | | |"Вдосконалення системи | | | | | | | | | | | | | | |соціальної допомоги" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2600000| |Міністерство промислової| 814 172,2| 45 122,3| 18 588,7| 1 430,8| 769 049,9| 44 295,8| 16 386,4| | 100,0| 27 909,4| 858 468,0| | | |політики України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601000| |Апарат Міністерства | 814 172,2| 45 122,3| 18 588,7| 1 430,8| 769 049,9| 44 295,8| 16 386,4| | 100,0| 27 909,4| 858 468,0| | | |промислової політики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601010| 0442 |Загальне керівництво та | 32 666,9| 28 666,9| 18 049,8| 1 370,5| 4 000,0| 300,0| 300,0| | 100,0| | 32 966,9| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |промислової політики | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601030| 0484 |Прикладні наукові та | 30 897,1| | | | 30 897,1| | | | | | 30 897,1| | | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | | | | |сфері промисловості, в | | | | | | | | | | | | | | |тому числі погашення | | | | | | | | | | | | | | |кредиторської | | | | | | | | | | | | | | |заборгованості за | | | | | | | | | | | | | | |виконані у | | | | | | | | | | | | | | |1998-1999 роках | | | | | | | | | | | | | | |науково-дослідні та | | | | | | | | | | | | | | |дослідно-конструкторські| | | | | | | | | | | | | | |роботи загального | | | | | | | | | | | | | | |галузевого значення | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601040| 0484 |Фінансова підтримка | 558,0| 558,0| | | | | | | | | 558,0| | | |розвитку наукової | | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури у сфері | | | | | | | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601050| 0825 |Функціонування | 641,3| 636,3| 413,3| 33,9| 5,0| 45,0| 13,0| | | 32,0| 686,3| | | |Центральної державної | | | | | | | | | | | | | | |науково-технічної | | | | | | | | | | | | | | |бібліотеки | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601060| 0826 |Функціонування | 210,6| 208,6| 125,6| 26,4| 2,0| | | | | | 210,6| | | |Державного | | | | | | | | | | | | | | |металургійного музею | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601080| 0513 |Консервація виробничих | 6 900,0| 4 000,0| | | 2 900,0| | | | | | 6 900,0| | | |потужностей промислових | | | | | | | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601090| 0441 |Реструктуризація | 15 000,0| | | | 15 000,0| | | | | | 15 000,0| | | |підприємств з підземного| | | | | | | | | | | | | | |видобутку залізної руди | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601100| 0513 |Реструктуризація та | 10 000,0| 4 000,0| | | 6 000,0| 21 000,0| 16 073,4| | | 4 926,6| 31 000,0| | | |ліквідація об'єктів | | | | | | | | | | | | | | |підприємств гірничої | | | | | | | | | | | | | | |хімії і здійснення | | | | | | | | | | | | | | |невідкладних | | | | | | | | | | | | | | |природоохоронних заходів| | | | | | | | | | | | | | |в зоні їх діяльності | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601110| 0442 |Заходи спеціального | 50 000,0| | | | 50 000,0| | | | | | 50 000,0| | | |призначення підприємств | | | | | | | | | | | | | | |та організацій | | | | | | | | | | | | | | |оборонного комплексу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601140| 0484 |Наукові розробки у сфері| 6 445,8| | | | 6 445,8| | | | | | 6 445,8| | | |стандартизації та | | | | | | | | | | | | | | |сертифікації промислової| | | | | | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601160| 0442 |Державна підтримка | 1 500,0| | | | 1 500,0| 12 950,8| | | | 12 950,8| 14 450,8| | | |вітчизняного | | | | | | | | | | | | | | |машинобудування для | | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу, в тому числі | | | | | | | | | | | | | | |через механізм | | | | | | | | | | | | | | |здешевлення кредитів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601190| 0441 |Забезпечення | 23 000,0| | | | 23 000,0| | | | | | 23 000,0| | | |життєдіяльності | | | | | | | | | | | | | | |Криворізького | | | | | | | | | | | | | | |гірничо-збагачувального | | | | | | | | | | | | | | |комбінату окислених руд | | | | | | | | | | | | | | |та відновлення | | | | | | | | | | | | | | |будівництва його | | | | | | | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601210| 0260 |Забезпечення | 5 012,5| 5 012,5| | | | | | | | | 5 012,5| | | |міжнародного | | | | | | | | | | | | | | |співробітництва у | | | | | | | | | | | | | | |воєнно-промисловій і | | | | | | | | | | | | | | |військово-технічній | | | | | | | | | | | | | | |сферах | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601230| 0950 |Підвищення кваліфікації | 40,0| 40,0| | | | | | | | | 40,0| | | |державних службовців | | | | | | | | | | | | | | |п'ятої-сьомої категорій | | | | | | | | | | | | | | |у сфері промисловості | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601240| 0411 |Презентація українськими| 2 000,0| 2 000,0| | | | | | | | | 2 000,0| | | |підприємствами | | | | | | | | | | | | | | |вітчизняних товарів на | | | | | | | | | | | | | | |міжнародній виставці | | | | | | | | | | | | | | |"Ганновер Мессе" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601350| 0512 |Утилізація звичайних | 39 300,0| | | | 39 300,0| 10 000,0| | | | 10 000,0| 49 300,0| | | |видів боєприпасів, | | | | | | | | | | | | | | |непридатних для | | | | | | | | | | | | | | |подальшого використання | | | | | | | | | | | | | | |та зберігання | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601370| 0454 |Виконання заходів | 590 000,0| | | | 590 000,0| | | | | | 590 000,0| | | |Державної комплексної | | | | | | | | | | | | | | |програми розвитку | | | | | | | | | | | | | | |авіаційної промисловості| | | | | | | | | | | | | | |України до 2010 року, в | | | | | | | | | | | | | | |тому числі через | | | | | | | | | | | | | | |механізм здешевлення | | | | | | | | | | | | | | |кредитів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2700000| |Міністерство з питань | 414 989,9| 20 117,6| 10 969,5| 835,3| 394 872,3| 550 637,0| 508,8| 250,0| 7,6| 550 128,2| 965 626,9| | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2701000| |Апарат Міністерства з | 414 989,9| 20 117,6| 10 969,5| 835,3| 394 872,3| 550 637,0| 508,8| 250,0| 7,6| 550 128,2| 965 626,9| | | |питань | | | | | | | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2701010| 0610 |Керівництво та | 19 885,0| 17 156,0| 10 485,5| 824,2| 2 729,0| | | | | | 19 885,0| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2701030| 0630 |Прикладні наукові та | 5 761,1| | | | 5 761,1| | | | | | 5 761,1| | | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | | | | |сфері розвитку | | | | | | | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2701040| 0630 |Наукові розробки із | 1 201,0| | | | 1 201,0| | | | | | 1 201,0| | | |нормування та | | | | | | | | | | | | | | |стандартизації у сфері | | | | | | | | | | | | | | |житлової політики | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2701100| 0443 |Розробка схем та | 160,0| | | | 160,0| | | | | | 160,0| | | |проектних рішень | | | | | | | | | | | | | | |масового застосування | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2701120| 0620 |Державний насіннєвий | 266,4| 266,4| 195,2| 8,1| | 577,0| 457,0| 220,0| 2,7| 120,0| 843,4| | | |контроль у сфері | | | | | | | | | | | | | | |зеленого будівництва та | | | | | | | | | | | | | | |квітникарства | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2701130| 0520 |Збереження і вивчення у | 447,6| 426,4| 288,8| 3,0| 21,2| 60,0| 51,8| 30,0| 4,9| 8,2| 507,6| | | |спеціально створених | | | | | | | | | | | | | | |умовах різноманітних | | | | | | | | | | | | | | |видів дерев і чагарників| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2701170| 0511 |Ліквідація наслідків | 85 000,0| | | | 85 000,0| | | | | | 85 000,0| | | |підтоплення територій в | | | | | | | | | | | | | | |містах і селищах України| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2701180| 0640 |Загальнодержавна | 300 000,0| | | | 300 000,0| 550 000,0| | | | 550 000,0| 850 000,0| | | |програма реформування | | | | | | | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | | | |( | | |здешевлення кредитів для| | | | | | | | | | | | | | |виконання цієї програми | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2701190| 0942 |Підготовка фахівців для | 2 268,8| 2 268,8| | | | | | | | | 2 268,8| | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2710000| |Міністерство з питань | 70 000,0| | | | 70 000,0| 2 700 000,0| 2 000 000,0| | | 700 000,0| 2 770 000,0| | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2711000| |Міністерство з питань | 70 000,0| | | | 70 000,0| 2 700 000,0| 2 000 000,0| | | 700 000,0| 2 770 000,0| | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2711020| 0180 |Субвенція з державного | 50 000,0| | | | 50 000,0| 100 000,0| | | | 100 000,0| 150 000,0| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на придбання | | | | | | | | | | | | | | |вагонів для комунального| | | | | | | | | | | | | | |електротранспорту | | | | | | | | | | | | | | |(тролейбусів і трамваїв)| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2711100| 0180 |Субвенція з державного | | | | | | 600 000,0| | | | 600 000,0| 600 000,0| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на заходи з | | | | | | | | | | | | | | |енергозбереження, у тому| | | | | | | | | | | | | | |числі оснащення | | | | | | | | | | | | | | |інженерних вводів | | | | | | | | | | | | | | |багатоквартирних | | | | | | | | | | | | | | |житлових будинків | | | | | | | | | | | | | | |засобами обліку | | | | | | | | | | | | | | |споживання води і | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії, ремонт| | | | | | | | | | | | | | |і реконструкцію теплових| | | | | | | | | | | | | | |мереж та котелень, | | | | | | | | | | | | | | |будівництво газопроводів| | | | | | | | | | | | | | |і газифікацію населених | | | | | | | | | | | | | | |пунктів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2711140| 0180 |Субвенція з державного | | | | | | 2 000 000,0| 2 000 000,0| | | | 2 000 000,0| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на погашення | | | | | | | | | | | | | | |заборгованості з різниці| | | | | | | | | | | | | | |в тарифах на теплову | | | | | | | | | | | | | | |енергію, послуги з | | | | | | | | | | | | | | |водопостачання та | | | | | | | | | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | | | | | | | | | |вироблялися, | | | | | | | | | | | | | | |транспортувалися та | | | | | | | | | | | | | | |постачалися населенню, | | | | | | | | | | | | | | |яка виникла у зв'язку з | | | | | | | | | | | | | | |невідповідністю | | | | | | | | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії, послуг| | | | | | | | | | | | | | |з водопостачання та | | | | | | | | | | | | | | |водовідведення тарифам, | | | | | | | | | | | | | | |що затверджувалися | | | | | | | | | | | | | | |органами державної влади| | | | | | | | | | | | | | |чи органами місцевого | | | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2711150| 0180 |Субвенція з державного | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |м. Алчевськ на | | | | | | | | | | | | | | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | | | | |розвиток | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2750000| |Міністерство | 284 198,4| 100 855,7| 60 943,5| 1 171,7| 183 342,7| 6 918,0| 5 343,0| 2 400,3| 608,7| 1 575,0| 291 116,4| | | |регіонального розвитку | | | | | | | | | | | | | | |та будівництва України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2751000| |Апарат Міністерства | 284 198,4| 100 855,7| 60 943,5| 1 171,7| 183 342,7| 6 918,0| 5 343,0| 2 400,3| 608,7| 1 575,0| 291 116,4| | | |регіонального розвитку | | | | | | | | | | | | | | |та будівництва України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2751010| 0443 |Керівництво та | 100 096,1| 83 091,5| 48 934,5| 773,1| 17 004,6| | | | | | 100 096,1| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |регіонального розвитку | | | | | | | | | | | | | | |та будівництва | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2751030| 0484 |Прикладні наукові та | 2 242,4| | | | 2 242,4| | | | | | 2 242,4| | | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | | | | |сфері будівництва | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2751040| 0484 |Наукові розробки із | 4 309,0| | | | 4 309,0| | | | | | 4 309,0| | | |нормування та | | | | | | | | | | | | | | |стандартизації у сфері | | | | | | | | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2751060| 0824 |Фінансова підтримка | 15,0| 15,0| | | | | | | | | 15,0| | | |творчих спілок у сфері | | | | | | | | | | | | | | |архітектури | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2751070| 0825 |Функціонування Державної| 1 787,0| 1 105,5| 684,5| 51,1| 681,5| 80,0| 80,0| 40,3| | | 1 867,0| | | |науково-технічної | | | | | | | | | | | | | | |бібліотеки | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2751080| 0827 |Збереження архітектурної| 37 204,0| 16 041,8| 11 324,5| 347,5| 21 162,2| 5 375,5| 5 263,0| 2 360,0| 608,7| 112,5| 42 579,5| | | |спадщини в заповідниках | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2751090| 0829 |Паспортизація, | 95 700,0| | | | 95 700,0| | | | | | 95 700,0| | | |інвентаризація та | | | | | | | | | | | | | | |реставрація пам'яток | | | | | | | | | | | | | | |архітектури | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2751100| 0443 |Розробка схем та | 1 440,0| | | | 1 440,0| | | | | | 1 440,0| | | |проектних рішень | | | | | | | | | | | | | | |масового застосування | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2751160| 0829 |Відзначення Державною | 601,9| 601,9| | | | | | | | | 601,9| | | |премією в галузі | | | | | | | | | | | | | | |архітектури | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2751280| 0490 |Державні капітальні | 15 000,0| | | | 15 000,0| 1 462,5| | | | 1 462,5| 16 462,5| | | |вкладення на реалізацію | | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | | |будівельної програми | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2751800| 0827 |Проведення протизсувних | 25 803,0| | | | 25 803,0| | | | | | 25 803,0| | | |заходів, інженерного | | | | | | | | | | | | | | |захисту та | | | | | | | | | | | | | | |протиаварійних робіт на | | | | | | | | | | | | | | |території | | | | | | | | | | | | | | |Києво-Печерської Лаври | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2760000| |Міністерство | 1 425 000,0| 20 000,0| | | 1 405 000,0| 690 000,0| | | | 690 000,0| 2 115 000,0| | | |регіонального розвитку | | | | | | | | | | | | | | |та будівництва України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2761000| |Міністерство | 1 425 000,0| 20 000,0| | | 1 405 000,0| 690 000,0| | | | 690 000,0| 2 115 000,0| | | |регіонального розвитку | | | | | | | | | | | | | | |та будівництва України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2761050| 0180 |Субвенція з державного | 100 000,0| | | | 100 000,0| | | | | | 100 000,0| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на будівництво | | | | | | | | | | | | | | |і придбання житла | | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовцям та | | | | | | | | | | | | | | |особам рядового і | | | | | | | | | | | | | | |начальницького складу, | | | | | | | | | | | | | | |звільненим у запас або | | | | | | | | | | | | | | |відставку за станом | | | | | | | | | | | | | | |здоров'я, віком, | | | | | | | | | | | | | | |вислугою років та у | | | | | | | | | | | | | | |зв'язку із скороченням | | | | | | | | | | | | | | |штатів, які перебувають | | | | | | | | | | | | | | |на квартирному обліку за| | | | | | | | | | | | | | |місцем проживання, | | | | | | | | | | | | | | |членам сімей з числа цих| | | | | | | | | | | | | | |осіб, які загинули під | | | | | | | | | | | | | | |час виконання ними | | | | | | | | | | | | | | |службових обов'язків, а | | | | | | | | | | | | | | |також учасникам бойових | | | | | | | | | | | | | | |дій в Афганістані та | | | | | | | | | | | | | | |воєнних конфліктів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2761060| 0180 |Субвенція з державного | 15 000,0| | | | 15 000,0| | | | | | 15 000,0| | | |бюджету бюджету | | | | | | | | | | | | | | |Василівського району на | | | | | | | | | | | | | | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | | | | |розвиток | | | | | | | | | | | | | | |смт. Степногірськ | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2761080| 0180 |Субвенція з державного | 30 000,0| | | | 30 000,0| | | | | | 30 000,0| | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |м. Львова на відновлення| | | | | | | | | | | | | | |історичної спадщини | | | | | | | | | | | | | | |міста | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2761090| 0180 |Субвенція з державного | 1 180 000,0| | | | 1 180 000,0| | | | | | 1 180 000,0| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на | | | | | | | | | | | | | | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | | | | |розвиток | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2761110| 0180 |Субвенція з державного | | | | | | 690 000,0| | | | 690 000,0| 690 000,0| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на забезпечення| | | | | | | | | | | | | | |житлом працівників | | | | | | | | | | | | | | |бюджетної сфери, які | | | | | | | | | | | | | | |заключили контракт на | | | | | | | | | | | | | | |20 років | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2761120| 0180 |Субвенція з державного | 30 000,0| | | | 30 000,0| | | | | | 30 000,0| | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |міста Дніпродзержинська | | | | | | | | | | | | | | |на проведення | | | | | | | | | | | | | | |протизсувних заходів у | | | | | | | | | | | | | | |Шамишиній балці | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2761150| 0180 |Субвенція з державного | 20 000,0| 20 000,0| | | | | | | | | 20 000,0| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на фінансування| | | | | | | | | | | | | | |у 2008 році | | | | | | | | | | | | | | |Програм-переможців | | | | | | | | | | | | | | |Всеукраїнського конкурсу| | | | | | | | | | | | | | |проектів та програм | | | | | | | | | | | | | | |розвитку місцевого | | | | | | | | | | | | | | |самоврядування 2007 року| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2761160| 0180 |Субвенція з державного | 15 000,0| | | | 15 000,0| | | | | | 15 000,0| | | |бюджету бюджету | | | | | | | | | | | | | | |Новоград-Волинського | | | | | | | | | | | | | | |району Житомирської | | | | | | | | | | | | | | |області на | | | | | | | | | | | | | | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | | | | |розвиток району | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2761170| 0180 |Субвенція з державного | 10 000,0| | | | 10 000,0| | | | | | 10 000,0| | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |міста Макіївка Донецької| | | | | | | | | | | | | | |області на | | | | | | | | | | | | | | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | | | | |розвиток | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2761180| 0180 |Субвенція з державного | 10 000,0| | | | 10 000,0| | | | | | 10 000,0| | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Чернігівської | | | | | | | | | | | | | | |області на газифікацію | | | | | | | | | | | | | | |(будівництво підвідних | | | | | | | | | | | | | | |газопроводів до | | | | | | | | | | | | | | |сільських населених | | | | | | | | | | | | | | |пунктів) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2761190| 0180 |Субвенція з державного | 10 000,0| | | | 10 000,0| | | | | | 10 000,0| | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |міста Бердянськ | | | | | | | | | | | | | | |Запорізької області на | | | | | | | | | | | | | | |укріплення Бердянської | | | | | | | | | | | | | | |коси | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2761200| 0180 |Субвенція з державного | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0| | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |міста Жовті Води | | | | | | | | | | | | | | |Дніпропетровської | | | | | | | | | | | | | | |області на | | | | | | | | | | | | | | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | | | | |розвиток | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2800000| |Міністерство аграрної | 7 942 187,5| 2 393 970,2| 679 157,5| 21 678,2| 5 548 217,3| 3 074 492,8| 867 601,4| 133 424,2| 13 659,4| 2 206 891,4| 11 016 680,3| | | |політики України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801000| |Апарат Міністерства | 6 752 721,8| 1 364 852,7| 269 156,0| 9 985,2| 5 387 869,1| 2 608 571,5| 483 090,1| 28 874,2| 3 221,4| 2 125 481,4| 9 361 293,3| | | |аграрної політики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801010| 0421 |Загальне керівництво та | 183 819,2| 172 107,7| 110 993,3| 4 151,6| 11 711,5| | | | | | 183 819,2| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801050| 0482 |Прикладні наукові та | 14 470,4| | | | 14 470,4| | | | | | 14 470,4| | | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | | | | |сфері розвитку | | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу, фінансова | | | | | | | | | | | | | | |підтримка підготовки | | | | | | | | | | | | | | |наукових кадрів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801060| 0482 |Наукові розробки у сфері| 40 454,0| | | | 40 454,0| | | | | | 40 454,0| | | |стандартизації та | | | | | | | | | | | | | | |сертифікації | | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801070| 0960 |Оздоровлення та | 10 565,8| 10 565,8| | | | | | | | | 10 565,8| | | |відпочинок дітей | | | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801080| 0941 |Підготовка кадрів для | 480 758,0| 445 088,0| | | 35 670,0| 116 423,3| 111 423,3| | | 5 000,0| 597 181,3| | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу вищими | | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами I | | | | | | | | | | | | | | |і II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801100| 0942 |Підготовка кадрів для | 484 438,4| 456 268,4| | | 28 170,0| 316 494,0| 272 864,0| | | 43 630,0| 800 932,4| | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу вищими | | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами | | | | | | | | | | | | | | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801110| 0990 |Методичне забезпечення | 6 165,7| 5 215,7| 2 988,1| 533,5| 950,0| 7 625,8| 6 365,8| 360,0| 115,5| 1 260,0| 13 791,5| | | |діяльності аграрних | | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801130| 0930 |Підготовка, | 7 200,0| 7 200,0| | | | 800,0| 800,0| | | | 8 000,0| | | |перепідготовка та | | | | | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | | | | |робітничих кадрів | | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801140| 0950 |Підвищення кваліфікації | 6 242,2| 6 032,2| 3 627,9| 484,3| 210,0| 3 810,0| 3 490,0| 875,0| 398,2| 320,0| 10 052,2| | | |кадрів агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу закладами | | | | | | | | | | | | | | |післядипломної освіти | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801170| 0421 |Фінансування заходів по | | | | | | 100 000,0| | | | 100 000,0| 100 000,0| | | |захисту, відтворенню та | | | | | | | | | | | | | | |підвищенню родючості | | | | | | | | | | | | | | |ґрунтів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801180| 0421 |Агрохімічна | 7 900,0| | | | 7 900,0| | | | | | 7 900,0| | | |паспортизація земель | | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарського | | | | | | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801190| 0421 |Селекція в тваринництві | 125 000,0| | | | 125 000,0| | | | | | 125 000,0| | | |та птахівництві на | | | | | | | | | | | | | | |підприємствах | | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801200| 0421 |Заходи по боротьбі з | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0| | | |шкідниками та хворобами | | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | | | | | |рослин | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801210| 0421 |Бюджетна тваринницька | 2 521 771,9| | | | 2 521 771,9| 200 000,0| | | | 200 000,0| 2 721 771,9| | | |дотація та державна | | | | | | | | | | | | | | |підтримка виробництва | | | | | | | | | | | | | | |продукції рослинництва | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801220| 0421 |Селекція в рослинництві | 90 000,0| | | | 90 000,0| | | | | | 90 000,0| |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801230| 0421 |Фінансова підтримка | 60 000,0| | | | 60 000,0| | | | | | 60 000,0| | | |фермерських господарств | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801240| 0421 |Здійснення фінансової | 700 000,0| | | | 700 000,0| 300 000,0| | | | 300 000,0| 1 000 000,0| | | |підтримки підприємств | | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу через механізм| | | | | | | | | | | | | | |здешевлення кредитів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801260| 0422 |Заходи з охорони і | 17 000,0| | | | 17 000,0| | | | | | 17 000,0| | | |захисту, раціонального | | | | | | | | | | | | | | |використання лісів, | | | | | | | | | | | | | | |наданих в постійне | | | | | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | | | | | |агропромисловим | | | | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801270| 0421 |Державна підтримка | 10 500,0| | | | 10 500,0| | | | | | 10 500,0| | | |сільськогосподарської | | | | | | | | | | | | | | |дорадчої служби | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801280| 0421 |Фінансова підтримка | 35 000,0| | | | 35 000,0| | | | | | 35 000,0| | | |агропромислових | | | | | | | | | | | | | | |підприємств, що | | | | | | | | | | | | | | |знаходяться в особливо | | | | | | | | | | | | | | |складних кліматичних | | | | | | | | | | | | | | |умовах | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801290| 0421 |Проведення державних | 8 000,0| 8 000,0| | | | | | | | | 8 000,0| | | |виставкових заходів у | | | | | | | | | | | | | | |сфері агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801300| 0620 |Реформування та розвиток| 40 900,0| | | | 40 900,0| | | | | | 40 900,0| | | |комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства у сільській| | | | | | | | | | | | | | |місцевості | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801310| 0421 |Організація і | 238 852,2| 229 452,2| 145 176,1| 3 646,7| 9 400,0| 129 387,0| 88 147,0| 27 639,2| 2 707,7| 41 240,0| 368 239,2| | | |регулювання діяльності | | | | | | | | | | | | | | |установ в системі | | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801320| 0482 |Дослідження і | 97 535,2| | | | 97 535,2| 17 031,4| | | | 17 031,4| 114 566,6| | | |експериментальні | | | | | | | | | | | | | | |розробки в системі | | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801330| 0421 |Створення і забезпечення| 15 000,0| | | | 15 000,0| 5 000,0| | | | 5 000,0| 20 000,0| | | |резервного запасу | | | | | | | | | | | | | | |сортового та гібридного | | | | | | | | | | | | | | |насіння | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801340| 0421 |Запобігання | 35 000,0| | | | 35 000,0| | | | | | 35 000,0| | | |розповсюдженню збудників| | | | | | | | | | | | | | |інфекційних хвороб | | | | | | | | | | | | | | |тварин | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801350| 0421 |Закладення і нагляд за | | | | | | 370 800,0| | | | 370 800,0| 370 800,0| | | |молодими садами, | | | | | | | | | | | | | | |виноградниками та | | | | | | | | | | | | | | |ягідниками | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801370| 0421 |Погашення зобов'язань | 500,0| 500,0| | | | | | | | | 500,0| | | |Українською державною | | | | | | | | | | | | | | |насіннєвою інспекцією за| | | | | | | | | | | | | | |кредитами, наданими з | | | | | | | | | | | | | | |державного бюджету за | | | | | | | | | | | | | | |рахунок коштів, | | | | | | | | | | | | | | |залучених від | | | | | | | | | | | | | | |міжнародних фінансових | | | | | | | | | | | | | | |організацій на розвиток | | | | | | | | | | | | | | |насінництва | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801430| 0421 |Часткова компенсація | 100 000,0| | | | 100 000,0| | | | | | 100 000,0| | | |вартості складної | | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | | | | | | | |техніки вітчизняного | | | | | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801500| 0810 |Державна підтримка | 9 735,0| 7 735,0| | | 2 000,0| | | | | | 9 735,0| | | |Всеукраїнського | | | | | | | | | | | | | | |фізкультурно-спортивного| | | | | | | | | | | | | | |товариства "Колос" на | | | | | | | | | | | | | | |організацію та | | | | | | | | | | | | | | |проведення роботи з | | | | | | | | | | | | | | |розвитку фізичної | | | | | | | | | | | | | | |культури і спорту серед | | | | | | | | | | | | | | |сільського населення | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801510| 0421 |Державна підтримка | | | | | | 41 200,0| | | | 41 200,0| 41 200,0| | | |розвитку хмелярства | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801540| 0421 |Компенсація Пенсійному | 1 167 126,1| | | | 1 167 126,1| | | | | | 1 167 126,1| | | |фонду втрат від | | | | | | | | | | | | | | |застосування платниками | | | | | | | | | | | | | | |фіксованого | | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарського | | | | | | | | | | | | | | |податку спеціальної | | | | | | | | | | | | | | |ставки по сплаті збору | | | | | | | | | | | | | | |на обов'язкове пенсійне | | | | | | | | | | | | | | |страхування | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801570| 0421 |Забезпечення діяльності | 18 787,7| 16 687,7| 6 370,6| 1 169,1| 2 100,0| | | | | | 18 787,7| | | |Аграрного фонду | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801580| 0421 |Здешевлення вартості | 200 000,0| | | | 200 000,0| | | | | | 200 000,0| | | |страхових премій | | | | | | | | | | | | | | |(внесків) фактично | | | | | | | | | | | | | | |сплачених суб'єктами | | | | | | | | | | | | | | |аграрного ринку | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801800| 0513 |Заходи з ліквідації | 15 000,0| | | | 15 000,0| | | | | | 15 000,0| | | |наслідків затоплення | | | | | | | | | | | | | | |шахти N 9 та аварійного | | | | | | | | | | | | | | |ствола шахти N 8 | | | | | | | | | | | | | | |Солотвинського | | | | | | | | | | | | | | |солерудника Тячівського | | | | | | | | | | | | | | |району Закарпатської | | | | | | | | | | | | | | |області | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801840| 1062 |Забезпечення житлом | | | | | | 1 000 000,0| | | | 1 000 000,0| 1 000 000,0| | | |працівників освіти, | | | | | | | | | | | | | | |культури, охорони | | | | | | | | | | | | | | |здоров'я та інших | | | | | | | | | | | | | | |працівників бюджетної | | | | | | | | | | | | | | |сфери, які постійно | | | | | | | | | | | | | | |проживають і працюють в | | | | | | | | | | | | | | |селі та уклали трудові | | | | | | | | | | | | | | |контракти на 20 років | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2802000| |Державний департамент | 625 088,2| 575 539,6| 326 876,2| 5 499,4| 49 548,6| 281 700,0| 232 900,0| 84 200,0| 9 400,0| 48 800,0| 906 788,2| | | |ветеринарної медицини | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2802020| 0421 |Протиепізоотичні заходи | 133 608,7| 109 060,1| 4 951,8| 70,7| 24 548,6| | | | | | 133 608,7| | | |та участь у Міжнародному| | | | | | | | | | | | | | |епізоотичному бюро | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2802030| 0421 |Організація і | 491 479,5| 466 479,5| 321 924,4| 5 428,7| 25 000,0| 281 700,0| 232 900,0| 84 200,0| 9 400,0| 48 800,0| 773 179,5| | | |регулювання діяльності | | | | | | | | | | | | | | |установ в системі | | | | | | | | | | | | | | |ветеринарної медицини | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2804000| |Державний комітет | 189 312,5| 146 236,5| 62 317,0| 4 747,5| 43 076,0| 20 576,3| 17 526,3| | | 3 050,0| 209 888,8| | | |рибного господарства | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2804010| 0423 |Керівництво та | 9 588,8| 9 023,8| 5 474,3| 172,8| 565,0| | | | | | 9 588,8| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |рибного господарства | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2804020| 0423 |Організація діяльності | 123 407,5| 105 407,5| 56 842,7| 4 574,7| 18 000,0| 150,0| 150,0| | | | 123 557,5| | | |органів рибоохорони та | | | | | | | | | | | | | | |рибо відтворювальних | | | | | | | | | | | | | | |комплексів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2804030| 0482 |Прикладні наукові та | 4 091,0| | | | 4 091,0| | | | | | 4 091,0| | | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | | | | |сфері рибного | | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2804040| 0941 |Підготовка кадрів для | 18 418,9| 17 418,9| | | 1 000,0| 7 445,0| 6 875,0| | | 570,0| 25 863,9| | | |сфери рибного | | | | | | | | | | | | | | |господарства вищими | | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами I | | | | | | | | | | | | | | |і II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2804050| 0942 |Підготовка кадрів для | 16 386,3| 14 386,3| | | 2 000,0| 12 071,3| 9 591,3| | | 2 480,0| 28 457,6| | | |сфери рибного | | | | | | | | | | | | | | |господарства вищими | | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами | | | | | | | | | | | | | | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2804070| 0423 |Відтворення водних живих| 4 000,0| | | | 4 000,0| | | | | | 4 000,0| | | |ресурсів у внутрішніх | | | | | | | | | | | | | | |водоймах та | | | | | | | | | | | | | | |Азово-Чорноморському | | | | | | | | | | | | | | |басейні | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2804080| 0423 |Селекція у рибному | 13 420,0| | | | 13 420,0| | | | | | 13 420,0| | | |господарстві | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2804090| 0423 |Міжнародна діяльність у | | | | | | 910,0| 910,0| | | | 910,0| | | |галузі рибного | | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2808000| |Державна служба з | 40 288,0| 30 288,0| 19 152,6| 1 313,6| 10 000,0| 71 000,0| 60 000,0| 20 000,0| 935,0| 11 000,0| 111 288,0| | | |охорони прав на сорти | | | | | | | | | | | | | | |рослин | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2808020| 0421 |Організація і | 32 147,0| 29 147,0| 19 152,6| 1 313,6| 3 000,0| 71 000,0| 60 000,0| 20 000,0| 935,0| 11 000,0| 103 147,0| | | |регулювання діяльності | | | | | | | | | | | | | | |установ в системі | | | | | | | | | | | | | | |охорони прав на сорти | | | | | | | | | | | | | | |рослин | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2808040| 0421 |Формування національних | 7 000,0| | | | 7 000,0| | | | | | 7 000,0| | | |сортових рослинних | | | | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2808050| 0421 |Участь у міжнародному | 60,0| 60,0| | | | | | | | | 60,0| | | |союзі по охороні нових | | | | | | | | | | | | | | |сортів рослин (УПОВ) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2808060| 0421 |Погашення зобов'язань | 1 081,0| 1 081,0| | | | | | | | | 1 081,0| | | |Державною службою з | | | | | | | | | | | | | | |охорони прав на сорти | | | | | | | | | | | | | | |рослин за кредитами, | | | | | | | | | | | | | | |наданими з державного | | | | | | | | | | | | | | |бюджету за рахунок | | | | | | | | | | | | | | |коштів, залучених від | | | | | | | | | | | | | | |міжнародних фінансових | | | | | | | | | | | | | | |організацій на розвиток | | | | | | | | | | | | | | |насінництва | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2809000| |Національний аграрний | 334 777,0| 277 053,4| 1 655,7| 132,5| 57 723,6| 92 645,0| 74 085,0| 350,0| 103,0| 18 560,0| 427 422,0| | | |університет | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2809020| 0140 |Фундаментальні | 2 805,7| | | | 2 805,7| | | | | | 2 805,7| | | |дослідження | | | | | | | | | | | | | | |Національного аграрного | | | | | | | | | | | | | | |університету у сфері | | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | | | | | |наук | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2809030| 0482 |Прикладні розробки | 16 472,7| | | | 16 472,7| 5 000,0| | | | 5 000,0| 21 472,7| | | |Національного аграрного | | | | | | | | | | | | | | |університету у сфері | | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | | | | | |наук | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2809040| 0941 |Підготовка кадрів для | 70 282,2| 65 752,2| | | 4 530,0| 30 645,0| 25 435,0| | | 5 210,0| 100 927,2| | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу вищими | | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами I | | | | | | | | | | | | | | |і II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | | | |Національного аграрного | | | | | | | | | | | | | | |університету | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2809050| 0942 |Підготовка кадрів для | 214 651,3| 202 471,3| | | 12 180,0| 55 400,0| 47 440,0| | | 7 960,0| 270 051,3| | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу Національним | | | | | | | | | | | | | | |аграрним університетом | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2809060| 0950 |Підвищення кваліфікації | 2 665,5| 2 565,5| 1 655,7| 132,5| 100,0| 1 000,0| 710,0| 350,0| 103,0| 290,0| 3 665,5| | | |кадрів Інститутом | | | | | | | | | | | | | | |післядипломної освіти | | | | | | | | | | | | | | |керівників і | | | | | | | | | | | | | | |спеціалістів | | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу Національного | | | | | | | | | | | | | | |аграрного університету | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2809070| 0482 |Фінансова підтримка | 27 899,6| 6 264,4| | | 21 635,2| 600,0| 500,0| | | 100,0| 28 499,6| | | |Української лабораторії | | | | | | | | | | | | | | |якості і безпеки | | | | | | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3000000| |Державний комітет | 480 017,8| 463 748,9| 314 829,2| 10 458,0| 16 268,9| 74 484,8| 48 048,3| 3 237,5| 4 045,9| 26 436,5| 554 502,6| | | |статистики України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3001000| |Апарат Державного | 480 017,8| 463 748,9| 314 829,2| 10 458,0| 16 268,9| 74 484,8| 48 048,3| 3 237,5| 4 045,9| 26 436,5| 554 502,6| | | |комітету статистики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3001010| 0132 |Керівництво та | 453 463,5| 448 563,5| 314 374,8| 10 458,0| 4 900,0| 21 414,9| 17 834,2| 3 237,5| 4 045,9| 3 580,7| 474 878,4| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |статистики | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3001020| 0132 |Статистичні | 7 963,5| 7 753,5| 454,4| | 210,0| | | | | | 7 963,5| | | |спостереження та | | | | | | | | | | | | | | |переписи | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3001030| 1090 |Обстеження умов життя | 2 532,5| | | | 2 532,5| | | | | | 2 532,5| | | |домогосподарств | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3001040| 0150 |Прикладні розробки у | 1 915,2| | | | 1 915,2| | | | | | 1 915,2| | | |сфері державної | | | | | | | | | | | | | | |статистики | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3001060| 0950 |Підвищення кваліфікації | 42,2| 42,2| | | | | | | | | 42,2| | | |працівників органів | | | | | | | | | | | | | | |державної статистики | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3001070| 0132 |Створення та розвиток | 1 937,0| 927,0| | | 1 010,0| | | | | | 1 937,0| | | |інтегрованої | | | | | | | | | | | | | | |інформаційно-аналітичної| | | | | | | | | | | | | | |системи державної | | | | | | | | | | | | | | |статистики | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3001080| 0150 |Фінансова підтримка | 72,2| 72,2| | | | | | | | | 72,2| | | |підготовки наукових | | | | | | | | | | | | | | |кадрів у сфері державної| | | | | | | | | | | | | | |статистики | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3001600| 0132 |Реформування державної | 12 091,7| 6 390,5| | | 5 701,2| 53 069,9| 30 214,1| | | 22 855,8| 65 161,6| | | |статистики | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3100000| |Міністерство транспорту | 2 320 070,9| 749 829,9| 380 260,4| 22 313,3| 1 570 241,0| 394 816,2| 324 400,3| 42 805,5| 20 244,9| 70 415,9| 2 714 887,1| | | |та зв'язку України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3101000| |Апарат Міністерства | 378 360,0| 149 375,1| 40 332,7| 2 670,3| 228 984,9| 169 084,0| 133 630,9| 20 382,8| 8 823,5| 35 453,1| 547 444,0| | | |транспорту та зв'язку | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3101010| 0455 |Загальне керівництво та | 69 957,8| 65 974,8| 40 332,7| 2 670,3| 3 983,0| 66 890,0| 49 482,7| 20 382,8| 8 823,5| 17 407,3| 136 847,8| | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |транспорту та зв'язку | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3101030| 0485 |Прикладні наукові та | 2 000,2| | | | 2 000,2| 11 100,0| | | | 11 100,0| 13 100,2| | | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | | | | |сфері розвитку | | | | | | | | | | | | | | |національної | | | | | | | | | | | | | | |транспортної мережі | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3101050| 0941 |Підготовка кадрів для | 5 335,4| 4 985,4| | | 350,0| 1 582,2| 1 482,2| | | 100,0| 6 917,6| | | |сфери автомобільного | | | | | | | | | | | | | | |транспорту вищими | | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами I | | | | | | | | | | | | | | |і II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3101060| 0942 |Підготовка кадрів для | 81 013,0| 78 361,3| | | 2 651,7| 89 511,8| 82 666,0| | | 6 845,8| 170 524,8| | | |сфери залізничного | | | | | | | | | | | | | | |транспорту вищими | | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами | | | | | | | | | | | | | | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3101090| 0950 |Підвищення кваліфікації | 53,6| 53,6| | | | | | | | | 53,6| | | |державних службовців | | | | | | | | | | | | | | |п'ятої - сьомої | | | | | | | | | | | | | | |категорій у сфері | | | | | | | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3101120| 0454 |Придбання літаків АН-148| 200 000,0| | | | 200 000,0| | | | | | 200 000,0| | | |через державне лізингове| | | | | | | | | | | | | | |підприємство | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3101810| 0451 |Проектування робіт по | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | | |будівництву | | | | | | | | | | | | | | |транспортного переходу | | | | | | | | | | | | | | |через Керченську протоку| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3103000| |Державний департамент | 108 044,4| | | | 108 044,4| | | | | | 108 044,4| | | |морського і річкового | | | | | | | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3103030| 0452 |Підтримка | 100 044,4| | | | 100 044,4| | | | | | 100 044,4| | | |експлуатаційно- | | | | | | | | | | | | | | |безпечного | | | | | | | | | | | | | | |стану судноплавних | | | | | | | | | | | | | | |шлюзів, внутрішніх | | | | | | | | | | | | | | |водних шляхів та заходи | | | | | | | | | | | | | | |з будівництва дамби в | | | | | | | | | | | | | | |рамках проекту створення| | | | | | | | | | | | | | |судноплавного каналу | | | | | | | | | | | | | | |р. Дунай-Чорне море | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3103070| 0452 |Реконструкція, | 8 000,0|